Posts tagged 馬德里

正!連稅3千7起飛歐洲!飛巴塞超平!可以玩埋open jaw!香港往返歐洲各地只需$2,730起 – 阿提哈德航空 (優惠至7月20日)

正!身為中東三寶之一嘅阿提哈德航空終於做歐洲優惠喇!

其中連稅3千7起就飛到巴塞!4千2飛到曼徹斯特!呢個價必買!

香港往返歐洲各地只需$2,730起

來回連稅巴塞羅那$3,756起、布魯塞爾$3,794起、阿姆斯特丹$3,930起、米蘭$4,031起、曼徹斯特$4,249、羅馬$4,326起、巴黎$4,355起、馬德里$4,392起

出發日期由8月27日至12月31日

巴塞羅那平飛出發日期由11月21日至12月25日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

訂票日期:即日至2018年7月20日

出發日期:2018年8月27日至9月26日、10月5日至12月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

https://www.duckducklook.com

嘩嘩嘩!連稅2千5迫你飛歐洲!激減$1,000!經ZUJI訂激平!倫敦/巴黎/羅馬/馬德里$719起、布拉格$910起,新增航點斯德哥爾摩$1,865起 – ZUJI HK (優惠至7月31日)

嘩嘩嘩!連稅2千5!連稅2千5迫你飛歐洲!仲唔即刻Tag埋各方好友搶飛!

而家經ZUJI訂東航飛歐洲機票激減$1,000!

減完之後,香港飛羅馬/倫敦/巴黎/馬德里/布拉格來回$719起!東航仲岩岩新增埋斯德哥爾摩航點比你選擇!

ZUJI HK推出左東航歐洲航線激減優惠!入code即減$1,000!名額30名!火速搶購啦!

減$1,000後來回價錢:

(羅馬$719起 連稅$2,589起)、(馬德里$719起 連稅$2,595起)、(巴黎$719起 連稅$2,692起)、(倫敦$719起 連稅$3,485起)、(布拉格$910起 連稅$2,702起)、(斯德哥爾摩$1,865起 連稅$3,848起)、(莫斯科$2,056起 連稅$3,697起)、(阿姆斯特丹$3,422起 連稅$5,115起)、 (法蘭克福$3,966起 連稅$6,225起)、(聖彼得堡$3,498 連稅$5,301起)

另外,由6月16日開始,東航全新航線往返斯德哥爾摩正式啟航,每星期4班機,逢星期二、四、六、日

出發日期由6月16日至12月31日 (視乎航點而定)

今次優惠咁吸引,仲唔即刻Tag埋各方好友搶飛

訂票日期:即日至2018年7月31日

出發日期:2018年11月13日至12月3日 (羅馬、倫敦、巴黎、馬德里、布拉格、阿姆斯特丹、法蘭克福)

2018年6月16日至10月14日 (斯德哥爾摩)

2018年10月3日至12月31日 (莫斯科、聖彼得堡)

機票有效期為5日-1個月

於ZUJI預訂中國東方航空香港至指定歐洲航點嘅來回機票,於付款頁輸入優惠券代碼 MU1000EU,單一交易可享即減HK$1000折扣,名額限30個

有興趣可以上ZUJI HK訂購

https://www.zuji.com.hk/zh-hk/exclusive-channel/china-eastern-airlines/ 優惠券代碼MU1000EU

限時優惠!連稅3千8飛歐洲!可以玩埋Open Jaw!12月15日前出發!香港往返歐洲各地只需$3,150起 – 阿提哈德航空 (優惠至3月21日)

前排阿聯酋同卡塔爾都鬥做歐洲優惠,真心吸引!

身為中東三寶之一嘅阿提哈德航空點可以坐視不理呢!

連稅3千8,就飛到去歐洲熱門城市兼玩埋Open Jaw!

