Posts tagged 倫敦

直飛倫敦優惠!連稅4千9!明年3月11日前出發!香港直飛往返倫敦只需$3,295起 – 維珍航空 (優惠至12月3日)

維珍航空直飛倫敦優惠!連稅4千9起!明年2月同3月出發!

香港直航往返倫敦只需$3,295起,連稅$4,889起,呢個價包左23kg寄艙行李

出發日期由明年2月9日至3月11日

維珍香港飛倫敦航線以波音787夢幻客機執飛

倫敦市中心有唔少藝術館同展覽中心嘅指定日子都有得免費入場㗎!一於嚟過英倫文青一日遊啦!

星期四至六去程或回程每程或貴約$151起

航班時間:

去程:VS207 23:55-04:50+1

回程:VS206 21:00-16:55+1

訂票日期:即日至2019年12月3日

出發日期:20202月9日至3月11日

機票有效期為5-60日

再提提大家,訂購前再一次留意係咪包左行李!

大家可以上hutchgo.com訂購 

https://www.hutchgo.com.hk

直飛倫敦連稅4千7!明年3月31日前出發!香港直飛往返倫敦只需$3,216起 – 維珍航空 (優惠至10月22日)

維珍航空直飛倫敦優惠!連稅4千7起!明年3月31日前出發!

香港直航往返倫敦只需$3,216起,連稅$4,787起,呢個價包左23kg寄艙行李

出發日期由10月22日至明年3月31日

維珍香港飛倫敦航線以波音787夢幻客機執飛

倫敦市中心攝政街同牛津街都係Shopping熱點,附近亦有大型百貨公司!

航班時間:

去程:VS207 23:55-04:50+1/23:55-05:30+1

回程:VS206 21:00-16:55+1/21:50-16:55+1/22:30-17:30+1

訂票日期:即日至2019年10月22日

出發日期:20191021日至1210日、202022日至3月31日 (回程平飛集中係10月29日、1113日至124日、202018日至128日、2月5日至2月8日、2月7日至3月25日、4月12日至5月17日)

機票有效期為5-60日

再提提大家,訂購前再一次留意係咪包左行李!

大家可以上hutchgo.com訂購 

https://www.hutchgo.com.hk

機會嚟啦!倫敦最抵買!連稅4千3咋!連稅4千4起直飛赫爾辛基!必睇夢幻北極光!香港往返歐洲各地只需$2,450起 – 芬蘭航空 (優惠至10月21日)

芬蘭航空優惠嚟啦!歐洲熱門城市同樣大減!其中倫敦最抵買!連稅4千3咋!

直飛芬蘭赫爾辛基連稅四千四!必睇夢幻北極光!

香港直航赫爾辛基只需$4,001起,連稅$4,461

經赫爾辛基往返歐洲各地只需$2,450起

連稅巴黎$3,964起、阿姆斯特丹$4,139起、都柏林$4,177起、哥本哈根$4,128起、蘇黎世$4,301起、倫敦$4,324起、米蘭$4,347起、法蘭克福$4,411起、維也納$4,403起、慕尼黑$4,596起

出發日期由11月5日至明年6月8日

優惠可以Open Jaw+Stopover一票玩足三地!首先揀唔同航點來回,其中一程Stopover赫爾辛基睇北極光(限130小時內),亦可以轉坐內陸機去 Rovaniemi-Santa Claus Village聖誕老人村!

