MasterCard 同 德國漢莎航空 搞左個優惠

大家只要憑 MasterCard 預訂德國漢莎航空航班可節省港幣$450

大家只要去 https://promotion.lufthansa.com/mastercardapmea/ 網上登記

之後大家就可以透過電郵收到$450電子優惠券推廣代碼

大家就可以使用該推廣代碼到 http://www.lufthansa.com 預訂航班

預訂時間:即日至2012年1月31日

旅遊時間:即日至2012年5月14日

只適合從香港出發航班