來回連稅日內瓦$3,878起、米蘭$3,952起、布魯塞爾$4,057起、雅典$4,058起、巴黎$4,100起、馬德里$4,105起、羅馬$4,128起、都柏林$4,142起、阿姆斯特丹4,156起、法蘭克福$4,417起、倫敦$4,668起、曼徹斯特$4,679起

其他歐洲城市都有平

出發日期由4月3日至12月15日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

大家係阿提哈德航空揀 Multiple destinations / Stopovers 就可訂到open jaw

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

倫敦離境稅勁貴,唔經倫敦走就可以慳返唔少

想易啲搵到open jaw平飛,大家可以先就咁search同一地方來回,抄低平飛既航班組合

之後用” Multiple destinations”功能再search,揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到較低既機票價格

訂票日期:即日至2018年3月21日

出發日期:2018年4月3日至6月28日、9月10日至22日、10月7日至12月15日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上阿提哈德航空官網訂購!

http://www.etihad.com

抵呀!坐阿聯酋航空飛歐洲!連稅三千六起!10月31日前出發!仲可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$2,745起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至3月16日)

想飛歐洲嘅你要留意!阿聯酋航空終於推出新優惠啦!

大量航點有平!連稅三千六起!出發日期仲去到10月!

香港往返歐洲各地只需$2,745起

來回連稅:阿姆斯特丹$3,628起、米蘭$3,680起、巴黎$3,855起、馬德里$3,908起、蘇黎世$3,960、羅馬$3,994起、哥本哈根$4,172起、伊斯坦堡$4,246起、日內瓦$4,272起、布魯塞爾$4,300起、維也納$4,326起、杜塞爾多夫$4,396起、巴塞隆拿$4,411起、慕尼黑$4,468起、法蘭克福$4,603起、倫敦$4,711起、曼徹斯特$4,836起

除左以上航點有優惠之外,其他歐洲城市都有平

出發日期由3月18日至10月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2018年3月16日

出發日期:2018年3月18日至3月27日、4月3日至6月28日、9月10日至9月26日、10月5日至10月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

連稅3千7飛歐洲!明年9月21日前出發!香港往返歐洲各地連稅只需$3,708起 – 阿提哈德航空 (優惠至11月13日)

連稅3千7飛歐洲!阿提哈德航空推出左限時優惠!

來回連稅都柏林$3,708、貝爾格勒$3,811、馬德里$3,846、布魯塞爾$3,863、米蘭$3,864、雅典$3,907、日內瓦$3,976、巴黎$4,090、杜塞爾多夫$4,197、法蘭克福$4,379、羅馬$4,393、愛丁堡$4,518、曼徹斯特$4,662、倫敦$4,815

出發日期由12月1日至明年9月21日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

大家係阿提哈德航空揀 Multiple destinations / Stopovers 就可訂到open jaw

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

倫敦離境稅勁貴,唔經倫敦走就可以慳返唔少

想易啲搵到open jaw平飛,大家可以先就咁search同一地方來回,抄低平飛既航班組合

之後用” Multiple destinations”功能再search,揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到較低既機票價格

訂票日期:即日至2017年11月13日

出發日期:2017年12月1日至12月19日、2018年1月7日至2月8日、2月21日至3月23日、4月3日至6月15日、8月21日至9月21日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上阿提哈德航空官網訂購!

http://www.etihad.com

減到下年5月喇!連稅三千六飛歐洲!香港往返歐洲各地連稅只需$3,630起 – 阿提哈德航空 (優惠至7月31日)

歐洲優惠終於返嚟啦!連稅三千六飛歐洲!

阿提哈德航空有新優惠啦!出發日期仲去到明年5月!

香港往返歐洲各地連稅只需$3,630起 

來回連稅貝爾格勒$3,630、雅典$3,757、蘇黎世$3,762、威尼斯$3,793、米蘭$3,875、日內瓦$3,947、布魯塞爾$3,862、馬德里$3,995、羅馬$4,024、巴黎$4,032、柏林$4,065、阿姆斯特丹$4,125、慕尼黑$4,194、曼徹斯特$4,651、倫敦$4,853,仲有其他歐洲城市 

出發日期由9月10日至明年5月30日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

大家係阿提哈德航空揀 Multiple destinations / Stopovers 就可訂到open jaw

留意價錢上面顯示”Economy Deal”先係今次優惠

雖然要係阿布扎比轉機,但轉機時間一般唔駛好耐

倫敦離境稅勁貴,唔經倫敦走就可以慳返唔少

想易啲搵到open jaw平飛,大家可以先就咁search同一地方來回,抄低平飛既航班組合

之後用” Multiple destinations”功能再search,揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到較低既機票價格

訂票日期:即日至2017年7月31日

出發日期:2017年9月10日至9月22日、10月2日至12月10日、2018年2月23日至5月30日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上阿提哈德航空官網訂購!

http://www.etihad.com

連稅三千二飛歐洲!12月10日前出發!香港往返歐洲各地只需$2,540起 – 卡塔爾航空 Qatar Airways (優惠至7月19日)

連稅三千二飛歐洲!卡塔爾航空推出左新優惠!

