Posts tagged 杜塞爾多夫

北歐航空全年歐洲優惠!賣到明年5月頭喇!連稅3千4平飛歐洲!繼續大平賣!Open Jaw+Stopover哥本哈根!香港往返歐洲各地只需$2,440起 – 北歐航空

正!北歐航空嘅全年歐洲平飛賣到明年5月頭喇!最平連稅3千4起!

倫敦連稅只係4千3咋!一樣勁抵!

香港經哥本哈根轉飛歐洲城市只需$2,440起

來回連稅:都柏林$3,430起、華沙$3,509起、阿姆斯特丹$3,558起、日內瓦$3,543起、米蘭$3,553起、布魯塞爾$3,603起、巴黎$3,656起、蘇黎世$3,660起、維也納$3,782起、漢堡$3,896起、杜塞爾多夫$3,948起、慕尼黑$3,966起、法蘭克福$4,023起、倫敦$4,335起

另外北歐唔少冷門航點一樣有平

出發日期由10月7日至明年5月3日,各位可以plan定嚟緊一整年歐洲之旅!

優惠可以open jaw,另外去程或回程其中一程可以stopover哥本哈根

仲唔即刻Tag埋各方好友飛歐洲玩到盡啦!

大家可以先上北歐航空官網 https://www.flysas.com/hk-en/ 用”Low price calendar” check左平飛日子先,然後再經網上旅行社訂會平些

優惠需係出發前8日訂購

出發日期:2019年10月7日至12月16日、2020年1月12日至1月13日、2月9日至5月3日 (回程需於2020年5月8日或之前)

機票有效期最少為6日

大家可以上CheapTickets.hk訂購

https://www.cheaptickets.hk (每單減$100折扣代碼:MEETHKINT2019,需透過此連結預訂,歐洲各地$2,440起,連稅都柏林$3,430起、華沙$3,509起、阿姆斯特丹$3,558起、日內瓦$3,543起、米蘭$3,553起、布魯塞爾$3,603起、巴黎$3,656起、蘇黎世$3,660起、維也納$3,782起、漢堡$3,896起、杜塞爾多夫$3,948起、慕尼黑$3,966起、法蘭克福$4,023起、倫敦$4,335起)

亦可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com (歐洲各地$2,550起,連稅都柏林$3,517起、華沙$3,596起、米蘭$3,640起、阿姆斯特丹$3,645起、日內瓦$3,691起、蘇黎世$3,717起、布魯塞爾$3,741起、巴黎$3,763起、維也納$3,869起、漢堡$3,983起、杜塞爾多夫$4,001起、慕尼黑$4,053起、法蘭克福$4,110起、倫敦$4,352起)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

正!連稅三千四起平飛德國各地!直飛慕尼黑連稅三千八!必睇童話式新天鵝堡!可以open jaw玩轉唔同地方!香港往返德國各地只需$1,540起 – 漢莎航空 (優惠至5月28日)

正!漢莎航空飛德國各地都有優惠!

最平連稅三千四起!直飛慕尼黑只係三千八!必睇童話式新天鵝堡!

直航慕尼黑/法蘭克福只需$2,920起,連稅$3,889起

德國其他城市$1,540起,連稅杜塞爾多夫$3,457起、不來梅$3,637起、漢堡$3,639起、漢諾威$3,661起、柏林$3,689起、法蘭克福$3,889起

出發日期由5月21日至明年4月30日

即刻tag@朋友計劃遊德國啦!

優惠可以open jaw,即係唔同城市出入

需係出發前7日訂購先有優惠

訂票日期:即日至2019年5月28日

出發日期:2019年5月21日至6月30日、10月1日至2020年至4月30日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上漢莎航空官網睇睇

而家漢莎航空官網有個好方便搵平飛既功能,只要係主頁搜尋版面先打航點,下面就會自動顯示每個月份價錢,之後搵出最抵月份再click入去,會顯示出該月既價錢表,search平飛會更快捷!

https://www.lufthansa.com/hk/hk/homepage

嘩!勁減!新航歐洲優惠!最平連稅三千五!明年3月31日前出發!香港往返歐洲各地只需$2,976起 – 新加坡航空 (優惠至5月26日)

嘩!真係抵!新加坡航空推出左歐洲優惠!最平連稅三千五!

賣到明年3月出發!可以提早計劃埋下年行程!

