Posts tagged 法蘭克福

連稅4千8直飛德國兩大城市!可Open Jaw!賣到明年5月!香港直航往返慕尼黑、法蘭克福只需3,880起 – 漢莎航空 (優惠至9月5日)

德國漢莎航空直飛德國有優惠,直飛慳返唔少時間呀!賣到明年5月!

香港直航往返慕尼黑、法蘭克福只需$3,880起

連稅慕尼黑$4,851起、法蘭克福$4,962起

出發日期由10月8日至明年5月30日

漢莎航空前排榮獲Skytrax歐洲最佳航空公司,服務質素有一定保證!

優惠可以open jaw,可以慕尼黑入法蘭克福走,又或者法蘭克福入慕尼黑走都得

航班時間:

慕尼黑:

去程:LH731 23:05-05:05+1 

回程:LH730 22:30-16:40+1 

法蘭克福:

去程:LH797 23:15-05:40+1

回程:LH796 22:15-16:15+1

訂購日期:即日至2018年9月5日

出發日期:2018年10月8日至11月1日、11月4日至11月8日、11月12日至12月20日、12月23日至12月26日、12月29日、2019年1月2日、1月7日至1月30日、2月9日至4月11日、4月15日、4月22日至5月30日 (慕尼黑)

2018年10月8日至10月31日、11月5日至11月9日、11月12日至11月22日、11月26日至12月12日、12月17日、12月27日、12月31日、2019年1月13日至1月30日、2月10日至2月28日、3月2日至3月27日、 3月30日至4月9日、5月6日、5月13日、5月20日至5月21日、5月27日 (法蘭克福)

機票有效期為6日-1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

嘩正!連稅3千3超平飛巴塞!3千6飛布魯塞爾!歐洲大平賣!逼你入手!可以玩埋open jaw!香港往返歐洲各地只需$2,594起 – 阿提哈德航空 (優惠至7月31日)

嘩正!連稅3千3就飛到巴塞!3千6飛到布魯塞爾!逼你入手!

阿提哈德航空再做歐洲優惠喇!價錢相當吸引!

香港往返歐洲各地只需$2,594起

來回連稅巴塞羅那$3,367起、布魯塞爾$3,645起、阿姆斯特丹$3,930起、米蘭$4,029起、馬德里$4,254起、曼徹斯特/羅馬$4,439、雅典$4,442起

出發日期由8月27日至12月31日

巴塞羅那平飛出發日期由11月22日至12月27日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

訂票日期:即日至2018年7月31日

出發日期:2018年8月27日至9月25日、10月5日至12月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價Apphttps://appurl.io/jjy75rv7

正!連稅3千7起飛歐洲!飛巴塞超平!可以玩埋open jaw!香港往返歐洲各地只需$2,730起 – 阿提哈德航空 (優惠至7月20日)

正!身為中東三寶之一嘅阿提哈德航空終於做歐洲優惠喇!

其中連稅3千7起就飛到巴塞!4千2飛到曼徹斯特!呢個價必買!

香港往返歐洲各地只需$2,730起

來回連稅巴塞羅那$3,756起、布魯塞爾$3,794起、阿姆斯特丹$3,930起、米蘭$4,031起、曼徹斯特$4,249、羅馬$4,326起、巴黎$4,355起、馬德里$4,392起

出發日期由8月27日至12月31日

巴塞羅那平飛出發日期由11月21日至12月25日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

訂票日期:即日至2018年7月20日

出發日期:2018年8月27日至9月26日、10月5日至12月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

https://www.duckducklook.com

嘩!抵呀!限時搶購!坐英航A380平飛歐洲優惠!可Open Jaw!賣到下年6月!香港往返歐洲各地只需$2,186起 – 英國航空 (優惠至7月5日)

嘩!抵呀!限時2日搶購!英航推出左飛歐洲各地優惠!

仲可以揀坐A380航班!今次優惠賣到下年6月出發!Plan定出年旅行都得!

