Posts tagged 奧克蘭

嘩!$1,890迫你飛北海道!香港往返札幌只需$1,890,曼谷$650,金邊$750,峇里島$1,750,黃金海岸/開恩茲$2,650,奧克蘭$3,350 – 香港航空 (優惠至2月22日)

嘩嘩嘩!連稅唔駛二千二直飛北海道!又創新低啦!真係日日月月年年都要迫你飛返轉

連稅一千蚊飛曼谷!都好吸引

香港航空今晚12點又有新一期限時3日Flash Sale

來回價錢:

(札幌$1,890 連稅$2,171)、(曼谷$650 連稅$1,040)、(金邊$750 連稅$1,154)、(峇里島$1,750 連稅$2,077)、(黃金海岸$2,650 連稅$3,451)、(開恩茲$2,650 連稅$3,598)、(奧克蘭$3,350,連稅$4,025)

價錢唔錯呀,香港航空有20kg寄艙行李,澳紐線有30kg

出發日期介乎2月20日至6月30日 (視乎航點而定)

訂票日期:2017年2月20日至2月22日

出發日期:2017年3月7日至3月30日 (札幌)

2017年3月1日至3月31日 (曼谷)

2017年2月26日至3月31日 (峇里島)

2017年2月26日至3月25日 (金邊)

2017年2月20日至6月30日 (黃金海岸/開恩茲/奧克蘭)

機票有效期為2-7日 (黃金海岸/開恩茲為2-14日)

大家可以今晚12點上香港航空官網訂購

http://www.hongkongairlines.com

Fans專享:經永安旅遊APP預訂全線酒店(預付),憑推廣碼GH719滿$1500即減$100 (優惠至3月31日)

爆抵!連稅三千蚊!港航奧克蘭新低價!香港直航往返奧克蘭只需$2,366 – 香港航空

嘩嘩嘩!連稅三千蚊直飛奧克蘭!

香港航空又再迫大家飛啦!真係多多假都唔夠用

香港直航往返奧克蘭只需$2,366,連稅$3,030

真係爆抵,從來未見過直航可以咁…咁平

香港航空已經包左30kg寄艙行李

出發日期由3月2日至6月30日,大量平飛呀!仲唔即刻Tag埋各方好友入黎訂飛

暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考)

去程:3月2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30日、4月2,3,4,9,10,17,18,23,24,25,26,27日、5月3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,28,29,30,31日、6月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,28,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30日

回程:3月5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29日、4月2,5,6,7,11,12,13,14,15,21,22,24,25,26,27,28,29日、5月3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30日、6月1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29日、7月3,4,5,6,9,10,11,12,13,14日

出發日期:2017年3月2日至6月30日

機票有效期為2-14日

大家可以上Ctrip HK 睇睇

http://www.ctrip.com.hk

國泰直飛新西蘭連稅唔駛五千一!香港往返奧克蘭只需$4,357 – 國泰航空 (優惠至1月30日)

國泰航空推出左直航奧克蘭優惠, 來回連稅只係五千一

想去「世界七大奇景」既懷托摩螢火蟲洞探險?去哈比人村朝聖?體驗超刺激既極限跳傘?

香港往返奧克蘭只需$4,357,連稅$5,017

出發日期由2月20日至3月21日

咁就快啲tag@朋友一齊去啦

暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考)

去程:2月20,21,22,24,25,26,27,28日、3月3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21日

回程:2月22,23,24日、3月2,5,9,12,16,18,19,21,23日

訂票日期:即日至2017年1月30日

出發日期:2017年2月20日至3月21日

機票有效期為2日至3個月

大家可以上Hutchgo HK 訂購

https://www.hutchgo.com.hk

限時3日!香港直航往返奧克蘭只需$3,550、峇里島$1,850 – 香港航空 (優惠至12月14日)

update:經測試,奧克蘭$2,550為單程價錢,而非來回價錢

香港航空會係今晚12點推出限時3日Flash Sale

來回價錢:

(奧克蘭$3,550 連稅$4,227)、(峇里島$1,850 連稅$2,177)、(金邊$800 連稅$1,204)、(海口/福州$350 連稅$662)

奧克蘭價錢唔錯!一於慢活澳洲陽光昆士蘭,來趟深度放鬆之旅吧!

出發日期介乎12月19日至2月11日(視乎航點而定)

香港航空已經包左20kg寄艙行李,奧克蘭30kg行李

訂購日期:2016年12月12日至12月14日

出發日期:

2016年12月31日至2017年1月5日、2月2日至2月11日 (奧克蘭)

2016年12月31日至2017年1月13日 (峇里島)

2016年12月25日至2017年1月24日 (金邊)

2016年12月19日至2017年1月14日 (海口/福州)

機票有效期為2至7日,奧克蘭為2至14日

大家可以今晚12點上香港航空官網訂購

http://www.hongkongairlines.com/flashsale/tc/index.html

7

嘩嘩嘩!今晚12點必搶!迫大家狂飛!$650飛日本!包20kg行李!來回沖繩$650,東京/大阪$800,首爾$850 ,曼谷$400,台北$490,札幌$2,200 – 香港航空 (優惠至11月28日)

嘩嘩嘩!激激激抵!香港航空迫大家狂飛呀!

