Jetstar推出左新優惠,越南單程低至$88咋!

另外連稅一千蚊飛東京!今次河内同峴港真係超抵!值得入手玩快閃!

香港飛峴港/河内只需單程$88起、新加坡$198、東京$318

來回連稅峴港$604起、河內$643起、新加坡$850、東京$1,000

旅行日期由9月4日至明年3月25日 (視乎航點而定)

東京仲可以凌晨機去晚機返添

以上價錢並未包括託運行李及機上餐飲既費用

託運行李費用

東京:每程15kg $165、20kg $190、25kg $220、30kg $255、35kg $290、40kg $325

新加坡:每程15kg $120,20kg $130、25kg $190、30kg $250、35kg $310、40kg $360

峴港/河内:每程15kg $125,20kg $158、25kg $210、30kg $265、35kg $325、40kg $390

訂票日期:即日至2018年6月19日

旅行日期:2018年9月4日至9月13日、10月10日至10月25日 (東京)

2018年10月15日至11月29日、2019年1月8日至1月23日、2月19日至3月25日 (新加坡)

2018年9月4日至9月18日、10月13日至12月11日 (河内)

2018年8月27日至9月14日、10月19日至11月12日 (峴港)

有興趣可以上Jetstar官網睇睇

https://www.jetstar.com/hk/zh/deals