HK Express會係朝早9點推出買去程,回程$0優惠!25個航點開賣!

香港飛台中來回只需$328、東南亞$398起、韓國$598、日本$598起

來回價錢:(台中$328 連稅$882)、(芽莊$398 連稅$950)、(峴港$398 連稅$997)、(曼谷/清邁/清萊$398 連稅$1,031)、(布吉$498 連稅$1,131)、(石垣島$598 連稅$1,095)、(沖繩$598 連稅$1,170)、(釜山/濟州$598 連稅$1,178)、(首爾$598 連稅$1,212)、(宮古下地島$598 連稅$1,227)、(暹粒$598 連稅$1,266)、(長崎/熊本/廣島/高松/鹿兒島$798 連稅$1,295)、(福岡$798 連稅$1,369)、(東京羽田$798 連稅$1,489)、(東京成田$798 連稅$1,492)、(名古屋$798 連稅$1,515)、(大阪$798 連稅$1,526)、(寧波$316 連稅$936)

旅行日期由7月15日至明年6月8日

買左Ufly-Pass可以提早而家就上去買

行李寄艙費用:20kg 每程$229,25kg 每程$289,30kg 每程$350,40kg 每程$470

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435,40kg 每程$540

*單一行李重量不能超過32kg

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2019年7月8日9am至7月14日

旅行日期:2019年7月15日至2020年6月8日

2019年7月15日至2020年3月28日 (廣島/高松/清萊)

2019年7月20日至2020年3月28日 (熊本)

2019年9月26日至10月26日 (沖繩)

2019年7月19日至10月27日 (下地島)

有興趣可以朝早9點上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com (要買來回先見到優惠)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (https://www.livedemo.net/hkexpress/appPage/index?langId=1)