Posts tagged 港龍fanfares

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第303期 fanfares 涵蓋7個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(昆明$880 連稅$1,239)、(首爾$1,380 連稅$1,832)、(加德滿都$2,480 連稅$3,041)、(札幌$3,380 連稅$3,708)、(開恩茲$3,480 連稅$4,487)、(華盛頓$3,800 連稅$4,624)、(哥本哈根$3,980 連稅$4,508)

機票 + 酒店 (需2人同行):(三亞$1,350 連稅$1,710起)、(曼谷$1,680 連稅$2,130起)、(馬累$13,590 連稅$14,310起)

今期出發日期估計為8月至11月

今期預計札幌比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第302期 fanfares 涵蓋8個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(廈門$580 連稅$939)、(高雄$680 連稅$1,063)、(寧波$880 連稅$1,239)、(馬尼拉$1,180 連稅$1,517)、(金邊$1,180 連稅$1,672)、(福岡$1,880 連稅$2,204)、(達卡$1,980 連稅$2,923)、(德里$2,780 連稅$3,144)、(羅馬$3,880 連稅$4,591)

機票 + 酒店 (需2人同行):(新加坡$2,320 連稅$2,850起)

今期出發日期估計為8月至11月

今期預計高雄、福岡比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第301期 fanfares 涵蓋8個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(福州$580 連稅$940)、(吉隆坡$1,080 連稅$1,573)、(布吉$1,380 連稅$1,826)、(沖繩$2,080 連稅$2,406)、(孟買$2,780 連稅$3,273)、(芝加哥$3,480 連稅$4,304)、(都柏林$3,980 連稅$4,424)、(約翰內斯堡$3,980 連稅$4,589)

機票 + 酒店 (需2人同行):(上海$1,450 連稅$1,810)、(南京$1,860 連稅$2,220)、(宿霧$2,360 連稅$2,620)

今期出發日期估計為8月至11月

今期預計布吉、沖繩比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

300期fanfares!早上8時開賣!國泰 x 港龍 第300期 fanfares 涵蓋8個城市只需$1,300起 – 國泰航空 / 港龍航空

黎到第300期fanfares!今期終於有返啲驚喜!好耐無見既札幌終於再度出現

(首爾$1,300 連稅$1,750)、(新加坡$1,300 連稅$1,830)、(大阪$2,300 連稅$2,768)、(加德滿都$2,300 連稅$2,862)、(釜山$2,300 連稅$2,716)、(札幌$3,300 連稅$3,627)、(溫哥華$3,300 連稅$3,906)、(特拉維夫$3,300 連稅$3,836)

機票 + 酒店 (需2人同行):(台中$1,300 連稅$1,690)

今期出發日期估計為7月至11月

今期預計首爾、大阪、札幌、溫哥華比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第299期 fanfares 涵蓋8個城市只需$680起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(南寧$680 連稅$1,041)、(上海$880 連稅$1,241)、(台中$880 連稅$1,264)、(河內$1,080 連稅$1,548)、(達沃$1,180 連稅$1,435)、(阿德萊德$3,480 連稅$4,441)、(三藩市$3,480 連稅$4,348)、(蘇黎世$3,980 連稅$4,582)

機票 + 酒店 (需2人同行):(桂林$1,410 連稅$1,780)、(東京$3,260 連稅$3,700)、(馬爾代夫$14,610 連稅$15,330)

今期出發日期估計為7月至10月

今期預計台中比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第298期 fanfares 涵蓋8個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(廈門$580 連稅$942)、(南寧$580 連稅$942)、(金邊$1,180 連稅$1,672)、(棉蘭$1,880 連稅$2,244)、(福岡$2,380 連稅$2,704)、(德里$2,780 連稅$3,144)、(阿德萊德$3,480 連稅$4,440)、(布魯塞爾$3,980 連稅$4,574)

機票 + 酒店 (需2人同行):(台北$1,590 連稅$1,980)、(胡志明市$2,110 連稅$2,540)

今期出發日期估計為7月至10月

今期預計福岡比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第297期 fanfares 涵蓋9個城市只需$980起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(馬尼拉$980 連稅$1,316)、(首爾$1,280 連稅$1,732)、(大阪$2,080 連稅$2,553)、(釜山$2,600 連稅$3,017)、(杜拜$2,880 連稅$3,474)、(巴塞羅那$3,480 連稅$4,002)、(哥本哈根$3,480 連稅$4,008)、(紐約$3,680 連稅$4,504)、(溫哥華$3,880 連稅$4,482)

機票 + 酒店 (需2人同行):(吉隆坡$1,760 連稅$2,160起)、(宿霧商務艙$4,460 連稅$4,790起)

今期出發日期估計為7月至10月

今期預計首爾、大阪比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第296期 fanfares 涵蓋9個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(桂林$580 連稅$945)、(海口$580 連稅$945)、(胡志明市$1,180 連稅$1,608)、(曼谷$1,280 連稅$1,729)、(沖繩$2,080 連稅$2,407)、(孟買$3,480 連稅$3,973)、(三藩市$3,480 連稅$4,304)、(巴黎$3,680 連稅$4,492)

機票 + 酒店 (需2人同行):(馬爾代夫$12,720 連稅$13,440)

今期出發日期估計為6月至10月

今期預計曼谷、巴黎比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第295期 fanfares 涵蓋12個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(杭州$880 連稅$1,246)、(濟南$880 連稅$1,246)、(吉隆坡$1,180 連稅$1,581)、(金邊$1,180 連稅$1,672)、(東京$2,380 連稅$2,821)、(真奈$3,180 連稅$3,545)、(約翰內斯堡$3,980 連稅$4,587)、(溫哥華$5,280 連稅$5,889)

商務艙:(阿德萊德$23,080 連稅$24,072)

機票 + 酒店 (需2人同行):(三亞$1,280 連稅$1,640)、(布吉商務艙$4,430 連稅$4,960)

今期出發日期估計為6月至9月

今期預計東京比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第294期 fanfares 涵蓋12個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(台北$880 連稅$1,267)、(新加坡$1,480 連稅$1,937)、(福岡$2,380 連稅$2,705)、(大阪$2,380 連稅$2,853)、(加爾各答$3,180 連稅$3,715)、(阿德萊德$3,480 連稅$4,463)、(芝加哥$3,480 連稅$4,304)、(悉尼$3,480 連稅$4,542)、(奧克蘭$3,980 連稅$4,673)

特選經濟客艙:(奧克蘭$9,980 連稅$10,673)

機票 + 酒店 (需2人同行):(上海$1,450 連稅$1,820)、(清邁$2,000 連稅$2,460)

今期出發日期估計為6月至9月

今期預計台北、福岡、大阪比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/


Go to Top