訂票日期:即日至2019年10月21日

出發日期:2019年11月5日至12月18日、12月24日至2020年1月1日、1月13日至1月15日、1月28日至4月9日、4月20日至6月8日

2019年11月5日至12月16日、12月24日、12月26日至12月31日、2020年1月13日至1月15日、1月28日至4月9日、4月20日至6月8日 (赫爾辛基,回程平飛集中係2019年11月12日至12月11日、2020年1月7日至1月25日、2月11日至6月15日)

機票有效期為5日至1個月

大家可以上CheapTickets.hk訂購,每單減$100折扣代碼:MEETHKINT2019,需透過此連結預訂

https://www.cheaptickets.hk (歐洲各地$2,450起,連稅巴黎$3,964起、阿姆斯特丹$4,139起、都柏林$4,177起、哥本哈根$4,293起、蘇黎世$4,301起、倫敦$4,324起、米蘭$4,347起、法蘭克福$4,411起、維也納$4,413起、直航赫爾辛基$4,571起、慕尼黑$4,607起) 

亦可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com (歐洲各地$2,123起,連稅哥本哈根$4,128起、巴黎$4,190起、都柏林$4,196起、阿姆斯特丹$4,320起、米蘭$4,387起、維也納$4,403起、直航赫爾辛基$4,461起、蘇黎世$4,470起、倫敦$4,481起、法蘭克福$4,578起、慕尼黑$4,596起)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

嘩嘩嘩!大激減!必買!直飛倫敦連稅4千3咋!暑假旺季都減!香港直飛往返倫敦只需$2,803起 – 維珍航空

***update 優惠提早於10月4日完結***

嘩嘩嘩!!維珍航空直飛倫敦優惠!連稅4千3起!暑假旺季同樣罕減!

香港直航往返倫敦只需$2,803起,連稅$4,338起,呢個價包左23kg寄艙行李

今次連暑假旺季出發都罕有大劈價!真係非常少見!

出發日期由10月19日至明年8月19日

維珍香港飛倫敦航線以波音787夢幻客機執飛

倫敦日與夜同樣非常有魅力!一生人點都要去體驗一下!今次咁抵各位點可以錯過呢!

星期四至六去程或回程每程貴約$151起

航班時間:

去程:VS207 23:55-04:50+1/23:55-05:30+1

回程:VS206 21:00-16:55+1/21:50-16:50+1/21:50-16:55+1/22:30-17:30+1

訂票日期:即日至2019年10月15日

出發日期:20191019日至1211($2,803起,連稅$4,338起)202022日至4月1日、4月12日至8月19日 ($3,085起,連稅$4,620起)

(回程平飛集中係10月29日、10月31日、11月6日至128日、12月23日、202017日至128日、2月7日至8月24日)

機票有效期為5-60日

再提提大家,訂購前再一次留意係咪包左行李!

大家可以上Trip.com訂購

https://hk.trip.com

直飛倫敦連稅4千9!明年3月31日前出發!香港直飛往返倫敦只需$3,395起 – 維珍航空

維珍航空直飛倫敦優惠!連稅4千9起!明年3月31日前出發!

香港直航往返倫敦只需$3,395起,連稅$4,938起,呢個價包左23kg寄艙行李

出發日期由10月22日至明年3月31日

維珍香港飛倫敦航線以波音787夢幻客機執飛

倫敦市中心攝政街同牛津街都係Shopping熱點,附近亦有大型百貨公司!

星期四至六去程或回程每程貴約$141起

航班時間:

去程:VS207 23:55-04:50+1/23:55-05:30+1

回程:VS206 21:00-16:55+1/21:50-16:55+1/22:30-17:30+1

訂票日期:即日至2019年10月15日

出發日期:20191022日至1211日、202022日至3月31日 (回程平飛集中係11月10日至128日、12月23日、202018日至128日、2月7日至2月11日、2月16日至5月24日)

機票有效期為5-60日

再提提大家,訂購前再一次留意係咪包左行李!

大家可以上hutchgo.com訂購 

https://www.hutchgo.com.hk

嘩嘩嘩!極罕!神價平飛倫敦!連稅三千五咋!皇家約旦航空瘋狂減呀!香港往返倫敦只需$683起 – 皇家約旦航空 (優惠至10月1日)

嘩嘩嘩!極罕!連稅三千五咋!神價平飛倫敦!

皇家約旦航空瘋狂減呀!係時候飛轉食正宗英式下午茶兼去Shopping!

