Posts tagged 國泰航空 fanfares

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第295期 fanfares 涵蓋12個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(杭州$880 連稅$1,246)、(濟南$880 連稅$1,246)、(吉隆坡$1,180 連稅$1,581)、(金邊$1,180 連稅$1,672)、(東京$2,380 連稅$2,821)、(真奈$3,180 連稅$3,545)、(約翰內斯堡$3,980 連稅$4,587)、(溫哥華$5,280 連稅$5,889)

商務艙:(阿德萊德$23,080 連稅$24,072)

機票 + 酒店 (需2人同行):(三亞$1,280 連稅$1,640)、(布吉商務艙$4,430 連稅$4,960)

今期出發日期估計為6月至9月

今期預計東京比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第294期 fanfares 涵蓋12個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(台北$880 連稅$1,267)、(新加坡$1,480 連稅$1,937)、(福岡$2,380 連稅$2,705)、(大阪$2,380 連稅$2,853)、(加爾各答$3,180 連稅$3,715)、(阿德萊德$3,480 連稅$4,463)、(芝加哥$3,480 連稅$4,304)、(悉尼$3,480 連稅$4,542)、(奧克蘭$3,980 連稅$4,673)

特選經濟客艙:(奧克蘭$9,980 連稅$10,673)

機票 + 酒店 (需2人同行):(上海$1,450 連稅$1,820)、(清邁$2,000 連稅$2,460)

今期出發日期估計為6月至9月

今期預計台北、福岡、大阪比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第293期 fanfares 涵蓋12個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(克拉克$880 連稅$1,135)、(河內$1,080 連稅$1,548)、(金邊$1,180 連稅$1,672)、(仰光$1,580 連稅$2,044)、(達卡$1,980 連稅$2,924)、(名古屋$2,380 連稅$2,821)、(班加羅爾$3,180 連稅$3,704)、(倫敦格域$3,480 連稅$4,764)、(倫敦希斯路$3,480 連稅$5,086)、(哥本哈根$3,580 連稅$4,109)、(都柏林$3,980 連稅$4,423)

機票 + 酒店 (需2人同行):(青島$2,330 連稅$2,695)、(台北商務艙$3,840 連稅$4,286)

今期出發日期估計為6月至8月

今期預計名古屋、倫敦比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第292期 fanfares 涵蓋10個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(寧波$880 連稅$1,246)、(新加坡$1,040 連稅$1,495)、(首爾$1,380 連稅$1,839)、(沖繩$2,080 連稅$2,407)、(特拉維夫$3,980 連稅$4,516)、(加德滿都$1,980 連稅$2,542)、(孟買$3,180 連稅$3,673)、(布魯塞爾$3,980 連稅$4,571)

機票 + 酒店 (需2人同行):(布吉$2,410 連稅$2,860)、(胡志明市商務艙$4,480 連稅$4,980)

今期出發日期估計為6月至8月

今期預計首爾、沖繩比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第291期 fanfares 涵蓋10個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(三亞$580 連稅$946)、(昆明$880 連稅$1246)、(上海$880 連稅$1246)、(胡志明市$980 連稅$1408)、(福岡$1980 連稅$2304)、(科倫坡$2480 連稅$3198)、(真奈$3480 連稅$3845)、(悉尼$3480 連稅$4526)

機票 + 酒店 (需2人同行):(曼谷$1,830 連稅$2,283)、(金邊$2,980 連稅$3,472)

今期出發日期估計為5月至7月

今期預計福岡比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第290期 fanfares 涵蓋9個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(桂林$580 連稅$946)、(杭州$880 連稅$1,246)、(河內$980 連稅$1,448)、(新加坡$1,040 連稅$1,495)、(名古屋$1,990 連稅$2,429)、(加爾各答$3,180 連稅$3,714)、(布里斯班$3,440 連稅$4,490)

機票 + 酒店 (需2人同行):(濟南$1,310 連稅$1,676)、(倫敦$6,130 連稅$7,434)

今期出發日期估計為5月至7月

今期預計名古屋比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第289期 fanfares 涵蓋10個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(南寧$580 連稅$947)、(台中$680 連稅$1,068)、(青島$880 連稅$1,247)、(吉隆坡$1,180 連稅$1,592)、(金邊$1,180 連稅$1,672)、(大阪$2,380 連稅$2,854)、(悉尼$3,480 連稅$4,530)

機票 + 酒店 (需2人同行):(首爾$2,030 連稅$2,490)、(東京$3,260 連稅$3,700)、(馬爾代夫$14,500 連稅$15,220)

今期出發日期估計為5月至7月

今期預計台中、大阪比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第288期 fanfares 涵蓋11個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(西安$880 連稅$1,247)、(杭州$880 連稅$1,247)、(釜山$1,380 連稅$1,803)、(仰光$1,580 連稅$2,044)、(福岡$1,980 連稅$2,305)、(珀斯$2,880 連稅$3,820)、(三藩市$2,980 連稅$3,804)、(班加羅爾$3,480 連稅$4,005)、(倫敦$3,980 連稅$5,651)

機票 + 酒店 (需2人同行):(三亞$1,410 連稅$1,777)、(新加坡$2,220 連稅$2,677)

今期出發日期估計為5月至7月

今期預計 比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第287期 fanfares 涵蓋13個城市只需$680起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(高雄$680 連稅$1,069)、(上海$880 連稅$1,248)、(昆明$880 連稅$1,248)、(吉隆坡$1,180 連稅$1,592)、(加德滿都$1,980 連稅$2,551)、(名古屋$2,380 連稅$2,823)、(杜拜$2,880 連稅$3,474)、(孟買$2,880 連稅$3,377)、(開恩茲$2,880 連稅$3,917)

機票 + 酒店 (需2人同行):(布吉$2380 連稅$2838)、(清邁$3190 連稅$3648)、(峇里$3290 連稅$3673)、(曼谷$4730 連稅$5188)

今期出發日期估計為4月至7月

今期預計高雄、名古屋比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第286期 fanfares 涵蓋11個城市只需$2,280起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(名古屋$2,280 連稅$2,724)、(福岡$2,380 連稅$2,707)、(大阪$2,380 連稅$2,859)、(科倫坡$2,480 連稅$3,198)、(布里斯班$3,480 連稅$4,561)、(德里$3,480 連稅$3,844)、(芝加哥$3,480 連稅$4,304)、(布魯塞爾$3,580 連稅$4,193)、(特拉維夫$3,980 連稅$4,516)

機票 + 酒店 (需2人同行):(桂林$1,280 連稅$1,648)、(台中$1,350 連稅$1,740)、(首爾$2,030 連稅$2,492)

今期出發日期估計為4月至7月

今期預計名古屋、福岡、大阪比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com


Go to Top