香港往返歐洲各地只需$2,540起

來回連稅:布拉格$3,225、伊斯坦堡$3,439、華沙$3,593、貝爾格勒$3,595、布達佩斯$3,658、日內瓦$3,676、威尼斯$3,686、雅典$3,690、米蘭$3,738、比薩$3,632、阿姆斯特丹$3,742、斯德哥爾摩$3,737、奧斯陸$3,759、巴塞隆拿$3,773、羅馬$3,844、馬德里$3,901、慕尼黑$4,029、維也納$4,077、法蘭克福$4,245、曼徹斯特$4,506、倫敦$4,839,仲有其他歐洲城市

出發日期由而家至12月10日,暑假旺季就無咩平飛了!

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方,大家係卡塔爾航空官網首頁揀 Multi-city 就可訂到open jaw

想易啲搵到open jaw平飛,大家可以先就咁search同一地方來回,抄低平飛既航班組合

之後用官網首頁”Multi-city”功能再search,揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到較低既機票價格

卡塔爾航空飛歐洲係經多哈轉機

經由多哈機場轉機逗留五小時或以上可以申請免費過境簽證入境多哈最多96小時

大家可以上呢度申請免費過境簽證:http://www.qatarairways.com/global/en/qatar-transit-visa.page

訂票日期:即日至2017年7月19日

出發日期:即日至2017年12月10日 (回程需於12月10日或之前)

機票有效期為3個月

大家可以上卡塔爾航空官網睇睇

http://www.qatarairways.com/hk/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢:https://www.duckducklook.com

即買!暑假旺季都減!連稅唔駛3千4飛歐洲!明年3月14日前出發!香港往返歐洲各地只需$2,770起 – 卡塔爾航空 Qatar Airways (優惠至6月19日)

嘩!終於等到啦!暑假旺季飛歐洲連稅唔駛三千四!

卡塔爾航空推出左新優惠!暑假旺季都有平!機會非常難得!

香港往返歐洲各地只需$2,770起

來回連稅:伊斯坦堡$3,370、貝爾格勒$3,541、華沙$3,550、比薩$3,587、布達佩斯$3,601、雅典/日內瓦$3,632、威尼斯$3,640、哥本哈根$3,644、斯德哥爾摩$3,679、米蘭$3,682、阿姆斯特丹$3,697、奧斯陸$3,714、巴塞隆拿$3,727、布魯塞爾$3,780、羅馬$3,796、都柏林$3,819、馬德里$3,854、柏林$3,936、慕尼黑$3,965、巴黎$4,000、法蘭克福$4,178、維也納$4,323、曼徹斯特$4,500、伯明翰$4,499、倫敦$4,778,仲有其他歐洲城市

出發日期由而家至明年3月14日

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方,大家係卡塔爾航空官網首頁揀 Multi-city 就可訂到open jaw

想易啲搵到open jaw平飛,大家可以先就咁search同一地方來回,抄低平飛既航班組合

之後用官網首頁”Multi-city”功能再search,揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到較低既機票價格

卡塔爾航空飛歐洲係經多哈轉機

經由多哈機場轉機逗留五小時或以上可以申請免費過境簽證入境多哈最多96小時

大家可以上呢度申請免費過境簽證:http://www.qatarairways.com/global/en/qatar-transit-visa.page

訂票日期:即日至2017年6月19日

出發日期:即日至2017年12月14日、2018年1月16日至3月24日 (回程需於3月14日或之前)

機票有效期為2日-3個月

大家可以上卡塔爾航空官網睇睇

http://www.qatarairways.com/hk/

大家亦可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢:https://www.duckducklook.com

連稅唔駛3千4飛歐洲!明年3月14日前出發!香港往返歐洲各地只需$2,787起 – 卡塔爾航空 Qatar Airways (優惠至6月7日)

連稅唔駛三千四飛歐洲!卡塔爾航空推出左新優惠!今次賣到下年3月啦!