香港往返倫敦只需$683起,來回連稅$3,520起,超超超抵!!

最長可以stay 45日

皇家約旦航空已包1件23kg寄艙行李

香港往返倫敦均需經停曼谷(不用下機)及於安曼轉機

暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考)

去程:11月5,7,10,12,14,16,17,19,21,24,26,28,30日、12月1日、1月12,14,16,18,30日、2月1,2,4,6,8,9,11,13,15,16,18,25,27,29日、3月1,3,5,7,8,10,12,14,15,17,19,21,22,24日

回程:11月8,9,11,13,15,16,18,20,22,23,25,27,29,30日、12月2,4,6,7日、1月11,13,15,17,18日、2月8,10,17,19,21,22,24,26,28,29日、3月2,4,6,7,9,11,13,14,16,18,20,21,23,25,30日、4月6,8,10,13,15,17,18,20,22,24,25,27,29日、5月1,2日

訂票日期:即日至2019年10月1日

出發日期:2019年11月5日至12月1日、2020年1月12日至1月18日、1月30日至3月24日

機票有效期為45日

大家可以上CheapTickets.hk訂購

https://www.cheaptickets.hk ($683起,連稅$3,520起,每單減$100折扣代碼:MEETHKINT2019,需透過此連結預訂)

亦可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com ($630起,連稅$3,571起)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

嘩!機會嚟啦!連稅3千8起直飛赫爾辛基!必睇夢幻北極光!歐洲熱門城市大減!香港往返歐洲各地只需$2,150起 – 芬蘭航空 (優惠至9月24日)

嘩!芬蘭航空機會嚟啦!大推直飛芬蘭赫爾辛基!

連稅3千8咋!必睇夢幻北極光!歐洲熱門城市同樣大減!

香港直航赫爾辛基只需$3,334起,連稅$3,796

經赫爾辛基往返歐洲各地只需$2,150起

連稅日內瓦$3,717起、漢堡$3,743起、都柏林$3,757起、阿姆斯特丹$3,824起、蘇黎世‌‌$3,830起、巴黎$3,833起、杜塞爾多夫$3,867起、哥本哈根$3,770起、米蘭$3,888起、維也納$3,916起、柏林$3,918起、法蘭克福$3,969起、羅馬$3,993起、慕尼黑$4,031起、布拉格$4,058起、布達佩斯$4,130起、華沙$4,151起、哥德堡$4,197起、布魯塞爾$4,220起、莫斯科$4,223起、奧斯陸$4,273起、里斯本$4,236起、斯德哥爾摩$4,297起、馬德里$4,328起、巴塞隆那$4,416起、愛丁堡$4,473起、雷克雅未克$5,575起

出發日期由10月2日至明年6月8日

優惠可以Open Jaw+Stopover一票玩足三地!首先揀唔同航點來回,其中一程Stopover赫爾辛基(限130小時內),轉坐內陸機去 Rovaniemi-Santa Claus Village聖誕老人村!

訂票日期:即日至2019年9月24日

出發日期:2019年10月3日至12月17日、12月26日至2020年1月1日、1月13日至1月15日、1月27日至4月9日、4月20日至6月8日

2019年10月2日至12月13日、12月24日至2020年1月1日、1月13日至1月15日、1月28日至4月9日、4月20日至6月8日 (赫爾辛基,回程平飛集中係2019年10月15日至12月11日、12月23日、2020年1月7日至1月25日、2月11日至6月15日)

機票有效期為5日至1個月

大家可以上CheapTickets.hk訂購,每單減$100折扣代碼:MEETHKINT2019,需透過此連結預訂

https://www.cheaptickets.hk (歐洲各地$2,150起,連稅日內瓦$3,717起、漢堡$3,743起、都柏林$3,757起、阿姆斯特丹$3,824起、蘇黎世‌‌$3,830起、巴黎$3,833起、杜塞爾多夫$3,867起、米蘭$3,888起、哥本哈根$3,889起、維也納$3,916起、柏林$3,918起、直航赫爾辛基$3,948起、法蘭克福$3,969起、羅馬$3,993起、慕尼黑$4,031起、布拉格$4,058起、布達佩斯$4,130起、華沙$4,151起、哥德堡$4,197起、布魯塞爾$4,220起、莫斯科$4,223起、里斯本$4,238起、奧斯陸$4,273起、斯德哥爾摩$4,297起、馬德里$4,328起、巴塞隆那$4,416起、愛丁堡$4,473起、都柏林$4,673起、雷克雅未克$5,651起)

