Posts tagged 國泰港龍fanfares

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第264期 fanfares 涵蓋7個城市只需$780起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(克拉克$780 連稅$1,035)、(檳城$980 連稅$1,380)、(首爾$1,280 連稅$1,731)、(大阪$2,280 連稅$2,745)、(米蘭$3,980 連稅$4,562)、(紐約$4,480 連稅$5,295)、(多倫多$4,980 連稅$5,638)

機票 + 酒店 (需2人同行):(青島$1,610 連稅$1,969)、(三亞$1,640 連稅$1,993)

今期出發日期估計為11月至1月

今期預計首爾、大阪、多倫多比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第263期 fanfares 涵蓋6個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(昆明$880 連稅$1,242)、(杭州$880 連稅$1,242)、(吉隆坡$980 連稅$1,379)、(沖繩$2,080 連稅$2,404)、(溫哥華$3,580 連稅$4,192)、(阿姆斯特丹$3,980 連稅$4,506)

機票 + 酒店 (需2人同行):(台北$1,490 連稅$1,875)、(倫敦$5,220 連稅$6,749)

今期出發日期估計為11月至1月

今期預計沖繩、溫哥華比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第262期 fanfares 涵蓋6個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(寧波$880 連稅$1,241)、(西安$880 連稅$1,241)、(達卡$1,980 連稅$2,933)、(札幌$3,480 連稅$3,945)、(馬德里$3,980 連稅$4,741)、(波士頓$4,480 連稅$5,296)

機票 + 酒店 (需2人同行):(峴港$1,720 連稅$2,138)、(沙巴$1,840 連稅$2,235)

今期出發日期估計為11月至1月

今期預計札幌比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第261期 fanfares 涵蓋6個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(杭州$880 連稅$1,241)、(台中$880 連稅$1,264)、(金邊$1,180 連稅$1,630)、(峴港$1,180 連稅$1,607)、(名古屋$2,280 連稅$2,713)、(巴黎$3,980 連稅$4,798)、(紐約$4,280 連稅$5,096)

機票 + 酒店 (需2人同行):(馬爾代夫$12,660 連稅$13,368)

今期出發日期估計為11月至1月

今期預計名古屋比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第260期 fanfares 涵蓋6個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(三亞$580 連稅$942)、(昆明$880 連稅$1,242)、(檳城980 連稅$1,380)、(福岡2,280 連稅$2,603)、(科倫坡2,480 連稅$3,196)、(米蘭3,980 連稅$4,568)

機票 + 酒店 (需2人同行):(東京$3,120 連稅$3,555)、(芝加哥$6,300 連稅$7116)

今期出發日期估計為10月至12月

今期預計福岡比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第259期 fanfares 涵蓋6個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(上海浦東$880 連稅$1,241)、(河內$980 連稅$1,447)、(沙巴$980 連稅$1,379)、(首爾$1,280 連稅$1,726)、(約翰內斯堡$3,180 連稅$3,767)、(溫哥華$3,580 連稅$4,199)

機票 + 酒店 (需2人同行):(三亞$1,380 連稅$1,741)、(大阪$3,140 連稅$3,607)

今期出發日期估計為10月至12月

今期預計首爾、溫哥華比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第258期 fanfares 涵蓋7個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!.

(杭州$880 連稅$1,241)、(胡志明市$1,180 連稅$1,608)、(仰光$1,480 連稅$1,944)、(馬爾代夫$2,080 連稅$2,797)、(東京成田$2,280 連稅$2,718)、(奧克蘭$3,880 連稅$4,598)、(芝加哥$3,980 連稅$4,796)

商務艙機票 + 酒店 (需2人同行):(曼谷$4,300 連稅$4,815)

今期出發日期估計為10月至12月

今期預計馬爾代夫比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第257期 fanfares 涵蓋7個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(馬尼拉$1,080 連稅$1,420)、(峴港$1,180 連稅$1,572)、(名古屋$2,280 連稅$2,714)、(倫敦格域$3,980 連稅$5,235)、(紐約甘迺迪$4,280 連稅$5,096)

商務艙:(杜塞爾多夫$29,880 連稅$30,833)

機票 + 酒店 (需2人同行):(青島$1,610 連稅$1,972)、(沖繩$2,460 連稅$2,785)

今期出發日期估計為10月至12月

今期預計名古屋比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第256期 fanfares 涵蓋7個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(廈門$580 連稅$943)、(吉隆坡$980 連稅$1,381)、(金邊$1,180 連稅$1,631)、(達卡$1,980 連稅$2,956)、(札幌$3,480 連稅$3,808)、(洛杉磯$3,580 連稅$4,396)

機票 + 酒店 (需2人同行):(西安$1,420 連稅$1,783)、(首爾$1,750 連稅$2,199)

今期出發日期估計為9月至12月

今期預計札幌比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第255期 fanfares 涵蓋7個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空

新一期fanfares!

(上海$880 連稅$1,244)、(台中$880 連稅$1,266)、(新加坡$1,380 連稅$1,834)、(釜山$1,680 連稅$2,094)、(福岡$2,280 連稅$2,605)、(三藩市$2,980 連稅$3,796)、(巴黎$3,980 連稅$4,807)

機票 + 酒店 (需2人同行): (布吉$2350 連稅$2788)

今期出發日期估計為9月至11月

今期預計福岡、巴黎比較受大家歡迎吧!當然要視乎返出發日期而定

國泰港龍fanfares網站一般係7:55am左右已經可以開始訂購

每一期fanfares優惠基本上都有地方係去程同回程為指定日子及指定航班既Last Minute優惠,而其他地方去程同回程都無限死一個日子,短途一般最長可以停留7日、而長途就14日

確實既出發日期就要到一陣8點由國泰港龍公佈,大家準時搶飛啦

撲飛網址 http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com


Go to Top