香港往返歐洲各地只需$2,976起

連稅哥本哈根$3,532起、巴塞羅那$3,533起、莫斯科$3,570起、蘇黎世$3,612起、巴黎$3,811起、米蘭$3,888起、杜塞爾多夫$3,911起、羅馬$4,011起、法蘭克福$4,086起、雅典$4,147起、柏林$4,421起

出發日期由9月16日至明年3月31日 (視乎航點而定)

新航已經包左30kg寄艙行李同飛機餐

優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走

大家要留意,新加坡航空飛歐洲需要經新加坡轉機,大家可以選擇Stopover停留新加坡玩一玩,只需俾多少少機場稅

新加坡往返雅典/柏林或需經由Scoot酷航執飛

訂票日期:即日至2019年5月26日

出發日期:2019年9月16日至12月15日、12月30日至2020年1月22日、2月3日至3月31日 (法蘭克福/巴黎/蘇黎世/杜塞爾多夫/莫斯科)

2019年10月3日至12月15日、12月30日至2020年1月22日、2月3日至3月31日 (哥本哈根/巴塞羅那/羅馬/米蘭)

2019年10月15日至12月15日、12月30日至2020年1月22日、2月3日至3月31日 (雅典/柏林)

機票有效期為2-30日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

嘩!歐洲激減優惠!連稅最平3千1!好抵呀!香港往返歐洲各地只需$1,045起 – 阿提哈德航空

嘩!阿提哈德航空少有地推有左歐洲激減優惠!好多航點罕有地連稅3千幾!

雅典連稅3千1!巴塞隆那/羅馬連稅3千3!真係好好抵呀!

香港往返歐洲各地只需$1,045起

來回連稅:雅典$3,151起、巴塞隆那$3,290起、羅馬$3,365起、米蘭$3,526起、布魯塞爾$3,536起、馬德里$3,537起、伊斯坦堡$3,557起、都柏林$3,617起、蘇黎世$3,710起、巴黎$3,798起、慕尼黑$3,996起、法蘭克福$4,111起、曼徹斯特$4,146起

出發日期由5月3日至6月27日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

訂票日期:即日至2019年4月28日

出發日期:2019年5月3日至6月27日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價Apphttps://appurl.io/jjy75rv7

北歐航空全年歐洲優惠!賣到明年1月份喇!連稅3千5平飛歐洲!勁抵!Open Jaw+Stopover哥本哈根!香港往返歐洲各地只需$2,440起 – 北歐航空

正正正!北歐航空推出左全年歐洲平飛優惠!

賣到明年1月份喇!連稅3千5!勁抵!

香港經哥本哈根轉飛歐洲城市只需$2,440起

來回連稅:都柏林$3,535起、華沙$3,561起、日內瓦$3,645起、米蘭$3,661起、阿姆斯特丹$3,663起、布魯塞爾$3,708起、蘇黎世$3,710起、羅馬$3,717起、巴黎$3,766起、漢堡$3,948起、杜塞爾多夫/漢諾威$4,002起、柏林$4,041起、慕尼黑$4,071起、法蘭克福$4,127起、伯明罕$4,367起、曼徹斯特$4,414起、倫敦$4,429起

出發日期由2月8日至明年1月11日,各位可以plan定嚟緊一整年歐洲之旅!

優惠可以open jaw,另外去程或回程其中一程可以stopover哥本哈根

仲唔即刻Tag埋各方好友飛歐洲玩到盡啦!

大家可以先上北歐航空官網 https://www.flysas.com/hk-en/ 用”Low price calendar” check左平飛日子先,然後再經網上旅行社訂會平些

優惠需係出發前8日訂購

出發日期:2019年2月8日至4月15日、5月5日至6月11日、9月10日至2020年1月11日 (回程需於2020年1月17日或之前)

機票有效期最少為6日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

嘩!北歐航空連稅3千5起飛歐洲各地!賣到11月!連稅4千飛北極光熱點!連稅4千5直航哥本哈根!香港往返歐洲各地只需$2,394起 – 北歐航空 (優惠至1月14日)

嘩!北歐航空連稅3千5起飛歐洲各地!賣到11月!

北極光熱點:芬蘭赫爾辛基/瑞典斯德哥爾摩做連稅4千!直航哥本哈根都係連稅4千5!一樣值得入手!

香港經哥本哈根轉飛歐洲城市只需$2,394起

來回連稅:都柏林$3,541起、華沙$3,569起、日內瓦$3,654起、米蘭$3,686起、阿姆斯特丹$3,688起、布魯塞爾$3,716起、蘇黎世$3,720起、羅馬$3,730起、巴黎$3,792起、漢堡$3,958起、杜塞爾多夫$4,012起、柏林$4,027起、哥德堡$4,034起、奧蘭堡$4,054起、赫爾辛基$4,057起、斯德哥爾摩$4,061起、卑爾根$4,097起、奧斯陸$4,097起、漢諾威$4,013起、奧爾胡斯$4,128起、伯明罕$4,363起、慕尼黑$4,083起、法蘭克福$4,140起、曼徹斯特$4,410起、倫敦$4,425起

仲有香港直航往返哥本哈根只需$3,940起,連稅$4,508起

小編check過超過80個歐洲各地航點都罕有激減,包括北歐唔少城市都有吸引價,速搶!