香港往返歐洲各地只需$2,787起

來回連稅:伊斯坦堡$3,387、華沙/貝爾格勒$3,520、布達佩斯$3,574、日內瓦$3,580、威尼斯$3,552、雅典$3,580、米蘭$3,604、比薩$3,631、哥本哈根$3,646、阿姆斯特丹$3,656、斯德哥爾摩$3,780、奧斯陸$3,815、巴塞隆拿$3,647、羅馬$3,884、馬德里$3,806、慕尼黑$3,954、法蘭克福$4,276、維也納$4,375、曼徹斯特$4,486、倫敦$4,941,仲有其他歐洲城市

出發日期由9月11日至明年3月14日,聖誕旺季都有平!

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方,大家係卡塔爾航空官網首頁揀 Multi-city 就可訂到open jaw

想易啲搵到open jaw平飛,大家可以先就咁search同一地方來回,抄低平飛既航班組合

之後用官網首頁”Multi-city”功能再search,揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到較低既機票價格

卡塔爾航空飛歐洲係經多哈轉機

經由多哈機場轉機逗留五小時或以上可以申請免費過境簽證入境多哈最多96小時

大家可以上呢度申請免費過境簽證:http://www.qatarairways.com/global/en/qatar-transit-visa.page

訂票日期:即日至2017年6月7日

出發日期:2017年9月11日至12月17日、12月25日至2017年1月25日、2月1日至3月14日 (回程需於3月14日或之前)

機票有效期為5日-2個月

大家可以上hutchgo HK / 卡塔爾航空官網睇睇

http://www.hutchgo.com.hk (hutchgo價錢比官網平一些)

http://www.qatarairways.com/hk/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢:https://www.duckducklook.com

嘩!又嚟連稅唔駛3千飛歐洲!12月10日前出發!香港往返歐洲各地只需$2,380起 – 卡塔爾航空 Qatar Airways (優惠至5月31日)

連稅唔駛三千飛歐洲啊!Miss左上次歐洲優惠?唔洗急喎!卡塔爾航空又推出左新優惠喇!

配合埋Mastercard 85折優惠代碼,香港往返歐洲各地只需$2,380起

來回連稅:伊斯坦堡$2,991、華沙/貝爾格勒$3,136、比薩$3,174、布達佩斯$3,194、日內瓦$3,216、威尼斯/雅典$$3,226、哥本哈根$3,239、斯德哥爾摩$3,267、阿姆斯特丹$3,271、米蘭$3,276、奧斯陸$3,292、巴塞隆拿$3,302、羅馬$3,377、馬德里$3,418、柏林$3,496、慕尼黑$3,552、法蘭克福$3,761、維也納$3,842、曼徹斯特$4,082、倫敦$4,364,仲有其他歐洲城市

呢口價都幾吸引,出發日期由而家至12月10日,6月份去grad trip啱哂!

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方,大家係卡塔爾航空官網首頁揀 Multi-city 就可訂到open jaw

(不過open jaw用85折code後可能比無用code貴,大家訂既時候要比較下先)

想易啲搵到open jaw平飛,大家可以先就咁search同一地方來回,抄低平飛既航班組合

之後用官網首頁”Multi-city”功能再search,揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到較低既機票價格

卡塔爾航空飛歐洲係經多哈轉機

經由多哈機場轉機逗留五小時或以上可以申請免費過境簽證入境多哈最多96小時

大家可以上呢度申請免費過境簽證:http://www.qatarairways.com/global/en/qatar-transit-visa.page

訂票日期:即日至2017年5月31日

Mastercard 85折優惠代碼:即日至2017年5月21日

出發日期:2017年6月1日至6月29日、9月10日至12月10日 (回程需於12月10日或之前)

機票有效期為5日-2個月

大家可以上卡塔爾航空官網睇睇

http://www.qatarairways.com/hk/en/offers/mastercard.page Promo code:MASTERCARD 需以Mastercard付款


Go to Top