Posts tagged 國泰港龍fanfares優惠

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第313期 fanfares 涵蓋12個城市連稅只需$1,142起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

來回連稅:昆明$1,142元、杭州$1,242元、檳城$1,480元、峴港$1,613元、福岡$2,808元、馬爾代夫(馬累)$3,202元、洛杉磯$4,470元、三藩市$4,470元、羅馬$4,694元、多倫多$5,137元

機票 + 酒店 (需2人同行):台中$1,769起、墨爾本$5,345起

今期出發日期估計為10月至3月

今期預計馬爾代夫、多倫多比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第312期 fanfares 涵蓋10個城市連稅只需$1,242起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

來回連稅:上海$1,242、新加坡$1,809、首爾$1,934、三藩市$4,310、布魯塞爾$4,583、巴黎$4,793、倫敦$5,253

機票 + 酒店 (需2人同行):曼谷(商務客艙)$4,986起、馬德里$5,248起、紐約$8,537起

今期出發日期估計為10月至2月

今期預計首爾、倫敦比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第311期 fanfares 涵蓋10個城市連稅只需$943起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

來回連稅:廈門$943元、寧波$1,243元、馬尼拉$1,520元、金邊$1,676元、釜山$2,102元、棉蘭$2,245元、沖繩$2,409元、孟買$3,272元、波士頓$5,310元

機票 + 酒店 (需2人同行):胡志明市$2,647起

今期出發日期估計為10月至2月

今期預計沖繩比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第310期 fanfares 涵蓋11個城市連稅只需$1,239起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

來回連稅:杭州$1,239、高雄$1,263、達沃$1,435、峴港$1,608、大阪$2,948、杜拜$3,674、阿德萊德$4,431、華盛頓特區$5,304、倫敦希斯路$5,580

機票 + 酒店 (需2人同行):都柏林連稅$5,300起、馬爾代夫連稅$14,379起

今期出發日期估計為10月至2月

今期預計高雄、大阪比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第309期 fanfares 涵蓋9個城市連稅只需$1,238起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

來回連稅:青島$1,238、台北$1,263、胡志明市$1,608、福岡$2,803、班加羅爾$3,186、三藩市$3,804、特拉維夫$4,516

機票 + 酒店 (需2人同行):布吉連稅$2,656起、仰光連稅$3,587起

今期出發日期估計為10月至2月

今期預計台北、福岡比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第308期 fanfares 涵蓋10個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(上海$880 連稅$1,238)、(吉隆坡$1,080 連稅$1,476)、(金邊$1,180 連稅$1,672)、(曼谷$1,280 連稅$1,729)、(沖繩$2,080 連稅$2,406)、(孟買$3,280 連稅$3,768)、(洛杉磯$3,480 連稅$4,304)、(都柏林$3,980 連稅$4,423)

機票 + 酒店 (需2人同行):(首爾$1890 連稅$2,340起)、(倫敦$5300 連稅$6,570起)

今期出發日期估計為9月至1月

今期預計曼谷、沖繩比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第307期 fanfares 涵蓋12個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(南寧$580 連稅$939)、(南京$880 連稅$1,239)、(台中$880 連稅$1,263)、(達沃$1,180 連稅$1,435)、(馬尼拉$1,180 連稅$1,516)、(布吉$1,380 連稅$1,829)、(新加坡$1,480 連稅$2,006)、(東京$2,480 連稅$2,920)、(約翰內斯堡$3,980 連稅$4,548)、(華盛頓$4,480 連稅$5,304)

機票 + 酒店 (需2人同行):(峴港$1,840 連稅$2,270起)、(巴黎$5,210 連稅$6,020起)

今期出發日期估計為9月至1月

今期預計台中、布吉、東京比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第306期 fanfares 涵蓋14個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(海口$580 連稅$939)、(青島$880 連稅$1,239)、(宿霧$1,180 連稅$1,435)、(胡志明市$1,180 連稅$1,608)、(曼谷$1,280 連稅$1,729)、(釜山$1,680 連稅$2,098)、(福岡$2,480 連稅$2,804)、(海得拉巴$2,780 連稅$3,375)、(真奈$2,780 連稅$3,144)、(華盛頓$3,800 連稅$4,624)、(羅馬$3,980 連稅$4,694)、(都柏林$3,980 連稅$4,424)

機票 + 酒店 (需2人同行):(廈門$1210 連稅$1,570起)、(沖繩$2520 連稅$2,840起)

今期出發日期估計為9月至1月

今期預計曼谷、福岡比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第305期 fanfares 涵蓋11個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(杭州$880 連稅$1,239)、(西安$880 連稅$1,239)、(吉隆坡$1,080 連稅$1,477)、(沖繩$2,080 連稅$2,406)、(名古屋$2,480 連稅$2,918)、(班加羅爾$3,280 連稅$3,798)、(芝加哥$3,480 連稅$4,304)、(布魯塞爾$3,980 連稅$4,572)、(倫敦$3,980 連稅$5,551)

機票 + 酒店 (需2人同行):(清邁$2000 連稅$2450起)、(首爾$2030 連稅$2480起)

今期出發日期估計為9月至12月

今期預計名古屋、倫敦比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第304期 fanfares 涵蓋11個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(寧波$880 連稅$1,238)、(濟南$880 連稅$1,238)、(河內$1,080 連稅$1,548)、(新加坡$1,480 連稅$2,005)、(仰光$1,580 連稅$2,044)、(東京$2,480 連稅$2,920)、(三藩市$2,980 連稅$3,804)、(孟買$3,280 連稅$3,770)、(布里斯班$3,480 連稅$4,538)、(悉尼$3,480 連稅$4,502)、(馬德里$3,880 連稅$4,434)

機票 + 酒店 (需2人同行):(台北$1,580 連稅$1,960起)、(布吉$1,980 連稅$2,430起)

今期出發日期估計為8月至12月

今期預計東京比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定Move to Trash

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/


Go to Top