Posts tagged 雅典

慶祝新機場開幕!激平歐洲優惠!最平連稅3千5飛到轉!大推連稅3千7飛倫敦!香港往返歐洲各地只需$1,658起 – 土耳其航空 (優惠至10月27日)

好野!土耳其航空為左慶祝10月29日伊斯坦堡新機場(İstanbul Yeni Havalimanı)開幕

推出左勁抵飛歐洲優惠,比大家率先體驗全新機場!連稅最平3千5飛到轉!大推連稅3千7飛倫敦!

只限10月30日出發:

香港往返歐洲各地只需$1,658起

連稅維也納$3,560起、羅馬$3,627起、巴黎$3,608起、法蘭克福$3,684起、米蘭$3,695起、倫敦$3,721起、威尼斯$3,763起、慕尼黑$3,810起、曼徹斯特$3,884起、巴塞隆拿$3,906起、馬德里$3,943起、里斯本$3,967起,其他歐洲城市都有平

出發日期只限10月30日,最長可以stay 1個月

優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走

香港往返歐洲需要係伊斯坦堡新機場轉機

回程平飛集中係11月4,5,7,8,18,21,22,23,28,29,30日 (僅供參考)

航班時間: (香港往返伊斯坦堡)

去程: TK71:23:05-06:15+1

回程: TK70:02:00-17:00

訂票日期:即日至2018年10月27日

出發日期:2018年10月30日 (回程需於11月30日或之前)

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價Apphttps://appurl.io/jjy75rv7

正!連稅3千7起飛歐洲!飛巴塞超平!可以玩埋open jaw!香港往返歐洲各地只需$2,730起 – 阿提哈德航空 (優惠至7月20日)

正!身為中東三寶之一嘅阿提哈德航空終於做歐洲優惠喇!

其中連稅3千7起就飛到巴塞!4千2飛到曼徹斯特!呢個價必買!

香港往返歐洲各地只需$2,730起

來回連稅巴塞羅那$3,756起、布魯塞爾$3,794起、阿姆斯特丹$3,930起、米蘭$4,031起、曼徹斯特$4,249、羅馬$4,326起、巴黎$4,355起、馬德里$4,392起

出發日期由8月27日至12月31日

巴塞羅那平飛出發日期由11月21日至12月25日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

訂票日期:即日至2018年7月20日

出發日期:2018年8月27日至9月26日、10月5日至12月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

https://www.duckducklook.com

限時優惠!連稅3千8飛歐洲!可以玩埋Open Jaw!12月15日前出發!香港往返歐洲各地只需$3,150起 – 阿提哈德航空 (優惠至3月21日)

前排阿聯酋同卡塔爾都鬥做歐洲優惠,真心吸引!

身為中東三寶之一嘅阿提哈德航空點可以坐視不理呢!

連稅3千8,就飛到去歐洲熱門城市兼玩埋Open Jaw!

來回連稅日內瓦$3,878起、米蘭$3,952起、布魯塞爾$4,057起、雅典$4,058起、巴黎$4,100起、馬德里$4,105起、羅馬$4,128起、都柏林$4,142起、阿姆斯特丹4,156起、法蘭克福$4,417起、倫敦$4,668起、曼徹斯特$4,679起

其他歐洲城市都有平

出發日期由4月3日至12月15日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

大家係阿提哈德航空揀 Multiple destinations / Stopovers 就可訂到open jaw

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

倫敦離境稅勁貴,唔經倫敦走就可以慳返唔少

想易啲搵到open jaw平飛,大家可以先就咁search同一地方來回,抄低平飛既航班組合

之後用” Multiple destinations”功能再search,揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到較低既機票價格

訂票日期:即日至2018年3月21日

出發日期:2018年4月3日至6月28日、9月10日至22日、10月7日至12月15日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上阿提哈德航空官網訂購!

http://www.etihad.com

嘩!連稅千七平飛澳洲!連稅$742飛新加坡!香港往返新加坡只需$286起、珀斯/悉尼/墨爾本/黃金海岸$779起 – Scoot 酷航 (優惠至2月8日)

嘩!平飛澳洲或新加坡嘅機會嚟啦!

酷航Scoot又有優惠!不過優惠哩啲嘢小編從來都唔嫌多嘅!

