HK Express 會係今晚12點推出買去程送回程優惠

來回價錢:

(台中$328 連稅$671)、(峴港$388 連稅$738)、(布吉/清邁$388 連稅$784)、(釜山/濟州$588 連稅$963)、(暹粒$588 連稅$1,001)、(首爾$588 連稅$1,005)、(廣島$788 連稅$1,001)、(福岡$788 連稅$1,068)、(東京/名古屋$788 連稅$1,178)、(大阪$788 連稅$1,210)、(昆明/無錫/寧波$328 連稅$757)

旅行日期由1月12日至10月29日

如果買左Ufly-Pass優先購票證可以提早而家就上去購買

行李寄艙費用:20kg 每程$150,25kg 每程$200,30kg 每程$250 (台中、國內城市、清邁、峴港、暹粒)

20kg 每程$225,25kg 每程$300,30kg 每程$340 (日本、韓國、布吉)

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2016年1月5日至1月7日

旅行日期:2016年1月12日至10月29日

有興趣可以今晚12點上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com

(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李” 同 “不用,謝謝。 我將另行安排旅遊保險”)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.hkexpress.com/zh-hant/faqs)

UO1110