HK Express 會係今晚12點推出新優惠!

來回價錢:

(台中$328 連稅$623)、(峴港$398 連稅$700)、(清邁$398 連稅$746)、(布吉$540 連稅$888)、(曼德勒/仰光$598 連稅$909)、(釜山/濟州$598 連稅$925)、(暹粒$598 連稅$963)、(首爾$598 連稅$967)、(鹿兒島/高松$798 連稅$963)、(廣島$798 連稅$963)、(福岡$798 連稅$1,030)、(東京/名古屋$798 連稅$1,140)、(大阪$798 連稅$1,172)、(昆明/無錫/寧波$328 連稅$709)

旅行日期由5月17日至10月29日

曼德勒、仰光由9月1日至10月29日

高松由7月6日至10月29日,鹿兒島由7月11日至10月29日

如果買左Ufly-Pass優先購票證可以提早而家就上去購買

行李寄艙費用:20kg 每程$260,25kg 每程$360,30kg 每程$365

網上後加行李:20kg 每程$390,25kg 每程$540,30kg 每程$545

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2016年5月3日至5月5日

旅行日期:2016年5月17日至10月29日

有興趣可以今晚12點可以上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com

(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李” 同 “不用,謝謝。 我將另行安排旅遊保險”)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.hkexpress.com/zh-hant/faqs)

UO0501