Posts tagged 倫敦

抵!維珍直飛倫敦優惠!連稅5千頭!明年6月13日前出發!香港直航往返倫敦只需$3,473起 – 維珍航空 (優惠至10月3日)

維珍推出左直飛倫敦優惠,連稅五千頭!抵!

鐘意英倫風嘅朋友要留意喇!明年6月13日前出發!

香港直航往返倫敦只需$3,473起,連稅$5,056起,直航價黎講都算唔錯!

出發日期由10月7日至明年6月13日

維珍香港飛倫敦航線以波音787夢幻客機執飛

英國有好多著名景點,亦有條著名牛津街比你購物,一於plan定行程啦!

仲唔即刻Tag埋各方好友入黎訂飛

星期四至星期六去或返每程貴約$130起

航班時間:

去程:VS207 23:55-05:30+1

回程:VS206 21:00-16:50+1

訂票日期:即日至2018年10月3日

出發日期:2018年10月14日至10月17日、10月24日、11月5日至11月22日、11月26日至12月10日 ($3,473起,連稅$5,056起)

2019年1月18日至1月28日、2月18日至3月20日、5月12日至6月13日 ($3,670起,連稅$5,206起)

小編check過以下日子回程有平 (僅供參考)

2018年11月3日至12月5日、2019年1月11日至1月31日、2月18日至3月27日、4月24日、5月20日至6月23日

機票有效期為3至60日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

抵呀!全線國泰來回機票減$300!台北$832起,新加坡$972起、曼谷1,460起、首爾$1,650起、大阪$2,550起、東京/名古屋$2,750起、倫敦$4,070起 – 永安旅遊 (優惠至9月5日4pm)

嚟緊想買國泰機票嘅朋友唔好錯過啦!

永安旅遊會係聽日(9月5日)下午1點至4點推出全線國泰機票2人同行滿$1,500(未連稅)即減$300優惠,限時3小時!

用推廣碼減$300後(即每人減$150)

香港台北來回二人同行每人只需$832起,連稅$1,220起、高雄$886起,連稅$1,270起、台中$907起,連稅$1,293起 (星期四至六出發加$40)

出發日期:2018年10月2日至12月19日、12月30日至2019年1月30日、2月8日至3月31日,機票有效期為2-7日

——————————————————

香港新加坡來回二人同行每人只需972起,連稅$1,526起 (回程10月27日或之後加$200)

出發日期:2018年10月3日至12月5日、12月10日、2019年1月3日至1月24日、2月12日至3月31日,機票有效期為2-7日

——————————————————

香港飛曼谷來回二人同行每人只需$1,460起,連稅$1,910起

出發日期:2018年10月2日至12月16日、2019年1月4日至1月30日、2月10日至3月31日,機票有效期為2-7日

——————————————————

香港飛首爾來回二人同行每人只需$1,650起,連稅$2,103起

出發日期:2018年10月2日至12月17日、2019年1月2日至1月23日、2月20日至3月19日,機票有效期為2-7日

——————————————————

香港飛大阪來回二人同行每人只需$2,550起、東京/名古屋$2,750起

連稅大阪$3,020起、名古屋$3,187起、東京$3,190起

出發日期:2018年10月6日至12月19日、2019年1月1日至1月28日、2月12日至3月31日,機票有效期為2-7日

——————————————————

香港飛倫敦、曼徹斯特二人同行來回每人只需$4,070起

連稅倫敦格域$5,331起、曼徹斯特$5,334起、倫敦希斯路$5,438起

出發日期:2018年10月2日至12月9日、2019年1月16日至1月24日、2月8日至4月11日、5月1日至6月13日,機票有效期為2日至2個月

——————————————————

香港上海來回二人同行每人只需$905起,連稅$1,265起

出發日期:2018年11月1日至2019年2月1日、2月8日至3月30日 (不適用星期日出發),機票有效期為2-7日

——————————————————

國泰直航新航點都有優惠:

