Posts tagged Emirates

阿聯酋航空歐洲優惠!連稅3千8起!明年5月31日前出發!可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,985起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至9月8日)

歐洲平飛常客阿聯酋航空再做優惠!最平連稅3千8起!唔少大城市有平!

香港往返歐洲各地只需$1,985起

來回連稅:

米蘭$3,807起、雅典$3,868起、哥本哈根$4,002起、伊斯坦堡$4,102起、巴塞隆那$4,103起、都柏林$4,134起、阿姆斯特丹$4,137起、巴黎$4,239起、波圖$4,251起、慕尼黑$4,256起、馬德里$4,270起、布魯塞爾$4,290起、布拉格$4,308起、羅馬$4,341起、法蘭克福$4,362起、維也納$4,394起、蘇黎世$4,397起、布魯塞爾$4,413起、斯德哥爾摩$4,472起、伯明罕$4,495起、布達佩斯$4,496起、日內瓦$4,497起、漢堡$4,540起、倫敦$4,611起、曼徹斯特$4,712起

出發日期由而家至明年5月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約幾百蚊機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入巴黎出為例,大家可以先search倫敦來回同巴黎來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入巴黎出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2019年9月8日

出發日期:即日至2019年9月26日、10月2日至12月19日、12月25日至2020年1月16日、1月26日至4月7日、4月12日至5月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

——————————————————————

DBS信用卡7%推廣代碼:HKDBS19,預訂網站:https://www.emirates.com/hk/chinese/ (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

DBS Omni「一扣即享」高達$800折扣 (每個DBS Omni帳戶只可享優惠一次)

只要消費滿以下指定金額,即獲「一扣即享」折扣

滿$2,000即享$100折扣、滿$6,000即享$400折扣、滿$10,000即享$800折扣

優惠詳情:https://go.dbs.com/hk-emirates

抵!坐阿聯酋航空飛歐洲!連稅3千6起!明年5月前出發!可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,656起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至8月27日)

呢排多咗唔少航空公司做歐洲優惠,又點少得歐洲平飛常客阿聯酋航空呢!

最平連稅3千6!可以Open Jaw!明年5月前出發!

香港往返歐洲各地只需$1,656起

來回連稅:

雅典$3,625起、米蘭$3,657起、莫斯科$3,662起、伊斯坦堡$3,832起、巴塞隆那$3,869起、都柏林$3,874起、哥本哈根$3,919起、馬德里$3,993起、阿姆斯特丹$4,000起、布拉格$4,053起、波圖$4,116起、巴黎$4,124起、布魯塞爾$4,155起、慕尼黑$4,161起、法蘭克福$4,165起、維也納$4,197起、斯德哥爾摩$4,240起、羅馬$4,274起、日內瓦$4,283起、漢堡$4,304起、倫敦$4,367起、伯明罕$4,475起、曼徹斯特$4,559起、威尼斯$4,561起、里昂$4,595起

出發日期由9月2日至明年5月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約幾百蚊機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入巴黎出為例,大家可以先search倫敦來回同巴黎來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入巴黎出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2019年8月27日

出發日期:2019年9月2日至9月26日、10月2日至12月19日、12月25日至2020年1月16日、1月26日至4月7日、4月12日至5月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

坐阿聯酋航空飛歐洲連稅3千9起!賣到明年3月出發!可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,907起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至8月7日)

呢排平飛歐洲有唔少航空公司選擇,而阿聯酋航空就係其中之一!

最平連稅3千9!可以Open Jaw!首次開賣到出年3月出發!

香港往返歐洲各地只需$1,907起

來回連稅:

雅典$3,936起、莫斯科$3,973起、米蘭$3,983起、巴塞隆那$4,227起、奧斯陸$4,246起、哥本哈根$4,276起、伊斯坦堡$4,323起、巴黎$4,355起、馬德里$4,383起、布魯塞爾$4,405起、法蘭克福$4,479起、羅馬$4,480起、阿姆斯特丹$4,492起、蘇黎世$4,523起、都柏林$4,586起

出發日期由8月19日至明年3月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約幾百蚊機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入雅典出為例,大家可以先search倫敦來回同雅典來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2019年8月7日

出發日期:2019年8月19日至9月26日、10月3日至12月19日、12月25日至2020年1月16日、1月26日至3月31日

機票有效期為4日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

抵買!一減再減!坐阿聯酋航空飛歐洲連稅3千6起!倫敦連稅4千4咋!香港往返歐洲各地只需$1,720起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至7月2日)

阿聯酋航空歐洲優惠!一減再減!連稅最平3千6起!

倫敦連稅4千4咋!各航點都比之前平左唔少!抵買!