出發日期由而家至11月30日

優惠可以open jaw,另外去程或回程其中一程可以stopover哥本哈根

仲唔即刻Tag埋各方好友飛歐洲玩到盡啦!

哥本哈根直航哥本哈根最平飛去程限星期一、二、五、六、日出發,回程限星期三、四、五、六、日,以下為航班時間:

去程:SK966 01:00-06:00/01:20-06:20/01:20-07:20

回程:SK965 20:55-13:45+1/20:55-14:45+1

訂票日期:即日至2019年1月14日

出發日期:即日至2019年11月30日 (回程最平飛需於2019年12月3日或之前)

機票有效期最少為5日

大家可以先上北歐航空官網 https://www.flysas.com/hk-en/ 用”Low price calendar” check左平飛日子先,然後再經網上旅行社訂會平些

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

抵!土航推出歐洲優惠!最平連稅3千8!可Open Jaw+Stopover伊斯坦堡!香港往返歐洲各地只需$2,384起 – 土耳其航空

土耳其航空推出左歐洲優惠!最平三千八飛到轉!抵!

可Open Jaw+Stopover伊斯坦堡玩轉唔同城市!

香港往返歐洲各地只需$2,384起

連稅阿姆斯特丹$3,855起、哥本哈根$3,888起、雅典$3,891起、威尼斯$3,924起、布魯塞爾$3,958起、赫爾辛基$4,004起、奧斯陸$4,048起、羅馬$4,073起、巴黎$4,081起、維也納$4,088起、都柏林$4,121起、米蘭$4,123起、蘇黎世$4,148起、巴塞隆拿$4,164起、馬德里$4,200起、柏林$4,263起、杜塞爾多夫$4,268起、倫敦$4,401起、法蘭克福$4,420起

出發日期由而家至明年5月31日,最長可以stay 3個月

優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走

香港往返歐洲需要係伊斯坦堡轉機,去程或回程其中一停可以Stopover伊斯坦堡玩下

優惠需於出發前3日訂購

訂票日期:即日至2018年12月10日 (雅典/羅馬/巴黎/維也納/米蘭/都柏林/馬德里/威尼斯/巴塞隆拿/布魯塞爾)

無訂購期限 (阿姆斯特丹/威尼斯/蘇黎世/倫敦/法蘭克福/赫爾辛基/奧斯陸/哥本哈根/柏林/杜塞爾多夫)

出發日期:即日至2018年12月20日、12月24日至2019年1月27日、2月11日至4月17日、4月29日至5月31日 (回程日子不適合2019年2月10日至2月17日、4月14日至4月22日)

機票有效期為3日至3個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價Apphttps://appurl.io/jjy75rv7

嘩嘩嘩!震撼減減減!連稅2千9起飛歐洲各地!北歐航空雙11優惠!赫爾辛基/奧斯陸連稅2千9!迫你買!可Open Jaw+Stopover哥本哈根!香港往返歐洲各地只需$1,930起 – 北歐航空 (優惠至11月15日)

嘩嘩嘩!北歐航空慶祝雙11震撼減減減!

Like爆!!連稅二千九飛歐洲各地!真係太太太抵喇!

真心推介:北極光熱點:芬蘭赫爾辛基連稅2千9!瑞典斯德哥爾摩連稅3千2!

阿姆斯特丹連稅3千1!巴黎連稅3千3!倫敦連稅3千9!直航哥本哈根連稅3千5!

香港經哥本哈根轉飛歐洲城市只需$1,930起

來回連稅:赫爾辛基$2,935起、奧斯陸$2,986起、都柏林$3,114起、日內瓦/阿姆斯特丹$3,178起、布拉格$3,220起、米蘭$3,239起、斯德哥爾摩$3,284起、布魯塞爾$3,285起、蘇黎世$3,288起、羅馬$3,299起、華沙$3,321起、巴黎$3,345起、漢堡$3,487起、杜塞爾多夫$3,542起、漢諾威$3,544起、慕尼黑$3,607起、法蘭克福$3,665起、曼徹斯特$3,917起、伯明罕$3,919起、倫敦$3,982起

仲有香港直航往返哥本哈根只需$2,982起,連稅$3,514起

小編check過超過80個歐洲各地航點都罕有激減,包括北歐唔少城市都有吸引價,速搶!