香港航空會係今晚12點推出十周年震撼優惠,$650飛日本!

來回價錢:

(曼谷$400 連稅$788)、(台北$490 連稅$822)、(米子$600 連稅$810)、(沖繩$650 連稅$931)、(宮崎$700 連稅$910)、(鹿兒島$800 連稅$1,010)、(東京$800 連稅$1,196)、(大阪$800 連稅$1,226)、(岡山$850 連稅$1,060)、(首爾$850 連稅$1,245)、(峇里島$1,750 連稅$2,076)、(札幌$2,200 連稅$2,484)、(黃金開岸$2,250 連稅$3,036)、(開恩茲$2,250 連稅$3,183)、(奧克蘭$3,050 連稅$3,720),仲有好多其他航點

今次價錢真係抵過坐廉航

另外Business Class同樣有優惠:(大阪$3,850 連稅$4,346)、(東京$3,850 連稅$4,316)、(黃金海岸$7,850 連稅$8,656)、(開恩茲$7,850 連稅$8,783)、(奧克蘭$9,030 連稅$9,700)

出發日期由12月5日至明年6月15日 (視乎航點而定,確實日子有待官網公佈)

香港航空有20kg寄艙行李,澳紐線有30kg寄艙行李

沖繩2月至6月出發$900,連稅$1,181,曼谷2月至6月出發$700,連稅$1,088

航班時間 (確實日子有待官網公佈,暫時未知有無航班限制):

東京:

去程:HX608 09:05-13:55、HX610 15:50-21:00、HX606 01:55-07:05(3月25日或之前)

回程:HX607 08:30-12:50(3月25日或之前)、HX611 09:05-13:30、HX609 14:55-19:15

大阪:

3月25日或之前:

去程:HX618 11:30-15:50、HX612 18:15-20:35

回程:HX619 16:50-20:10、HX613 23:35-02:55+1

3月26日或之後:

去程:HX6028 12:05-16:45(一、五)、13:10-17:50(二)、11:00-15:35(三、六)、10:35-14:55(四)、11:15-15:50(日)、HX6014 17:10-21:55(每日)

回程:HX6029 17:45-20:30(一、五)、18:50-21:30(二)、16:25-18:40(三)、15:55-18:35(四)、16:50-19:00(六)、16:40-19:30(日)、HX6015 22:55-01:35+1(每日)

訂票日期:20161122日至1128

出發日期:2016年12月5日至2017年6月15日 (視乎航點而定,旺季日子除外,確實日子有待官網公佈)

沖繩:2016年12月5日至2017年1月23日、213日至411日、416日至427日、54日至525日、528日至615

札幌$2,200:2016年12月5日至2017年1月23日

曼谷:2016年12月5日至2017年1月23日、213日至615

機票有效期為2-7日,澳紐為2-14日

大家可以今晚12點上香港航空官網搶購

https://book.hongkongairlines.com/hxet/home.do (右上方揀繁體中文, 就有港幤揀)

http://www.hongkongairlines.com/zh_HK/homepage

http://www.hongkongairlines.com/10thannivmegasale/tc/index.html

https://m.hongkongairlines.com/

hx1120

爆抵!港航飛奧克蘭新低價!香港直航往返奧克蘭只需$3,050 – 香港航空 (優惠至12月4日)

睇完早兩日海南航空平飛奧克蘭優惠 (詳情:http://www.meethk.com/?p=45462)

雖然有啲心動但又驚Delay又唔想深圳飛咁麻煩?

咁香港航空呢隻進擊優惠就啱哂你

香港直航往返奧克蘭只需$3,050,連稅$3,733,真係爆抵,從來未見過直航咁…咁平

香港航空已經包左30kg寄艙行李

出發日期由12月10日至明年2月9日

去程限坐HX027 01:55-18:55(二、四、六),回程限坐HX028 01:00-08:25(三、五、日)

加$500回程可以揀HX022 10:30-16:55(每日)

暫時所見以下日子都有$3,050平飛 (僅供參考)

去程:12月10,13,15,27,29,31日、1月3,5,7,10日、2月7,9日

回程:12月14,16,18,21,23,25,30日、1月4,6,8,11,13,15,18,20,22日、2月10,12日

訂票日期:即日至2016年12月4日

出發日期:2016年12月9日至2017年2月12日(部份日子除外)

機票有效期為2-14日

大家可以上Ctrip HK / 香港航空官網睇睇

http://www.ctrip.com.hk ($2,990,連稅$3,673)

http://www.hongkongairlines.com ($3,050,連稅$3,733)

9-11-hkairline

嘩!堅平!深圳直飛新西蘭奧克蘭來回連稅只需$2,682起 – 海南航空

好抵呀!來回連稅二千六直飛奧克蘭

雖然要係深圳出發,但呢個價真係堅平!

