Zuji今日推出左土耳其航空飛歐洲新優惠

香港往返歐洲各地只需$2,940起

連稅巴塞隆拿$4,397、馬德里$4,435、威尼斯$4,439、米蘭$4,469、羅馬$4,575、里斯本$4,727、波圖$5,611、雅典$5,865

用東亞信用卡訂仲可以減多$500,即係連稅只係$3,897起

以土航黎講呢個價錢的確幾吸引

出發日期由6月15日至12月31日,最長可以stay 2個月

順帶一提,想免費坐土耳其航空飛轉雅典既話,Zuji有個有獎小遊戲,答岩問題再加小小創意就有機會得到來回雅典機票,即刻參加啦:https://www.facebook.com/zujihk/posts/10153699076211903

土耳其航空飛歐洲係需要係伊斯坦堡轉機

訂票日期:即日至2016年6月29日

出發日期:2016年6月15日至12月31日

機票有效期為3日至2個月

大家可以上Zuji Hong Kong訂購!

https://www.zuji.com.hk/zh-hk/exclusive-channel/turkish-airlines

(東亞銀行信用卡長線航點減$500優惠券代碼:BEA500 ,詳情:https://www.zuji.com.hk/zh-hk/hot-deals/bea-coupon/ )

TK0615