香港往返珀斯、悉尼、墨爾本、黃金海岸只需$779起

連稅珀斯$1,752起、悉尼$1,896起、黃金海岸$1,898起、墨爾本$1,924起

另外飛新加坡都有優惠,來回$286起,連稅$742起

旅行日期由3月5日至6月13日

新加坡飛澳洲航線以波音787夢幻客機執飛

以上價錢未包寄艙行李

澳洲:20kg FlyBag 每程$435、25kg FlyBag 每程$555、35kg FlyBag 每程$685

新加坡:20kg FlyBag 每程$170、25kg FlyBag 每程$230、30kg FlyBag 每程$290

訂票日期:2018年2月6日10am至2月8日

旅行日期:2018年3月5日至4月2日、4月9日至4月26日、5月3日至6月13日

有興趣可以上Scoot 酷航官網訂飛

http://www.flyscoot.com/zhtw/hk-take-off-tuesday

嘩!連稅千七平飛澳洲!連稅$758飛新加坡!香港往返新加坡只需$306起、珀斯/悉尼/墨爾本/黃金海岸$818起 – Scoot 酷航 (優惠至1月24日)

開賣啦!即上酷航Scoot搶飛,飛澳洲最抵玩!

酷航Scoot又有優惠啦!未買就唔好錯過啦!

香港往返珀斯、悉尼、墨爾本、黃金海岸只需$818起

連稅珀斯$1,755起、悉尼$1,900起、黃金海岸$1,902起、墨爾本$1,927起

另外飛新加坡都有優惠,來回$306起,連稅$758起

旅行日期由2月26日至6月13日

新加坡飛澳洲航線以波音787夢幻客機執飛

以上價錢未包寄艙行李

澳洲:20kg FlyBag 每程$435、25kg FlyBag 每程$555、35kg FlyBag 每程$685

新加坡:20kg FlyBag 每程$170、25kg FlyBag 每程$230、30kg FlyBag 每程$290

訂票日期:即日至2018年1月24日

旅行日期:2018年2月26日至4月2日、4月9日至4月26日、5月3日至6月13日

有興趣可以上Scoot 酷航官網訂飛

https://www.flyscoot.com/zhtw/

嘩!連稅千七平飛澳洲!連稅$740飛新加坡!賣到2019年啊!香港往返新加坡只需$288起、珀斯/悉尼/墨爾本/黃金海岸$804起 – Scoot 酷航 (優惠至1月6日)

開賣啦!即上酷航Scoot搶飛,飛澳洲最抵玩!

酷航Scoot推出左新優惠!

香港往返珀斯、悉尼、墨爾本、黃金海岸只需$804起

連稅珀斯$1,733起、悉尼$1,878起、黃金海岸$1,880起、墨爾本$1,905起

另外飛新加坡都有優惠,來回$288起,連稅$740起

旅行日期由而家至2019年3月24日,率先開賣19年平飛呀!

新加坡飛澳洲航線以波音787夢幻客機執飛

提提大家,輸入促銷代碼:ESCAPE10,FLYBAG & FLYBAGEAT組合可享9折優惠

以上價錢未包寄艙行李

澳洲:20kg FlyBag 每程$435、25kg FlyBag 每程$555、35kg FlyBag 每程$685

新加坡:20kg FlyBag 每程$170、25kg FlyBag 每程$230、30kg FlyBag 每程$290

訂票日期:即日至2018年1月6日

旅行日期:即日至2018年1月31日、3月5日至3月22日、4月9日至4月24日、5月4日至6月21日、7月4日至9月20日、10月15日至12月14日、12月31日至2019年1月16日、2月25日至3月24日

有興趣可以上Scoot 酷航官網訂飛

http://www.flyscoot.com/zhtw/hk-escapework

嘩!連稅2千2飛澳洲!連稅$816飛新加坡!賣到2019年啦!香港往返新加坡$366起、珀斯/悉尼/墨爾本/黃金海岸只需$1,282起 – Scoot 酷航 (優惠至12月3日)

今次澳洲平飛雖然無之前咁平,但比起直航都仲係平一大半呀!

酷航Scoot推出左新優惠!

香港往返珀斯、悉尼、墨爾本、黃金海岸只需$1,282起

連稅珀斯$2,222起、黃金海岸$2,368起、墨爾本$2,574起、悉尼$2,687起

另外飛新加坡都有優惠,來回$366起,連稅$816起

旅行日期由而家至2019年1月13日,率先開賣19年平飛呀!

新加坡飛澳洲航線以波音787夢幻客機執飛

提提大家,輸入促銷代碼:ESCAPE10,FLYBAG & FLYBAGEAT組合可享9折優惠

以上價錢未包寄艙行李

澳洲:20kg FlyBag 每程$435、25kg FlyBag 每程$555、35kg FlyBag 每程$685

新加坡:20kg FlyBag 每程$170、25kg FlyBag 每程$230、30kg FlyBag 每程$290

訂票日期:即日至2017年12月3日

旅行日期:即日至2019年1月13日 (旺季日子除外)

有興趣可以上Scoot 酷航官網訂飛

http://www.flyscoot.com/zhtw/hk-braglife

抵呀!平飛澳洲!連稅千七蚊飛澳洲!連稅$718飛新加坡!香港往返珀斯/悉尼/墨爾本/黃金海岸只需$778起、新加坡$266起 – Scoot 酷航 (優惠至11月12日)

嘩!又出現啦!平飛澳洲,連稅都只係千七蚊!