亦可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com (歐洲各地$1,932起,連稅哥本哈根$3,770起、直航赫爾辛基$3,796起、漢堡$3,849起、日內瓦$3,885起、米蘭$3,895起、阿姆斯特丹$3,900起、蘇黎世‌‌$3,903起、都柏林$3,913起、維也納$3,925起、柏林$3,936起、杜塞爾多夫$3,949起、巴黎$3,974起、法蘭克福$4,069起、布拉格$4,105起、羅馬$4,136起、布達佩斯$4,174起、慕尼黑$4,196起、華沙$4,203起、莫斯科$4,223起、布魯塞爾$4,230起、奧斯陸/里斯本$4,236起、哥德堡$4,249起、斯德哥爾摩/馬德里$4,370起、巴塞隆那$4,456起、倫敦$4,644起、愛丁堡$4,649起、雷克雅未克$5,575起)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

北歐航空歐洲全年優惠!一票玩三地!連稅3千4平飛歐洲!Open Jaw+Stopover哥本哈根!香港往返歐洲各地只需$2,440起 – 北歐航空

北歐航空全年歐洲平飛!一票玩三地!最平連稅3千4起!

直飛童話世界哥本哈根只係連稅四千四!

香港直飛往返哥本哈根只需$2,450起,連稅$4,353起

轉飛歐洲各地來回連稅:

都柏林$3,428起、華沙$3,498起、阿姆斯特丹$3,554起、米蘭$3,558起、日內瓦$3,596起、巴黎$3,648起、布魯塞爾$3,657起、蘇黎世$3,651起、維也納$3,815起、杜塞爾多夫/漢堡$3,950起、赫爾辛基$3,952起、慕尼黑$4,014起、法蘭克福$4,060起、奧斯陸$4,092起、斯德哥爾摩$4,276起、倫敦$4,293

出發日期由10月13日至明年6月14日,各位可以plan定嚟緊衝出亞洲!

優惠可以一票玩三地!open jaw同地方,另外去程或回程其中一程可以stopover哥本哈根,行程更多元化!

仲唔即刻Tag埋各方好友飛歐洲玩到盡啦!

大家可以先上北歐航空官網 https://www.flysas.com/hk-en/ 用”Low price calendar” check左平飛日子先,然後再經網上旅行社訂會平些

暫時所見以下日子直飛哥本哈根都有平飛 (僅供參考)

去程:10月21,22日、11月5,10,11,12,19,24,25,26日、12月1,2,3,6,7,8,9,10,13日、2月7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23日

回程:11月13,15,17,20,21,22,27,28,29日、2月6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29日

優惠需係出發前8日訂購

出發日期:2019年10月21日至10月22日、11月5日至12月13日、2020年2月7日至2月23日 (哥本哈根) 

2019年10月13日至12月17日、2020年1月13日至1月14日、2月7日至4月7日、4月20日至6月14日 (歐洲各地,回程平飛或需係2020年6月26日或之前,部份航點更遠至7月31日)

機票有效期最少為6日

大家可以上CheapTickets.hk訂購

每單減$100折扣代碼:MEETHKINT2019,需透過此連結預訂,https://www.cheaptickets.hk

(歐洲各地$2,450起,連稅都柏林$3,428起、華沙$3,553起、阿姆斯特丹$3,554起、日內瓦$3,596起、米蘭$3,599起、巴黎$3,648起、布魯塞爾$3,657起、蘇黎世$3,663起、維也納$3,772起、杜塞爾多夫/漢堡$3,886起、赫爾辛基$4,034起、慕尼黑$4,055起、法蘭克福$4,060起、奧斯陸$4,175起、斯德哥爾摩$4,353起、倫敦$4,293起、直飛哥本哈根$4,353起)