香港往返歐洲各地只需$1,720起

來回連稅:

米蘭$3,619起、莫斯科$3,637起、雅典$3,669起、巴塞隆那$3,784起、奧斯陸$3,907起、馬德里$3,929起、巴黎$3,976起、伊斯坦堡$3,999起、波圖$4,017起、布魯塞爾$4,048起、阿姆斯特丹$4,118起、布拉格$4,161起、蘇黎世$4,196起、都柏林$4,204起、羅馬$4,209起、法蘭克福$4,230起、漢堡$4,306起、倫敦$4,417

出發日期由而家至11月30日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

優惠需係出發前7日訂購

訂票日期:即日至2019年7月2日

出發日期:即日至2019年7月11日、8月18日至9月26日、10月3日至11月30日 (歐洲各地)

2019年7月8日、8月19日至9月25日、10月3日至11月30日 (波圖)

機票有效期為4日至1個月

大家可以上CheapTickets.hk訂購,每單減$100折扣代碼:MEETHKINT2019,需透過此連結預訂

https://www.cheaptickets.hk (歐洲各地$1,740起,連稅米蘭$3,619起、莫斯科$3,637起、雅典$3,669起、巴塞隆那$3,784起、奧斯陸$3,907起、馬德里$3,929起、波圖$4,017起、巴黎$4,029起、布魯塞爾$4,048起、日內瓦/蘇黎世$4,158起、布拉格$4,161起、阿姆斯特丹$4,165起、都柏林$4,227起、法蘭克福/羅馬$4,230起、漢堡$4,306起、倫敦$4,430起)

亦可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com (歐洲各地$1,698起,連稅莫斯科$3,656起、米蘭$3,668起、雅典$3,733起、巴塞隆那$3,830起、奧斯陸$3,960起、馬德里$3,966起、巴黎$3,976起、伊斯坦堡$3,999起、波圖$4,049起、布魯塞爾$4,089起、阿姆斯特丹$4,118起、蘇黎世$4,196起、都柏林$4,204起、羅馬$4,209起、法蘭克福$4,230起、布拉格$4,248起、漢堡$4,344起、倫敦$4,417起)

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

抵呀!坐阿聯酋航空飛歐洲連稅3千8起!香港往返歐洲各地只需$1,766起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至6月17日)

今年都過左大半,有無諗過下半年飛歐洲玩返轉?

阿聯酋航空推出新優惠!連稅3千8起!今次新增左飛波圖添!

香港往返歐洲各地只需$1,766起

來回連稅:雅典$3,807起、莫斯科$3,855起、米蘭$3,863起、巴塞隆那$3,999起、巴黎$4,181起、伊斯坦堡$4,240起、馬德里$4,249起、哥本哈根$4,253起、布魯塞爾$4,256起、阿姆斯特丹$4,349起、法蘭克福$4,387起、都柏林$4,424起、布拉格$4,488起、蘇黎世$4,514起、羅馬$4,524起、漢堡$4,529起、倫敦$4,628起、波圖$4,638起

出發日期由而家至11月30日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

優惠需係出發前7日訂購

訂票日期:即日至2019年6月17日

出發日期:即日至2019年7月11日、8月18日至9月26日、10月3日至11月30日 (歐洲各地)

2019年7月2日至7月11日、8月18日至9月26日、10月3日至11月30日 (波圖)

機票有效期為4日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

泰好嘆!平坐阿聯酋Business Class!一程商務艙一程經濟艙都得!香港往返曼谷商務艙只需$2,941起 – 阿聯酋航空 (優惠至3月31日)

泰好嘆!高質阿聯酋航空推出Business Class飛曼谷優惠!

嘆一嘆高質服務都係連稅三千七!11月30日前出發!

香港往返曼谷商務艙只需$2,941起,連稅$3,741起,價錢相當吸引!

呢隻飛允許大家去程坐經濟艙,回程坐商務艙(掉返轉都得),咁坐法只需$2,000起,連稅$2,660起,一樣抵坐!

出發日期為3月25日至11月30日

提提大家,4月16日至5月30日期間會以A380執飛

航班時間岩收工出發既打工仔!

去程:EK385 21:00-23:15/21:30-23:45

回程:EK384 13:45-17:40/14:05-18:05

訂票日期:即日至2019年3月31日

出發日期:2019年3月25日至3月27日、3月30日、4月2日、4月5日至4月11日、4月24日至4月25日、4月29日、5月1日至7月5日、8月26日至9月26日、10月3日至11月30日

機票有效期為1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com (記得search商務艙)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

https://www.emirates.com/hk (想一程經濟艙,一程商務艙既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

豪一豪!對自己好d!平坐阿聯酋Business Class!嘆盡豪華式服務!一程商務艙一程經濟艙都得!香港往返曼谷商務艙只需$2,925起 – 阿聯酋航空 (優惠至3月6日)

豪一豪!阿聯酋航空推出Business Class平飛曼谷優惠!