香港往返歐洲各地只需$2,186起

連稅巴黎$3,793起、蘇黎世$3,944起、布魯塞爾$3,994起、哥本哈根$4,168起、里斯本$4,352起、斯德哥爾摩$4,515起、法蘭克福$4,621起、都柏林$4,622起、曼徹斯特$4,683起、直飛倫敦$5,303起

出發日期由10月4日至明年6月15日

優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走

以上航點除左倫敦係直航之外,其餘歐洲航點往返均需經倫敦轉機

最長可以stay 2個月

訂票日期:即日至2018年7月5日

出發日期:2018年10月4日至12月10日、12月24日至12月31日、2019年1月11日至1月29日、2月18日至3月20日、4月24日至6月15日

機票有效期為3-60日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

https://www.duckducklook.com

抵呀!新航飛歐洲連稅3千7起!大量熱門航點有平!明年3月31日前出發!可stopover新加坡!香港往返歐洲各地只需$2,818起 – 新加坡航空 (優惠至7月21日)

抵呀!想飛歐洲可以揀星級新航喇!新航飛歐洲連稅3千7起!大量熱門航點有平!

新加坡航空推出左歐洲新優惠,明年3月31日前出發!

香港往返歐洲各地只需$2,818起

連稅阿姆斯特丹$3,754起、巴黎$3,817起、伊斯坦堡$3,937起、巴塞羅那$4,017起、哥本哈根$4,024起、莫斯科$4,074起、米蘭$4,080起、蘇黎世$4,097起、法蘭克福$4,100起、羅馬$4,208起、斯德哥爾摩$4,309起、杜塞爾多夫$4,415起、慕尼黑$4,481起、倫敦$4,600起、曼徹斯特$4,776起

以新航黎講已經好抵啦,新航服務一向唔錯

出發日期由9月9日至明年3月31日

優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走

大家要留意,新加坡航空飛歐洲需要經新加坡轉機,大家可以選擇stopover停留新加坡玩一玩,只需俾多少少機場稅

訂票日期:即日至2018年7月21日

出發日期:2018年9月9日至9月20日、10月7日至11月30日、2019年1月16日至1月29日、2月11日至3月31日

機票有效期為2-21日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

嘩嘩嘩!連稅2千5迫你飛歐洲!激減$1,000!經ZUJI訂激平!倫敦/巴黎/羅馬/馬德里$719起、布拉格$910起,新增航點斯德哥爾摩$1,865起 – ZUJI HK (優惠至7月31日)

嘩嘩嘩!連稅2千5!連稅2千5迫你飛歐洲!仲唔即刻Tag埋各方好友搶飛!

而家經ZUJI訂東航飛歐洲機票激減$1,000!

減完之後,香港飛羅馬/倫敦/巴黎/馬德里/布拉格來回$719起!東航仲岩岩新增埋斯德哥爾摩航點比你選擇!

ZUJI HK推出左東航歐洲航線激減優惠!入code即減$1,000!名額30名!火速搶購啦!

減$1,000後來回價錢:

(羅馬$719起 連稅$2,589起)、(馬德里$719起 連稅$2,595起)、(巴黎$719起 連稅$2,692起)、(倫敦$719起 連稅$3,485起)、(布拉格$910起 連稅$2,702起)、(斯德哥爾摩$1,865起 連稅$3,848起)、(莫斯科$2,056起 連稅$3,697起)、(阿姆斯特丹$3,422起 連稅$5,115起)、 (法蘭克福$3,966起 連稅$6,225起)、(聖彼得堡$3,498 連稅$5,301起)

另外,由6月16日開始,東航全新航線往返斯德哥爾摩正式啟航,每星期4班機,逢星期二、四、六、日

出發日期由6月16日至12月31日 (視乎航點而定)

今次優惠咁吸引,仲唔即刻Tag埋各方好友搶飛

訂票日期:即日至2018年7月31日

出發日期:2018年11月13日至12月3日 (羅馬、倫敦、巴黎、馬德里、布拉格、阿姆斯特丹、法蘭克福)

2018年6月16日至10月14日 (斯德哥爾摩)

2018年10月3日至12月31日 (莫斯科、聖彼得堡)

機票有效期為5日-1個月

於ZUJI預訂中國東方航空香港至指定歐洲航點嘅來回機票,於付款頁輸入優惠券代碼 MU1000EU,單一交易可享即減HK$1000折扣,名額限30個

有興趣可以上ZUJI HK訂購

https://www.zuji.com.hk/zh-hk/exclusive-channel/china-eastern-airlines/ 優惠券代碼MU1000EU

連稅四千五直飛歐洲!玩盡德國兩大城市!香港直航往返慕尼黑、法蘭克福只需3,427起 – 漢莎航空 (優惠至5月21日)

德國漢莎航空瘋狂減呀!仲係坐Skytrax歐洲最佳航空公司!