香港飛都柏林二人同行來回每人只需$4,450起,連稅$4,878起

出發日期:2018年10月1日至12月13日、12月24日至12月31日、2018年1月8日至2月1日、2月8日至4月23日,機票有效期為2日至2個月

——————————————————

香港飛華盛頓二人同行來回每人只需$4,660起,連稅$5,484起

出發日期:2018年10月1日至12月31日、2018年1月8日至2月1日、2月8日至4月30日,機票有效期為2日至1個月

——————————————————

香港飛西雅圖二人同行來回每人只需$4,070起,連稅$4,894起

出發日期:2019年3月31日至7月4日,機票有效期為2日至1個月

——————————————————

訂票日期:2018年9月5日1pm至4pm

提提大家,必需成為永安旅遊會員,登入後先可以係填資料頁面輸入推廣碼即時減$300

全線國泰來回機票2人同行滿$1,500(未連稅)每單即減$300推廣碼:GT278 

有興趣可以聽日(9月5日)下午1點至4點上永安旅遊網站/手機APP預訂

詳情:http://flights.wingontravel.com (推廣碼:GT278)

國泰/港龍全線震撼減$300!即搶!名額200個!台北$787起,曼谷/新加坡$1,084起,首爾$1,545起,沖繩$1,913起,大阪$2,468起,東京/名古屋$2,673起,上海$828起,倫敦/曼徹斯特$3,923起! – Wefly.com.hk (優惠至9月1日)

嘩!全線國泰/港龍機票每張激減$300!勁抵呀!唔駛考慮,即刻買!

國泰飛台北連稅千二咋!其他地方一樣有平!

Wefly.com.hk推出全線國泰/港龍機票每張激減$300優惠,限時3日!名額200個!手快有手慢無!

香港往返台北只需$787起,連稅$1,240起 (星期四至六出發加$41)

出發日期:2018年9月3日至9月20日、9月24日至9月27日、10月2日至12月19日、12月30日至2019年1月30日、2月8日至3月31日,機票有效期為2-7日

——————————————————

香港往返新加坡只需1,084起,連稅$1,683起 

出發日期:2018年9月3日至9月20日、9月24日至9月27日、10月2日至11月29日、12月3日、12月5日、12月10日、2019年1月3日至1月24日、2月12日至3月31日,機票有效期為2-7日

——————————————————

香港往返曼谷只需$1,084起,連稅1,604起

出發日期:2018年9月3日至9月20日、9月24日至9月27日、10月3日至10月31日,機票有效期為2-7日

——————————————————

香港往返首爾只需$1,545起,連稅$2,068起

出發日期:2018年9月3日至9月25日、9月28日、10月2日至10月11日、10月14日至10月16日、10月18日至10月25日、10月28日至10月29日、10月31日至11月1日、11月3日至11月9日、11月11日至12月17日、12月31日至2019年1月23日、2月20日至3月19日,機票有效期為2-7日

——————————————————

香港往返沖繩只需$1,913起、大阪$2,468起、東京/名古屋$2,673起

連稅沖繩$2,309起、大阪$3,008起、名古屋$3,180起、東京$3,183起

出發日期:2018年9月3日至9月20日、9月24日至9月27日、10月6日至12月19日、2019年1月1日至1月28日、2月12日至3月31日,機票有效期為2-7日

——————————————————

香港往返上海二人同行每人只需$828起,連稅$1,257起

出發日期:2018年11月1日至2019年2月1日、2月8日至3月30日 (不適用星期日出發),機票有效期為2-7日

——————————————————

香港飛倫敦、曼徹斯特二人同行來回每人只需$3,923起

連稅倫敦格域$5,247起、曼徹斯特$5,250起、希斯路$5,637起

出發日期:2018年10月2日至12月9日、2019年1月16日至1月24日、2月8日至4月11日、5月1日至6月13日,機票有效期為2日至2個月

——————————————————

其他航點都有優惠,另外仲有「醒您住」全線酒店減10%優惠,機票酒店都咁平!

