Posts tagged 曼徹斯特

正!連稅3千7起飛歐洲!飛巴塞超平!可以玩埋open jaw!香港往返歐洲各地只需$2,730起 – 阿提哈德航空 (優惠至7月20日)

正!身為中東三寶之一嘅阿提哈德航空終於做歐洲優惠喇!

其中連稅3千7起就飛到巴塞!4千2飛到曼徹斯特!呢個價必買!

香港往返歐洲各地只需$2,730起

來回連稅巴塞羅那$3,756起、布魯塞爾$3,794起、阿姆斯特丹$3,930起、米蘭$4,031起、曼徹斯特$4,249、羅馬$4,326起、巴黎$4,355起、馬德里$4,392起

出發日期由8月27日至12月31日

巴塞羅那平飛出發日期由11月21日至12月25日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

訂票日期:即日至2018年7月20日

出發日期:2018年8月27日至9月26日、10月5日至12月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

https://www.duckducklook.com

嘩!抵呀!限時搶購!坐英航A380平飛歐洲優惠!可Open Jaw!賣到下年6月!香港往返歐洲各地只需$2,186起 – 英國航空 (優惠至7月5日)

嘩!抵呀!限時2日搶購!英航推出左飛歐洲各地優惠!

仲可以揀坐A380航班!今次優惠賣到下年6月出發!Plan定出年旅行都得!

香港往返歐洲各地只需$2,186起

連稅巴黎$3,793起、蘇黎世$3,944起、布魯塞爾$3,994起、哥本哈根$4,168起、里斯本$4,352起、斯德哥爾摩$4,515起、法蘭克福$4,621起、都柏林$4,622起、曼徹斯特$4,683起、直飛倫敦$5,303起

出發日期由10月4日至明年6月15日

優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走

以上航點除左倫敦係直航之外,其餘歐洲航點往返均需經倫敦轉機

最長可以stay 2個月

訂票日期:即日至2018年7月5日

出發日期:2018年10月4日至12月10日、12月24日至12月31日、2019年1月11日至1月29日、2月18日至3月20日、4月24日至6月15日

機票有效期為3-60日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

https://www.duckducklook.com

抵呀!新航飛歐洲連稅3千7起!大量熱門航點有平!明年3月31日前出發!可stopover新加坡!香港往返歐洲各地只需$2,818起 – 新加坡航空 (優惠至7月21日)

抵呀!想飛歐洲可以揀星級新航喇!新航飛歐洲連稅3千7起!大量熱門航點有平!

新加坡航空推出左歐洲新優惠,明年3月31日前出發!

香港往返歐洲各地只需$2,818起

連稅阿姆斯特丹$3,754起、巴黎$3,817起、伊斯坦堡$3,937起、巴塞羅那$4,017起、哥本哈根$4,024起、莫斯科$4,074起、米蘭$4,080起、蘇黎世$4,097起、法蘭克福$4,100起、羅馬$4,208起、斯德哥爾摩$4,309起、杜塞爾多夫$4,415起、慕尼黑$4,481起、倫敦$4,600起、曼徹斯特$4,776起

以新航黎講已經好抵啦,新航服務一向唔錯

出發日期由9月9日至明年3月31日

優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走

大家要留意,新加坡航空飛歐洲需要經新加坡轉機,大家可以選擇stopover停留新加坡玩一玩,只需俾多少少機場稅

訂票日期:即日至2018年7月21日

出發日期:2018年9月9日至9月20日、10月7日至11月30日、2019年1月16日至1月29日、2月11日至3月31日

機票有效期為2-21日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

嘩!國泰直飛英國減啦!12月10日前出發!香港直航往返倫敦、曼徹斯特二人同行每人只需$3,963起 – 國泰航空 (優惠至4月30日)

嘩!等到啦!英國平飛終於有啦!

國泰推出直飛英國二人同行優惠!就Tag埋你個好朋友玩轉英國啦!