漢莎航空推出左直飛德國新優惠!

香港直航往返慕尼黑、法蘭克福只需$3,427起,連稅慕尼黑$4,499起、法蘭克福$4,633起

小編check過平飛集中係5月同6月出發

即刻tag@朋友計劃歐遊啦!

優惠可以open jaw,可以慕尼黑入法蘭克福走又或者法蘭克福入慕尼黑走都得

暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考)

慕尼黑:

去程:5月25,26,28,30日、6月4,5,6,8,10日

回程:5月31日、6月1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,20日

法蘭克福:

去程:5月29日、6月6,8,13日

回程:6月5,7,12,14,16,18,21日

訂票日期:即日至2018年5月21日

出發日期:即日至2018年9月30日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

限時優惠!連稅3千8飛歐洲!可以玩埋Open Jaw!12月15日前出發!香港往返歐洲各地只需$3,150起 – 阿提哈德航空 (優惠至3月21日)

前排阿聯酋同卡塔爾都鬥做歐洲優惠,真心吸引!

身為中東三寶之一嘅阿提哈德航空點可以坐視不理呢!

連稅3千8,就飛到去歐洲熱門城市兼玩埋Open Jaw!

來回連稅日內瓦$3,878起、米蘭$3,952起、布魯塞爾$4,057起、雅典$4,058起、巴黎$4,100起、馬德里$4,105起、羅馬$4,128起、都柏林$4,142起、阿姆斯特丹4,156起、法蘭克福$4,417起、倫敦$4,668起、曼徹斯特$4,679起

其他歐洲城市都有平

出發日期由4月3日至12月15日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

大家係阿提哈德航空揀 Multiple destinations / Stopovers 就可訂到open jaw

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

倫敦離境稅勁貴,唔經倫敦走就可以慳返唔少

想易啲搵到open jaw平飛,大家可以先就咁search同一地方來回,抄低平飛既航班組合

之後用” Multiple destinations”功能再search,揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到較低既機票價格

訂票日期:即日至2018年3月21日

出發日期:2018年4月3日至6月28日、9月10日至22日、10月7日至12月15日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上阿提哈德航空官網訂購!

http://www.etihad.com

係時候去歐洲啦!新航連稅3千8起!引你入手!11月30日前出發!香港往返歐洲各地只需$3,050起 – 新加坡航空 (優惠至3月31日)

飛歐洲除左中東三寶,又點少得星級新航呢?

新加坡航空推出左歐洲新優惠,出發日期去到11月!

香港往返歐洲各地連稅$3,050起

連稅伊斯坦堡$3,745起、巴黎$3,851起、阿姆斯特丹$3,854起、哥本哈根$3,843起、米蘭$3,902起、蘇黎世$3,917起、法蘭克福$4,147起、羅馬$4,038起、慕尼黑$4,327起、杜塞爾多夫$4,458起、倫敦$4,663起

以新航黎講已經好抵啦,新航服務一向唔錯

出發日期由5月1日至11月30日

優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走

大家要留意,新加坡航空飛歐洲需要經新加坡轉機

訂票日期:即日至2018年3月31日

出發日期:2018年5月1日至6月19日、9月9日至11月30日

機票有效期為3-21日

大家可以上新加坡航空官網search下

http://www.singaporeair.com/zh_TW/hk/home

抵呀!坐阿聯酋航空飛歐洲!連稅三千六起!10月31日前出發!仲可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$2,745起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至3月16日)

想飛歐洲嘅你要留意!阿聯酋航空終於推出新優惠啦!

大量航點有平!連稅三千六起!出發日期仲去到10月!

香港往返歐洲各地只需$2,745起

來回連稅:阿姆斯特丹$3,628起、米蘭$3,680起、巴黎$3,855起、馬德里$3,908起、蘇黎世$3,960、羅馬$3,994起、哥本哈根$4,172起、伊斯坦堡$4,246起、日內瓦$4,272起、布魯塞爾$4,300起、維也納$4,326起、杜塞爾多夫$4,396起、巴塞隆拿$4,411起、慕尼黑$4,468起、法蘭克福$4,603起、倫敦$4,711起、曼徹斯特$4,836起

除左以上航點有優惠之外,其他歐洲城市都有平

出發日期由3月18日至10月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2018年3月16日

出發日期:2018年3月18日至3月27日、4月3日至6月28日、9月10日至9月26日、10月5日至10月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)


Go to Top