Posts tagged 岡山

限時3日!徵收燃油附加費後首次Flash Sale!熱門航點有優惠!台北$510!沖繩$800!米子$900!首爾$950 – 香港航空 (優惠至11月7日)

香港航空徵收新燃油附加費後首次Flash Sale!限時3日!

熱門航點都有做優惠!台北$510!沖繩$800!米子$900!首爾$950!

來回價錢:(台北$510、連稅$1,178)、(沖繩$800、連稅$1,410)、(米子$900、連稅$1,440)、(首爾$950、連稅$1,684)、(岡山$1,000、連稅$1,540)、(鹿兒島$1,200、連稅$1,740)

出發日期由11月14日至12月19日 (視乎航點而定)

始終多左二百幾蚊燃油附加費,連埋稅唔算好吸引,有興趣今年內想去旅行可以睇睇!

訂票日期:即日至2018年11月7日

出發日期:2018年11月14日至2018年12月19日 (台北,去程只適用於4:30pm後出發之航班,回程只適用於1pm前出發之航班)

2018年11月15日至2018年12月18日 (沖繩,去程只適用於HX6652 航班,回程不適用於14:00-18:30出發之航班)

2018年11月14日至2018年12月14日 (首爾)

2018年12月4日至2018年12月18日 (米子,去程只適用於星期二出發)

2018年11月28日至12月19日 (岡山,去程只適用於星期三出發)

2018年12月3日至2018年12月19日 (鹿兒島)

機票有效期為2-7日

大家可以上香港航空官網訂購 

https://www.hongkongairlines.com 

嘩!限時3日!港航Flash Sale殺到黎啦!台北連稅唔駛九百!迫你搶呀!台北$510!沖繩$800!首爾$890!曼谷$910!岡山$1,200 – 香港航空 (優惠至10月10日)

嘩嘩嘩!限時3日!香港航空Flash Sale殺到黎啦!

其中台北連稅唔駛九百!沖繩連稅千一咋!迫你搶呀!

台北$510!沖繩$800!首爾$890!曼谷$910!岡山$1,200!趁未收燃油附加費入定手!

香港航空會係今晚12點推出左新優惠

來回價錢:(台北$510、連稅$895)、(沖繩$800、連稅$1,125)、(首爾$890、連稅$1,345)、(曼谷$910、連稅$1,370)、(岡山$1,200、連稅$1,455)

出發日期由10月17日至12月19日 (視乎航點而定)

即刻tag晒所有親朋戚友一齊去買!

香港航空有20kg寄艙行李

訂票日期:2018年10月8日至10月10日

出發日期:2018年10月17日至11月30日 (台北)

2018年11月1日至12月18日 (沖繩)

2018年10月28日至11月30日 (首爾)

2018年11月3日至12月19日 (曼谷)

2018年11月28日至12月17日 (岡山)

機票有效期為2-7日

大家可以會係今晚12點上香港航空官網搶購 

https://www.hongkongairlines.com 

嘩!港航抵爆Mega Sale黎啦!日韓台泰等都有優惠!台北連稅9百有找!迫你搶!台北$510!曼谷$860!沖繩$925!首爾$995!東京/大阪$1,250 – 香港航空 (優惠至9月30日)

嘩嘩嘩!香港航空抵爆Mega Sale殺到黎啦!日韓台泰等都有優惠!

台北連稅9百有找!真係超抵呀!迫你搶呀!

重點入手:台北$510!曼谷$860!沖繩$925!首爾$995!東京/大阪$1,250! 

