HK Express 會係朝早9點推出新優惠!來回票價低至$376!

22個航點開賣!

香港飛台中來回只需$376、東南亞$396起、長崎$470、石垣島/濟州/暹粒$596、首爾/釜山$656、其他日本城市$796起

來回價錢:

(台中$376 連稅$889)、(清萊$396 連稅$976)、(芽莊$436 連稅$939)、(峴港$436 連稅$992)、(清邁$436 連稅$1,016)、(長崎$470 連稅$848)、(布吉$496 連稅$1,076)、(石垣島$596 連稅$974)、(濟州$596 連稅$1,139)、(暹粒$596 連稅$1,225)、(釜山$656 連稅$1,199)、(首爾$656 連稅$1,236)、(廣島/高松/鹿兒島$796 連稅$1,174)、(大阪$796 連稅$1,397)、(熊本$876 連稅$1,254)、(福岡$876 連稅$1,324)、(名古屋/東京羽田$876 連稅$1,444)、(東京成田$876 連稅$1,447)、(寧波$396 連稅$981)

旅行日期由12月10日至明年7月15日

12月1日開始HK Express徵收來回$118燃油附加費,所以價錢比以往略貴,未算好吸引,唔急既話可以等之後promotion

如果買左Ufly-Pass可以提早而家就上去買

行李寄艙費用略有調整,25kg及30kg價錢比之前更平:20kg 每程$229,25kg 每程$288,30kg 每程$292

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2018年12月3日9am至12月9日

旅行日期:2018年12月10日至2019年7月15日

2018年12月10日至2019年3月30日 (熊本)

2019年1月19日至2019年7月15日 (長崎)

有興趣可以朝早9點上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com (記得要search來回先見到平飛)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.livedemo.net/hkexpress/videofaq/page/farerules_zh_tw.ftl)