Posts tagged 波圖

阿聯酋航空歐洲優惠!連稅3千8起!明年5月31日前出發!可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,985起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至9月8日)

歐洲平飛常客阿聯酋航空再做優惠!最平連稅3千8起!唔少大城市有平!

香港往返歐洲各地只需$1,985起

來回連稅:

米蘭$3,807起、雅典$3,868起、哥本哈根$4,002起、伊斯坦堡$4,102起、巴塞隆那$4,103起、都柏林$4,134起、阿姆斯特丹$4,137起、巴黎$4,239起、波圖$4,251起、慕尼黑$4,256起、馬德里$4,270起、布魯塞爾$4,290起、布拉格$4,308起、羅馬$4,341起、法蘭克福$4,362起、維也納$4,394起、蘇黎世$4,397起、布魯塞爾$4,413起、斯德哥爾摩$4,472起、伯明罕$4,495起、布達佩斯$4,496起、日內瓦$4,497起、漢堡$4,540起、倫敦$4,611起、曼徹斯特$4,712起

出發日期由而家至明年5月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約幾百蚊機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入巴黎出為例,大家可以先search倫敦來回同巴黎來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入巴黎出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2019年9月8日

出發日期:即日至2019年9月26日、10月2日至12月19日、12月25日至2020年1月16日、1月26日至4月7日、4月12日至5月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

——————————————————————

DBS信用卡7%推廣代碼:HKDBS19,預訂網站:https://www.emirates.com/hk/chinese/ (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

DBS Omni「一扣即享」高達$800折扣 (每個DBS Omni帳戶只可享優惠一次)

只要消費滿以下指定金額,即獲「一扣即享」折扣

滿$2,000即享$100折扣、滿$6,000即享$400折扣、滿$10,000即享$800折扣

優惠詳情:https://go.dbs.com/hk-emirates

抵!坐阿聯酋航空飛歐洲!連稅3千6起!明年5月前出發!可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,656起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至8月27日)

呢排多咗唔少航空公司做歐洲優惠,又點少得歐洲平飛常客阿聯酋航空呢!

最平連稅3千6!可以Open Jaw!明年5月前出發!

香港往返歐洲各地只需$1,656起

來回連稅:

雅典$3,625起、米蘭$3,657起、莫斯科$3,662起、伊斯坦堡$3,832起、巴塞隆那$3,869起、都柏林$3,874起、哥本哈根$3,919起、馬德里$3,993起、阿姆斯特丹$4,000起、布拉格$4,053起、波圖$4,116起、巴黎$4,124起、布魯塞爾$4,155起、慕尼黑$4,161起、法蘭克福$4,165起、維也納$4,197起、斯德哥爾摩$4,240起、羅馬$4,274起、日內瓦$4,283起、漢堡$4,304起、倫敦$4,367起、伯明罕$4,475起、曼徹斯特$4,559起、威尼斯$4,561起、里昂$4,595起

出發日期由9月2日至明年5月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約幾百蚊機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入巴黎出為例,大家可以先search倫敦來回同巴黎來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入巴黎出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2019年8月27日

出發日期:2019年9月2日至9月26日、10月2日至12月19日、12月25日至2020年1月16日、1月26日至4月7日、4月12日至5月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

歐洲各大城市狂減!最平連稅3千4起!可以open jaw唔同地方!香港往返歐洲各地只需$2,030起 – 漢莎航空/瑞士航空 (優惠至8月13日)

正!唔止英國有平 (詳情:http://www.meethk.com/?p=88857)

漢莎航空/瑞士航空飛歐洲各大城市都做緊狂減優惠!最平連稅3千4起!等於坐傳統航空飛日本個價!

今次勁多航點狂減,立即約埋朋友展開歐洲浪漫之旅啦!

香港往返歐洲各地只需$2,030起

連稅日內$3,393起、盧森堡$3,503起、都柏林$3,569起、波圖$3,590起、華沙$3,594起、里斯本$3,603起、巴塞$3,633起、馬德里$3,642起、哥本哈根$3,658起、布拉格$3,665起、威尼斯$3,683起、米蘭$3,688起、阿姆斯特丹$3,694起、莫斯科$3,697起、尼斯$3,699起、雅典$3,730起、布達佩斯$3,735起、布魯塞爾$3,738起、羅馬$3,745起、奧斯陸$3,747起、赫爾辛基$3,749起、巴黎$3,789起、維也納$3,836起、斯德哥爾摩$3,933起、漢堡$3,973起、柏林$4,019起、杜塞爾多夫$4,025起、漢諾威$4,224起、(直飛)蘇黎世$4,307起、愛丁堡$4,521起、格拉斯哥$4,548起、(直飛)慕尼黑$4,661起、(直飛)法蘭克福$4,768起,仲有大量歐洲冷門城市有平

以上航點往返需經蘇黎世/慕尼黑/法蘭克福轉機

出發日期由10月6日至明年6月23日 (視乎航點而定)

優惠可以open jaw,即係唔同城市出入

訂票日期:即日至2019年8月13日

出發日期:2019年10月6日至12月13日、12月23日至2020年1月1日、1月16日至6月23日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上漢莎航空官網睇睇

漢莎航空官網有個好方便搵平飛既功能,只要係主頁搜尋版面先打航點,下面就會自動顯示每個月份價錢,之後搵出最抵月份再click入去,揀選旅行日數後會顯示出該月既價錢表,search平飛會更快捷!

https://www.lufthansa.com/hk/hk/homepage

玩轉歐洲!12月31日前出發!香港往返歐洲各地只需$2,940起 – 土耳其航空 (優惠至6月29日)

Zuji今日推出左土耳其航空飛歐洲新優惠

香港往返歐洲各地只需$2,940起

連稅巴塞隆拿$4,397、馬德里$4,435、威尼斯$4,439、米蘭$4,469、羅馬$4,575、里斯本$4,727、波圖$5,611、雅典$5,865

用東亞信用卡訂仲可以減多$500,即係連稅只係$3,897起

以土航黎講呢個價錢的確幾吸引

出發日期由6月15日至12月31日,最長可以stay 2個月

順帶一提,想免費坐土耳其航空飛轉雅典既話,Zuji有個有獎小遊戲,答岩問題再加小小創意就有機會得到來回雅典機票,即刻參加啦:https://www.facebook.com/zujihk/posts/10153699076211903

土耳其航空飛歐洲係需要係伊斯坦堡轉機

訂票日期:即日至2016年6月29日

出發日期:2016年6月15日至12月31日

機票有效期為3日至2個月

大家可以上Zuji Hong Kong訂購!

https://www.zuji.com.hk/zh-hk/exclusive-channel/turkish-airlines

(東亞銀行信用卡長線航點減$500優惠券代碼:BEA500 ,詳情:https://www.zuji.com.hk/zh-hk/hot-deals/bea-coupon/ )

TK0615

Go to Top