訂購日期:即日至2018年9月1日

全線國泰/港龍機票每張激減$300優惠編碼:0830cx3

全線台灣酒店10%折扣優惠編碼:cxh0830a

以上優惠不可與其他優惠或推廣同時使用

大家可以上 Wefly.com.hk 訂購

http://www.wefly.com.hk (機票優惠編碼:0830cx3 )

維珍直飛倫敦優惠!明年6月15日前出發!坐波音787夢幻客機!香港直航往返倫敦只需$3,515起 – 維珍航空 (優惠至9月12日)

下年打算去倫敦嘅朋友要留意喇!

維珍推出左優惠直飛倫敦,連稅五千起!賣到明年六月!

香港直航往返倫敦只需$3,515起,連稅$5,068起,直航價黎講都算唔錯!

出發日期由10月6日至明年6月15日

維珍香港飛倫敦航線以波音787夢幻客機執飛

英國好多著名景點都好值得行下,一於plan定行程啦!

仲唔即刻Tag埋各方好友入黎訂飛

星期四至星期六去或返每程貴$132

航班時間:

去程:VS207 23:55-05:30+1

回程:VS206 21:00-16:50+1

訂票日期:即日至2018年9月12日

出發日期:2018年10月6日至10月25日、10月31日至12月10日($3,515起,連稅$5,068起)、12月26日至12月28日、2019年1月15日至1月29日、2月18日至3月20日、5月2日至5月30日、6月4日至6月15日 ($3,675起,連稅$5,228起)

機票有效期為3至60日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

國泰直飛英國有優惠啦!明年6月13日前出發!香港直航往返倫敦、曼徹斯特二人同行每人只需$3,913起 – 國泰航空 (優惠至9月10日)

國泰直飛英國有平啦!想去過長途旅行可以考慮下!

今次做二人同行優惠!一於約埋你個fd啦!

香港直航往返倫敦、曼徹斯特二人同行每人只需$3,913起

連稅倫敦格域$5,237起、曼徹斯特$5,285起、倫敦希斯路$5,550起

以國泰直航黎講,價錢相當唔錯

出發日期由10月2日至明年6月13日

優惠仲可以open jaw,姐係倫敦入曼徹斯特走,或者曼徹斯特入倫敦走!

最長可以stay 2個月

訂票日期:即日至2018年9月10日

出發日期:2018年10月2日至12月9日、2019年1月16日至1月24日、2月8日至4月11日、5月1日至6月13日 (倫敦)

2018年10月3日、10月6日至12月10日、2019年1月13至1月24日、2月8日至2月17日、3月5日至4月5日、5月1日至6月13日 (曼徹斯特)

機票有效期為2日至2個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

http://www.duckducklook.com (記住人數必須揀2人或者以上先見到優惠)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

英航直飛倫敦優惠!可坐A380!明年6月15日前出發!香港直航往返倫敦只需$3,790起 – 英國航空 (優惠至9月10日)

英航直飛倫敦優惠黎啦!聖誕跨年都有平!

去個長途旅行感受下當地節日氣氛都唔錯架!

香港直航往返倫敦只需$3,790起,連稅$5,357起

滙豐Mastercard係英航官網訂飛仲有額外9折優惠,只需$3,590起,連稅$5,157起

出發日期由10月7日至明年6月15日,最長可以stay 2個月

當中聖誕旺季12月24日出發,1月11日之後返都有平飛

去英國過聖誕同跨年一定好浪漫好有氣氛!

英航航班時間唔錯,夜機出發,訓一晚朝早到倫敦,回程晚機走,可以玩足咁多日!

其中一對香港往返倫敦航班係以A380執飛

星期四至六出發或回程貴約$139起

訂票日期:即日至2018年9月10日

出發日期:2018年10月7日至12月10日、12月24日、12月27日至12月30日、2019年1月13日至1月29日、2月18日至3月20日、4月30日至6月15日

機票有效期為3-60日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

滙豐Mastercard於英國航空指定網站預訂英國/歐洲機票可享9折https://www.ba.com/hsbc-mc (旅行日期至明年3月31日,優惠至8月20日)

嘩嘩嘩!連稅4千7坐維珍直飛倫敦!唔駛諗即搶!香港直飛倫敦來回只需$3,199起 – ZUJI HK (優惠至8月17日)

嘩嘩嘩!坐維珍直飛倫敦連稅只係4千7咋!勁勁勁吸引!唔駛諗即搶!