香港直航往返倫敦、曼徹斯特二人同行每人只需$3,963起

連稅倫敦格域/希斯路$5,365起、曼徹斯特$5,535起

以國泰直航黎講,價錢相當唔錯

出發日期由4月22日至12月10日

最長可以stay 2個月

提提大家,回程經倫敦希斯路機場走會比經倫敦格域機場走貴三百多機場稅

訂票日期:即日至2018年4月30日

出發日期:2018年4月22日至6月14日、9月17日至12月10日

機票有效期為2日至2個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

http://www.duckducklook.com (記住人數必須揀2人或者以上先見到優惠)

限時優惠!連稅3千8飛歐洲!可以玩埋Open Jaw!12月15日前出發!香港往返歐洲各地只需$3,150起 – 阿提哈德航空 (優惠至3月21日)

前排阿聯酋同卡塔爾都鬥做歐洲優惠,真心吸引!

身為中東三寶之一嘅阿提哈德航空點可以坐視不理呢!

連稅3千8,就飛到去歐洲熱門城市兼玩埋Open Jaw!

來回連稅日內瓦$3,878起、米蘭$3,952起、布魯塞爾$4,057起、雅典$4,058起、巴黎$4,100起、馬德里$4,105起、羅馬$4,128起、都柏林$4,142起、阿姆斯特丹4,156起、法蘭克福$4,417起、倫敦$4,668起、曼徹斯特$4,679起

其他歐洲城市都有平

出發日期由4月3日至12月15日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

大家係阿提哈德航空揀 Multiple destinations / Stopovers 就可訂到open jaw

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

倫敦離境稅勁貴,唔經倫敦走就可以慳返唔少

想易啲搵到open jaw平飛,大家可以先就咁search同一地方來回,抄低平飛既航班組合

之後用” Multiple destinations”功能再search,揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到較低既機票價格

訂票日期:即日至2018年3月21日

出發日期:2018年4月3日至6月28日、9月10日至22日、10月7日至12月15日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上阿提哈德航空官網訂購!

http://www.etihad.com

係時候去歐洲啦!新航連稅3千8起!引你入手!11月30日前出發!香港往返歐洲各地只需$3,050起 – 新加坡航空 (優惠至3月31日)

飛歐洲除左中東三寶,又點少得星級新航呢?

新加坡航空推出左歐洲新優惠,出發日期去到11月!

香港往返歐洲各地連稅$3,050起

連稅伊斯坦堡$3,745起、巴黎$3,851起、阿姆斯特丹$3,854起、哥本哈根$3,843起、米蘭$3,902起、蘇黎世$3,917起、法蘭克福$4,147起、羅馬$4,038起、慕尼黑$4,327起、杜塞爾多夫$4,458起、倫敦$4,663起

以新航黎講已經好抵啦,新航服務一向唔錯

出發日期由5月1日至11月30日

優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走

大家要留意,新加坡航空飛歐洲需要經新加坡轉機

訂票日期:即日至2018年3月31日

出發日期:2018年5月1日至6月19日、9月9日至11月30日

機票有效期為3-21日

大家可以上新加坡航空官網search下

http://www.singaporeair.com/zh_TW/hk/home

抵呀!坐阿聯酋航空飛歐洲!連稅三千六起!10月31日前出發!仲可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$2,745起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至3月16日)

想飛歐洲嘅你要留意!阿聯酋航空終於推出新優惠啦!

大量航點有平!連稅三千六起!出發日期仲去到10月!