海南航空深圳直飛新西蘭奧克蘭來回只需$1,158起,連稅$2,682起,包左飛機餐同寄艙行李

平時係香港出發就算有優惠平極連稅都要四五千

而家用飛日本價錢就可以飛轉新西蘭,除非無假,否則無咩理由唔入手

暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考)

去程:12月31日、1月3,10日、2月16,18,21,23,25,28日、3月2,4,7,9,11,14,16,18日

回程:1月8,11,13,15,18,20日、2月19,22,24,26日、3月1,3,5,8,10,12,15,17,19,22日

去程:HU7931 14:00-06:30+1

回程:HU7932 08:30-15:35

機票有效期為1個月

大家可以上Ctrip HK / Hutchgo HK訂購

http://www.ctrip.com.hk ($1,158起,連稅$2,682起)

http://www.hutchgo.com.hk (只search到1月中前出發,$1,210起,連稅$2,729起,MeetHK獨家未連稅滿$2,500減$100電子禮券碼:GOMT100OCT )

hu1107

抵呀!直飛奧克蘭齊齊減!香港往返奧克蘭只需$4,704起 – 國泰航空 / 新西蘭航空

好抵呀!國泰同新西蘭航空同時推出左直航奧克蘭優惠, 來回連稅唔駛五千五

想去「世界七大奇景」既懷托摩螢火蟲洞探險?去哈比人村哈比人朝聖?咁就快啲tag@朋友一齊去啦

國泰航空香港往返奧克蘭只需$4,704,連稅$5,377

想坐新西蘭航空既話只需$4,776,連稅$5,451

出發日期由2月21日至3月31日

新西蘭航空平飛日子比較多,國泰得好少日子有平

暫時所見國泰航空以下日子都有平飛 (僅供參考)

去程:2月27,28日、3月8,10,11,15,17,18,21日

回程:3月5,9,16,18,19,23日

訂票日期:即日至2016年11月7日

出發日期:2017年2月21日至3月31日

機票有效期為3個月(新西蘭航空),2日至3個月(國泰航空)

大家可以上Ctrip HK 訂購

http://www.ctrip.com.hk

2-11auckland

抵呀!連稅唔駛九百飛台北!$3,550直飛奧克蘭!香港往返台北$550,奧克蘭$3,550,宮崎$1,500,鹿兒島$1,650 – 香港航空 (優惠至10月12日)

連稅唔駛九百飛台北!直飛奧克蘭只係$3,550,創新低!

香港航空今日推出左限時3日Flash Sale

來回價錢:

(台北$550 連稅$884)、(宮崎$1,500 連稅$1,710)、(鹿兒島$1,650 連稅$1,860)、(奧克蘭$3,550 連稅$4,224)

奧克蘭呢個價真係勁抵,仲要係直航添

台北可以午機出發,唔駛好似之前優惠限左晚機出發

台北/宮崎/鹿兒島出發日期由11月1日至12月14日,奧克蘭由11月10日至12月20日

香港航空有20kg寄艙行李,而奧克蘭有30kg行李

台北去程坐HX254 12:05-13:55、HX282 16:40-19:00 HX284 23:05-00:50+1

台北回程坐 HX285 08:00-09:55、HX253 11:55-13:45

訂票日期:即日至20161012

出發日期:2016年11月1日至12月14日 (台北、宮崎、鹿兒島)

2016年11月10日至12月20日 (奧克蘭)

機票有效期為2-7日 (台北、宮崎、鹿兒島)、2-14日(奧克蘭)

大家可以上香港航空官網訂購

http://www.hongkongairlines.com

hx1010

抵呀!連稅唔駛五千!限時48小時!香港往返奧克蘭只需$4,183 – 新西蘭航空 (優惠至9月29日8am)

新西蘭航空推出左限時48小時奧克蘭優惠

香港往返新西蘭奧克蘭只需$4,183,連埋稅都只係$4,865

來回連稅唔駛五千!直航來講算好平了!

出發日期由117日至121

優惠只係去到聽朝8點,要訂就快!

暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考)

去程:11月9,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,29日、12月1日

回程:11月14,20,21,22,24,25,26日、12月2,3,4,5,6,25,29日、1月….

訂票日期:即日至20169298am

出發日期:2016117日至121

機票有效期為2日至3個月

大家可以上Ctrip HK 訂購

http://www.ctrip.com.hk

airnewzealand


Go to Top