連稅三千七就可以豪坐!買啦!放假有理由對自己好d!

香港往返曼谷商務艙只需$2,925起,連稅$3,728起,價錢相當吸引!

呢隻飛允許大家去程坐經濟艙,回程坐商務艙(掉返轉都得),咁坐法只需$1,990起,連稅$2,653起,一樣抵坐!

出發日期為3月6日至11月30日

提提大家,4月16日至5月30日期間會以A380執飛

航班時間方面,岩晒收工出發打工仔!

另外,泰航而家都有商務艙優惠,連稅三千七起,詳情:http://www.meethk.com/?p=81205

去程:EK385 21:00-23:15/21:30-23:45

回程:EK384 13:45-17:40/14:05-18:05

訂票日期:即日至2019年3月6日

出發日期:2019年3月6日、3月11日、3月14日至4月11日、4月22日至7月5日、8月26日至9月26日、10月3日至11月30日 (回程平飛集中係3月9日、3月12日至8月5日、8月27日至12月27日)

機票有效期為1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com (記得search商務艙)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

https://www.emirates.com/hk (想一程經濟艙,一程商務艙既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

抵呀!坐阿聯酋航空飛歐洲連稅4千起!倫敦4千3!仲可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,931起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至1月10日)

今年內想飛歐洲嘅你要留意!阿聯酋航空終於推出新優惠啦!

熱門航點連稅4千起!倫敦只係4千3!好抵!

香港往返歐洲各地只需$1,931起

來回連稅:阿姆斯特丹$4,018起、米蘭$4,077起、馬德里$4,112起、巴黎$4,262起、羅馬$4,265起、蘇黎世$4,272起、倫敦$4,326起、華沙$4,458起、巴塞隆那$4,605起、慕尼黑$4,620起、法蘭克福$4,640起

出發日期由而家至12月18日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

優惠需係出發前5日訂購

訂票日期:即日至2019年1月10日

出發日期:即日至2019年1月31日、2月6日至4月16日、4月22日至6月27日、7月1日至7月10日、8月19日至9月26日、10月3日至12月18日 (部份航點平飛或需係11月前出發)

機票有效期為4日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

一生人點都要豪一次!平坐阿聯酋A380 Business Class!嘆盡豪華式服務!仲可以入埋機場貴賓室!一程商務艙一程經濟艙都得!香港往返曼谷商務艙只需$2,830起 – 阿聯酋航空 (優惠至12月14日)

正!阿聯酋航空推出Business Class平飛曼谷優惠!

連稅三千七就可以豪坐高質A380!一生人點都要豪一次!絕對值!

香港往返曼谷商務艙只需$2,830起,連稅$3,715起,價錢相當吸引!

呢隻飛允許大家去程坐經濟艙,回程坐商務艙(掉返轉都得),咁坐法只需$1,900起,連稅$2,645起,一樣抵坐!

出發日期為12月13日至明年5月31日

當中年底出發,回程要揀1月3日或之後返先有平飛

商務艙設有空中酒吧,嘆盡豪華式服務!上機前仲可以去埋機場貴賓室休息下!

更有40kg既寄艙行李,唔怕超重!

航班時間方面,岩晒收工出發打工仔!

去程:EK385 21:00-23:15

回程:EK384 13:45-17:40

優惠需係出發前7日訂購

訂票日期:即日至2018年12月14日

出發日期:2018年12月13日至12月19日、12月27日至2019年1月28日、2月9日至4月13日、4月16日、4月23日至5月31日

機票有效期為1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com (記得search商務艙)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

https://www.emirates.com/hk (想一程經濟艙,一程商務艙既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

抵呀!坐阿聯酋航空飛歐洲!連稅三千六起!10月31日前出發!仲可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$2,745起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至3月16日)

想飛歐洲嘅你要留意!阿聯酋航空終於推出新優惠啦!

大量航點有平!連稅三千六起!出發日期仲去到10月!

香港往返歐洲各地只需$2,745起

來回連稅:阿姆斯特丹$3,628起、米蘭$3,680起、巴黎$3,855起、馬德里$3,908起、蘇黎世$3,960、羅馬$3,994起、哥本哈根$4,172起、伊斯坦堡$4,246起、日內瓦$4,272起、布魯塞爾$4,300起、維也納$4,326起、杜塞爾多夫$4,396起、巴塞隆拿$4,411起、慕尼黑$4,468起、法蘭克福$4,603起、倫敦$4,711起、曼徹斯特$4,836起

除左以上航點有優惠之外,其他歐洲城市都有平

出發日期由3月18日至10月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2018年3月16日

出發日期:2018年3月18日至3月27日、4月3日至6月28日、9月10日至9月26日、10月5日至10月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)


Go to Top