update : 延長至1月31日

我地 MeetHK.com 旅遊情報網 平時好少介紹旅遊保險優惠俾大家,今日就介紹一個我地應為既抵既旅遊保險俾大家

以5日為例,折扣後之保費為$96.6,再減埋$50超市禮券,即係$46.6,呢個價對於短線旅遊保係十分之抵

如果買多於一份,建議分開咁買,以確保每份都可得到$50超市禮券

不過除左價錢之外,大家都要留意一下保障既條款

由即日起至2011年12月31日,每次於渣打銀行網上成功投保單次旅程旅遊保障計劃,可享7折優惠及可獲港幣50元超級市場禮券乙張

50元超級市場禮券將連同保單一併郵寄至客戶於投保時所輸入之聯絡地址

  • 高達港幣800,000元的周全醫療費用保障
  • 所有受保子女亦可享有十足的醫療費用保障
  • 24小時全球緊急支援服務
  • 高達港幣40,000元入院保證金及港幣2,000,000元緊急醫療運送保障
  • 高達港幣2,000,000元人身意外保障

http://www.standardchartered.com.hk/promo/insurance/online-insurance/zh/index.html