HK Express 會係朝早9點推出優惠!單程票價低至$108!

22個航點!12月16日前出發!

香港飛台中單程只需$108、清萊$138、東南亞$148起、首爾/釜山/濟州/石垣島$228、長崎$288、其他日本城市$308起

來回價錢:

(台中$216 連稅$729)、(清萊$276 連稅$856)、(芽莊$296 連稅$799)、(峴港$296 連稅$852)、(清邁$296 連稅$876)、(布吉$356 連稅$936)、(暹粒$416 連稅$1,045)、(石垣島$456 連稅$907)、(釜山/濟州$456 連稅$999)、(首爾$456 連稅$1,036)、(長崎$576 連稅$1,027)、(熊本/廣島/高松/鹿兒島$616 連稅$1,067)、(大阪$616 連稅$1,290)、(福岡$636 連稅$1,157)、(名古屋/東京羽田$636 連稅$1,277)、(東京成田$636 連稅$1,280)、(寧波$236 連稅$821)

旅行日期由1月14日至12月16日

如果買左Ufly-Pass可以提早而家就上去買

行李寄艙費用:20kg 每程$229,25kg 每程$279,30kg 每程$329

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2019年1月7日9am至1月13日

旅行日期:2019年1月14日至12月16日

2019年1月14日至3月30日 (熊本)

2019年1月19日至12月16日 (長崎)

有興趣可以朝早9點上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.livedemo.net/hkexpress/videofaq/page/farerules_zh_tw.ftl)