夾埋朋友,睇定時間去訂飛啦!

酷航Scoot會係聽朝10點推出新優惠!

香港往返珀斯、悉尼、墨爾本、黃金海岸只需$778起

連稅珀斯$1,724起、黃金海岸$1,859起、悉尼$1,865起、墨爾本$1,896起

另外飛新加坡都有優惠,來回$266起,連稅$718起

旅行日期由而家至明年3月24日,GO!GO!GO!

新加坡飛澳洲航線以波音787夢幻客機執飛

以上價錢未包寄艙行李

澳洲:20kg FlyBag 每程$435、25kg FlyBag 每程$555、35kg FlyBag 每程$685

新加坡:20kg FlyBag 每程$170、25kg FlyBag 每程$230、30kg FlyBag 每程$290

訂票日期:2017年11月7日10am至11月12日

旅行日期:即日至2018年3月24日

有興趣可以10點上Scoot 酷航官網訂飛

http://www.flyscoot.com/zhtw/hk-take-off-tuesday

即搶!限時8小時!連稅千八蚊飛澳洲!連稅二千五飛雅典!連稅$796飛新加坡!香港往返珀斯/悉尼/墨爾本/黃金海岸只需$884起、雅典$1,924起、新加坡$344起 – Scoot 酷航 (優惠至10月31日2pm)

嘩!又再出現啦!連稅千八蚊飛澳洲!連稅二千五蚊飛雅典!連稅$796飛新加坡,真係唔飛唔得!

酷航Scoot推出左限時8小時萬聖節買一送一優惠!

二人同行除返每人價錢:

香港往返珀斯、悉尼、墨爾本、黃金海岸只需$884起

連稅珀斯$1,839起、悉尼/墨爾本/黃金海岸$2,177起;

香港往返雅典$1,924起,連稅$2,558起

另外飛新加坡都有優惠,來回$344,連稅$796起

馬爾代夫來回$1,171起,連稅$1,901起

旅行日期由而家至明年5月17日,仲唔即刻Tag埋各方好友一齊訂飛

優惠只係去到今日下午2點

新加坡飛澳洲航線以波音787夢幻客機執飛

票價旁寫住”買一送一票價!”先係今次優惠

以上價錢未包寄艙行李

澳洲:20kg FlyBag 每程$435、25kg FlyBag 每程$555、35kg FlyBag 每程$685

新加坡:20kg FlyBag 每程$170、25kg FlyBag 每程$230、30kg FlyBag 每程$290

雅典:20kg FlyBag 每程$540、25kg FlyBag 每程$720、30kg FlyBag 每程$900

訂票日期:即日至2017年10月31日2pm

旅行日期:2017年11月1日至30日、2018年1月4日至1月31日、3月5日至3月22日、4月9日至4月25日、5月5日至5月17日

有興趣可以上Scoot 酷航官網訂飛

http://www.flyscoot.com/zhtw/halloween (記住數必須揀2人,4人,6人,8人先見到優惠)

連稅三千二飛歐洲!12月10日前出發!香港往返歐洲各地只需$2,540起 – 卡塔爾航空 Qatar Airways (優惠至7月19日)

連稅三千二飛歐洲!卡塔爾航空推出左新優惠!

香港往返歐洲各地只需$2,540起

來回連稅:布拉格$3,225、伊斯坦堡$3,439、華沙$3,593、貝爾格勒$3,595、布達佩斯$3,658、日內瓦$3,676、威尼斯$3,686、雅典$3,690、米蘭$3,738、比薩$3,632、阿姆斯特丹$3,742、斯德哥爾摩$3,737、奧斯陸$3,759、巴塞隆拿$3,773、羅馬$3,844、馬德里$3,901、慕尼黑$4,029、維也納$4,077、法蘭克福$4,245、曼徹斯特$4,506、倫敦$4,839,仲有其他歐洲城市

出發日期由而家至12月10日,暑假旺季就無咩平飛了!

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方,大家係卡塔爾航空官網首頁揀 Multi-city 就可訂到open jaw

想易啲搵到open jaw平飛,大家可以先就咁search同一地方來回,抄低平飛既航班組合

之後用官網首頁”Multi-city”功能再search,揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到較低既機票價格

卡塔爾航空飛歐洲係經多哈轉機

經由多哈機場轉機逗留五小時或以上可以申請免費過境簽證入境多哈最多96小時

大家可以上呢度申請免費過境簽證:http://www.qatarairways.com/global/en/qatar-transit-visa.page

訂票日期:即日至2017年7月19日

出發日期:即日至2017年12月10日 (回程需於12月10日或之前)

機票有效期為3個月

大家可以上卡塔爾航空官網睇睇

http://www.qatarairways.com/hk/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢:https://www.duckducklook.com


Go to Top