HK Express 會係朝早9點推出新優惠!單程低至$138!

出發日期去到12月!不如睇下有咩航點有平啦!

香港飛台灣單程$138起、東南亞$178起、韓國$268起,日本$298起

來回價錢:

(台中$276 連稅$671)、(花蓮$296 連稅$691)、(昆明$296 連稅$774)、(寧波$336 連稅$814)、(峴港$356 連稅$789)、(清萊$356 連稅$822)、(芽莊$396 連稅$783)、(清邁$396 連稅$862)、(布吉$496 連稅$962)、(釜山/濟州$536 連稅$956)、(首爾$536 連稅$993)、(暹粒$536 連稅$1,042)、(石垣島$596 連稅$851)、(東京羽田$716 連稅$1,169)、(廣島/高松/鹿兒島$796 連稅$1,051)、(福岡$796 連稅$1,126)、(東京成田$796 連稅$1,251)、(大阪$796 連稅$1,286)、(名古屋$876 連稅$1,329)

旅行日期由5月21日至12月22日

部份航點價錢就一般般,唔算吸引!

行李寄艙費用已有所調整:20kg 每程$199,25kg 每程$320,30kg 每程$329 (台中、寧波、芽莊、峴港、清邁)

20kg 每程$229,25kg 每程$360,30kg 每程$365 (花蓮、昆明、清萊、布吉、釜山、濟州、暹粒、鹿兒島、廣島、高松、東京、熊本、塞班)

20kg 每程$249,25kg 每程$370,30kg 每程$379 (首爾、石垣島、福岡、名古屋、大阪)

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2018年5月14日9am至5月18日

旅行日期:2018年5月21日至12月22日 (昆明至7月28日)

有興趣可以朝早9點上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com/

(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李” 同 “不用,謝謝。 我將另行安排旅遊保險”)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.hkexpress.com/zh-hk/)