亦可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com (歐洲各地$2,406起,連稅都柏林$3,452起、華沙$3,498起、米蘭$3,558起、阿姆斯特丹$3,563起、日內瓦$3,610起、蘇黎世$3,651起、布魯塞爾$3,662起、巴黎$3,747起、維也納$3,815起、漢堡$3,902起、杜塞爾多夫$3,950起、赫爾辛基$3,952起、慕尼黑$4,014起、奧斯陸$4,092起、法蘭克福$4,103起、斯德哥爾摩$4,276起、倫敦$4,344起、直飛哥本哈根$4,456起)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

延長優惠!維珍連稅5千1直飛倫敦!明年6月24日前出發!香港直飛倫敦來回只需$3,611起 – 維珍航空 (優惠至9月21日)

維珍航空延長直飛倫敦優惠!連稅51起!明年624日前出發!

香港直航往返倫敦只需$3,611起,連稅$5,131起,呢個價包左23kg寄艙行李

出發日期由10月2日至明年6月24日

維珍香港飛倫敦航線以波音787夢幻客機執飛

倫敦夜生活多姿多采,想夜蒲飲酒記得去埋蘇豪區!

星期四至六去或回程星期四至六返每程或貴約$143起

航班時間:

去程:VS207 23:55-04:50+1/23:55-05:30+1

回程:VS206 21:00-16:55+1/21:50-16:55+1/22:30-17:30+1

訂票日期:即日至2019年9月21日

出發日期:2019102日至1211日、1226日、1228日、202022日至48日、426日至624 (回程平飛集中係1026日至128日、202018日至128日、25日至520日、526日至724日)

機票有效期為3-60日

再提提大家,訂購前再一次留意係咪包左行李!

大家可以上hutchgo.com訂購 

https://www.hutchgo.com.hk

阿聯酋航空歐洲優惠!連稅3千8起!明年5月31日前出發!可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,985起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至9月8日)

歐洲平飛常客阿聯酋航空再做優惠!最平連稅3千8起!唔少大城市有平!

香港往返歐洲各地只需$1,985起

來回連稅:

米蘭$3,807起、雅典$3,868起、哥本哈根$4,002起、伊斯坦堡$4,102起、巴塞隆那$4,103起、都柏林$4,134起、阿姆斯特丹$4,137起、巴黎$4,239起、波圖$4,251起、慕尼黑$4,256起、馬德里$4,270起、布魯塞爾$4,290起、布拉格$4,308起、羅馬$4,341起、法蘭克福$4,362起、維也納$4,394起、蘇黎世$4,397起、布魯塞爾$4,413起、斯德哥爾摩$4,472起、伯明罕$4,495起、布達佩斯$4,496起、日內瓦$4,497起、漢堡$4,540起、倫敦$4,611起、曼徹斯特$4,712起

出發日期由而家至明年5月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約幾百蚊機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入巴黎出為例,大家可以先search倫敦來回同巴黎來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入巴黎出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2019年9月8日

出發日期:即日至2019年9月26日、10月2日至12月19日、12月25日至2020年1月16日、1月26日至4月7日、4月12日至5月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

——————————————————————

DBS信用卡7%推廣代碼:HKDBS19,預訂網站:https://www.emirates.com/hk/chinese/ (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

DBS Omni「一扣即享」高達$800折扣 (每個DBS Omni帳戶只可享優惠一次)

只要消費滿以下指定金額,即獲「一扣即享」折扣

滿$2,000即享$100折扣、滿$6,000即享$400折扣、滿$10,000即享$800折扣

優惠詳情:https://go.dbs.com/hk-emirates


Go to Top