ZUJI HK推出左維珍直飛倫敦獨家優惠

香港往返倫敦只需$3,399起,連稅$4,991起

用埋恒生信用卡減$200優惠券代碼,只係$3,199起,連稅$4,791起,直飛倫敦好少做到咁平,超級抵!

出發日期由10月6日至明年3月26日

今次優惠咁吸引,仲唔即刻Tag埋各方好友搶飛

星期四至星期六去或返每程多$155

訂票日期:即日至2018年8月17日

出發日期:2018年10月6日至12月1日、12月25日至12月28日、2019年1月16日至1月26日、2月24日至3月26日

機票有效期為2-30日

用恒生信用卡於ZUJI HK預訂來回機票單一交易滿$3,000,在付款頁輸入優惠券代碼 HASE200F2,可享即減$200折扣

有興趣就即刻上ZUJI HK訂購

https://www.zuji.com.hk/zh-hk/hot-deals/summer-splash-sale

嘩正!連稅3千3超平飛巴塞!3千6飛布魯塞爾!歐洲大平賣!逼你入手!可以玩埋open jaw!香港往返歐洲各地只需$2,594起 – 阿提哈德航空 (優惠至7月31日)

嘩正!連稅3千3就飛到巴塞!3千6飛到布魯塞爾!逼你入手!

阿提哈德航空再做歐洲優惠喇!價錢相當吸引!

香港往返歐洲各地只需$2,594起

來回連稅巴塞羅那$3,367起、布魯塞爾$3,645起、阿姆斯特丹$3,930起、米蘭$4,029起、馬德里$4,254起、曼徹斯特/羅馬$4,439、雅典$4,442起

出發日期由8月27日至12月31日

巴塞羅那平飛出發日期由11月22日至12月27日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

訂票日期:即日至2018年7月31日

出發日期:2018年8月27日至9月25日、10月5日至12月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價Apphttps://appurl.io/jjy75rv7

維珍直飛倫敦優惠!連稅五千四!坐波音787夢幻客機!香港直航往返倫敦只需$3,812起 – 維珍航空 (優惠至8月6日)

黎緊想去倫敦嘅朋友要留意喇!

維珍航空推出左直飛倫敦新優惠,連稅五千四!

香港直航往返倫敦只需$3,812起,連稅$5,402起,呢個價都算唔錯!

出發日期由9月11日至10月17日

維珍香港飛倫敦航線以波音787夢幻客機執飛

英國好多著名景點都好值得行下,一於出發啦!

仲唔即刻Tag埋各方好友入黎訂飛

星期四至星期六去或返每程貴$141

航班時間:

去程:VS207 23:55-05:30+1

回程:VS206 21:00-16:50+1

訂票日期:即日至2018年8月6日

出發日期:2018年9月11日、10月1日至10月17日

(小編check過回程平飛集中係9月18,19,25,26,27日、10月30日、11月4,7,12,18,19,20,21,25,26,27,28日、12月2,3日)

機票有效期為3至60日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

正!連稅3千7起飛歐洲!飛巴塞超平!可以玩埋open jaw!香港往返歐洲各地只需$2,730起 – 阿提哈德航空 (優惠至7月20日)

正!身為中東三寶之一嘅阿提哈德航空終於做歐洲優惠喇!

其中連稅3千7起就飛到巴塞!4千2飛到曼徹斯特!呢個價必買!

香港往返歐洲各地只需$2,730起

來回連稅巴塞羅那$3,756起、布魯塞爾$3,794起、阿姆斯特丹$3,930起、米蘭$4,031起、曼徹斯特$4,249、羅馬$4,326起、巴黎$4,355起、馬德里$4,392起

出發日期由8月27日至12月31日

巴塞羅那平飛出發日期由11月21日至12月25日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

訂票日期:即日至2018年7月20日

出發日期:2018年8月27日至9月26日、10月5日至12月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

https://www.duckducklook.com


Go to Top