香港往返歐洲各地只需$2,745起

來回連稅:阿姆斯特丹$3,628起、米蘭$3,680起、巴黎$3,855起、馬德里$3,908起、蘇黎世$3,960、羅馬$3,994起、哥本哈根$4,172起、伊斯坦堡$4,246起、日內瓦$4,272起、布魯塞爾$4,300起、維也納$4,326起、杜塞爾多夫$4,396起、巴塞隆拿$4,411起、慕尼黑$4,468起、法蘭克福$4,603起、倫敦$4,711起、曼徹斯特$4,836起

除左以上航點有優惠之外,其他歐洲城市都有平

出發日期由3月18日至10月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2018年3月16日

出發日期:2018年3月18日至3月27日、4月3日至6月28日、9月10日至9月26日、10月5日至10月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

連稅3千7飛歐洲!明年9月21日前出發!香港往返歐洲各地連稅只需$3,708起 – 阿提哈德航空 (優惠至11月13日)

連稅3千7飛歐洲!阿提哈德航空推出左限時優惠!

來回連稅都柏林$3,708、貝爾格勒$3,811、馬德里$3,846、布魯塞爾$3,863、米蘭$3,864、雅典$3,907、日內瓦$3,976、巴黎$4,090、杜塞爾多夫$4,197、法蘭克福$4,379、羅馬$4,393、愛丁堡$4,518、曼徹斯特$4,662、倫敦$4,815

出發日期由12月1日至明年9月21日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

大家係阿提哈德航空揀 Multiple destinations / Stopovers 就可訂到open jaw

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

倫敦離境稅勁貴,唔經倫敦走就可以慳返唔少

想易啲搵到open jaw平飛,大家可以先就咁search同一地方來回,抄低平飛既航班組合

之後用” Multiple destinations”功能再search,揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到較低既機票價格

訂票日期:即日至2017年11月13日

出發日期:2017年12月1日至12月19日、2018年1月7日至2月8日、2月21日至3月23日、4月3日至6月15日、8月21日至9月21日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上阿提哈德航空官網訂購!

http://www.etihad.com

嘩嘩嘩!國泰直飛英國再減!聖誕跨年一樣有平!明年5月31日前出發!香港直航往返倫敦、曼徹斯特二人同行每人只需$4,000起 – 國泰航空 (優惠至10月31日)

嘩!又有英國平飛啦!仲要旺季都有平!

國泰推出直飛英國二人同行優惠!今次比之前仲平咗!

香港直航往返倫敦、曼徹斯特二人同行每人只需$4,000起

連稅倫敦格域$5,264起、曼徹斯特$5,418起、倫敦希斯路$5,556起

以國泰直航黎講,價錢相當唔錯

出發日期由而家至明年5月31日,聖誕跨年連五一勞動節都一樣有平!

想去英國倒數迎新年,可以揀12月25,26日出發,1月4日返就OK

最長可以stay 2個月

訂票日期:即日至2017年10月31日

出發日期:即日至2017年12月13日、12月26日至12月31日、2018年1月8日至2月13日、2月19日至3月27日、4月6日至4月10日、4月19日至5月31日

機票有效期為2日至2個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

http://www.duckducklook.com (記住人數必須揀2人或者以上先見到優惠)

國泰直飛英國優惠!聖誕跨年一樣有平!明年5月31日前出發!香港直航往返倫敦、曼徹斯特二人同行每人只需$4,190起 – 國泰航空 (優惠至9月25日)

國泰英國優惠繼續推!直飛英國二人同行優惠!

今次仲賣到下年5月呀!

香港直航往返倫敦、曼徹斯特二人同行每人只需$4,190起

連稅倫敦格域$5,428起、曼徹斯特$5,579起、倫敦希斯路$5,722起

以國泰直航黎講,價錢唔錯,國泰倫敦航班選擇比較多

出發日期由10月2日至明年5月31日,聖誕跨年一樣有平!

想去英國倒數迎新年,可以揀12月26日出發,1月2日返就OK

最長可以stay 2個月

訂票日期:即日至2017年9月25日

出發日期:2017年10月2日至12月13日、12月26日至12月31日、2018年1月8日至2月13日、2月19日至3月27日、4月6日至4月10日、4月19日至5月31日

機票有效期為2日至2個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

http://www.duckducklook.com (記住人數必須揀2人或者以上先見到優惠)


Go to Top