出發日期由而家至明年4月10日,各位可以搶啦!

優惠可以open jaw,另外去程或回程其中一程可以stopover哥本哈根

仲唔即刻Tag埋各方好友飛歐洲玩到盡啦!

航班時間:

哥本哈根:

去程:SK966 01:20-06:20/01:20-07:20 (一、二、五、六、日)

回程:SK965 20:55-14:45+1/20:55-13:45+1 (三、四、五、六、日)

訂票日期:即日至2018年11月15日

出發日期:即日至2019年4月10日 (回程最平飛需於2019年4月13日前)

機票有效期最少為5日

大家可以先上北歐航空官網 https://www.flysas.com/hk-en/ 用”Low price calendar” check左平飛日子先,然後再經網上旅行社訂會平些

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

嘩嘩嘩!真心抵到飛起!連稅2千9起飛歐洲!北歐航空終極平飛!赫爾辛基/奧斯陸連稅2千9!香港往返歐洲城市只需$1,813起 – 北歐航空 (優惠至10月7日)

嘩嘩嘩!!真心抵到飛起!北歐航空超級平飛終極大放送!!

限時3日瘋狂大減!最平連稅二千九!唔好諗搶左先講!!

重點推介:北極光熱點:芬蘭赫爾辛基連稅2千9!瑞典斯德哥爾摩連稅3千2!

阿姆斯特丹/羅馬3千4!巴黎3千6!慕尼黑3千7!倫敦4千1!仲賣到明年9月!連暑假都有平!

香港經哥本哈根轉飛歐洲城市只需$1,813起

來回連稅:赫爾辛基$2,891起、奧斯陸$2,967起、布拉格$3,247起、都柏林$3,270起、斯德哥爾摩$3,272起、米蘭$3,296起、布魯塞爾$3,342起、蘇黎世$3,347起、日內瓦$3,378起、阿姆斯特丹$3,407起、羅馬$3,438起、華沙$3,496起、巴黎$3,597起、杜塞爾多夫$3,660起、慕尼黑$3,726起、漢諾威$3,762起、法蘭克福$3,786起、漢堡$3,890起、曼徹斯特$4,031起、伯明罕$4,094起、倫敦$4,162起

小編check過超過80個歐洲各地航點都罕有激減,包括北歐唔少城市都有吸引價,速搶!

仲有香港直航往返哥本哈根做連稅3千5!激抵! (詳情:http://www.meethk.com/?p=75012)

出發日期由即日至明年9月29日,各位可以提早plan定!

優惠可以open jaw,另外去程或回程其中一程可以stopover哥本哈根

仲唔即刻Tag埋各方好友飛歐洲玩到盡啦!

大家可以先上北歐航空官網 https://www.flysas.com/hk-en/ 用”Low price calendar” check左平飛日子先,然後再經網上旅行社訂會平些

訂票日期:即日至2018年10月7日

出發日期:即日至2019年9月29日

機票有效期最少為5日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

抵呀!新航飛歐洲連稅3千7起!大量熱門航點有平!明年3月31日前出發!可stopover新加坡!香港往返歐洲各地只需$2,818起 – 新加坡航空 (優惠至7月21日)

抵呀!想飛歐洲可以揀星級新航喇!新航飛歐洲連稅3千7起!大量熱門航點有平!

新加坡航空推出左歐洲新優惠,明年3月31日前出發!

香港往返歐洲各地只需$2,818起

連稅阿姆斯特丹$3,754起、巴黎$3,817起、伊斯坦堡$3,937起、巴塞羅那$4,017起、哥本哈根$4,024起、莫斯科$4,074起、米蘭$4,080起、蘇黎世$4,097起、法蘭克福$4,100起、羅馬$4,208起、斯德哥爾摩$4,309起、杜塞爾多夫$4,415起、慕尼黑$4,481起、倫敦$4,600起、曼徹斯特$4,776起

以新航黎講已經好抵啦,新航服務一向唔錯

出發日期由9月9日至明年3月31日

優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走

大家要留意,新加坡航空飛歐洲需要經新加坡轉機,大家可以選擇stopover停留新加坡玩一玩,只需俾多少少機場稅

訂票日期:即日至2018年7月21日

出發日期:2018年9月9日至9月20日、10月7日至11月30日、2019年1月16日至1月29日、2月11日至3月31日

機票有效期為2-21日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com


Go to Top