香港航空會係今晚12點推出Mega Sale

來回價錢:(台北$510起,連稅$895起)、(河內$670起,連稅1,140起)、(曼谷$860起,連稅1,310起)、(沖繩$925起,連稅$1,250起)、(金邊$975起,連稅1,465起)、(首爾$995起,連稅$1,445起)、(東京$1,250起,連稅$1,690起)、(大阪$1,250起,連稅$1,720起)、(米子$1,370起,連稅$1,625)、(宮崎$1,490起,連稅$1,745)、(岡山$1,650起,連稅1,905)、(鹿兒島$1,770起,連稅$2,025)

出發日期由9月17日至明年6月30日 (視乎航點而定)

部份航點同日子仲可以用code額外減多高達$160,抵上加抵!

即刻tag晒所有親朋戚友今晚一齊去買!

香港航空有20kg寄艙行李

訂票日期:2018年9月17日至9月30日

出發日期:

台北:($510起、連稅$895起):2018年9月17日至9月20日、9月24日至9月27日、10月2日至10月31日 (去程只適用於20:00之後出發之航班, 回程航班只適用於13:00之前出發之航班)

曼谷:

($860起,連稅1,310起):2019年3月1日至4月16日、4月21日至6月30日

($900起,連稅$1,350起):2018年10月3日至2019年1月25日、2019年2月8日至2月28日

以上曼谷所有日子去程只適用於21:30至06:00期間(香港時間)出發之航班, 回程航班只適用於03:00至09:00期間(曼谷時間)出發之航班)

($980起,連稅1,430起):2018917至9月26日、10月3日至12月19日、12月30日至2019122日 (無航班限制)

($1,000起,連稅1,450起):2019年3月1日至4月16日、4月21日至6月30日 (去程只適用於21:3006:00期間(香港時間)出發之航班)

沖繩:

($925起,連稅$1,250起):2018年11月1日至12月19日、12月30日至2019年1月25日、2月10日至4月16日、4月21日至5月19日 (回程只適用於13:00之前(沖繩時間)出發之航班)

($1,235起,連稅1,560起):2018年9月17日至9月20日、9月24日至9月26日、10月2日至12月19日、12月30日至2019年1月22日 (無航班限制)

首爾:

($995起,連稅$1,445起):2018年10月2日至10月27日 (去程只適用於13:00之後(香港時間)出發之航班, 回程航班只適用於20:00至12:00期間(首爾時間)出發之航班)

2018年10月28日至12月9日 (去程只適用於11:00至22:00期間(香港時間)出發之航班, 回程航班只適用於20:00至12:00期間(首爾時間)出發之航班)

2018年12月10日至12月19日、12月29日至2019年1月30日、2月8日至3月30日 (去程只適用於11:0022:00期間(香港時間)出發之航班, 回程航班只適用於10:00之前(首爾時間)出發之航班)

2019年3月31日至4月15日、4月21日至6月30日 (去程只適用於19:00之後(香港時間)出發之航班, 回程航班只適用於10:00之前(首爾時間)出發之航班)

($1,215起,連稅$1,665起):2018年9月17日至2018年12月9日 (無航班限制)

東京:

($1,250起,連稅$1,690起):2019年3月1日至4月16日、4月21日至6月30日 

($1,350起,連稅$1,790起):2018年10月3日至12月19日、12月29日至2019年1月30日、2月10日至2月28日  

以上東京所有日子去程只適用於12:00之後(香港時間)出發之航班, 回程航班只適用於10:00之前(東京時間)出發之航班

大阪:

($1,250起,連稅$1,720起):2019年3月1日至4月16日、4月21日至6月30日 (去程只適用於16:00之後(香港時間)出發之航班, 回程航班只適用於21:0015:00期間(大阪時間)出發之航班)

($1,350起,連稅$1,820起):2018年11月1日至12月19日、12月30日至2019年1月30日、2月10月至2月28日 (去程只適用於16:00之後(香港時間)出發之航班, 回程航班只適用於21:0015:00期間(大阪時間)出發之航班)

($1,680起,連稅$2,150起):2018年9月17日至9月20日、9月24日至9月26日、10月2日至12月19日、12月30日至2019年1月22日 (無航班限制)

河內:($670起,連稅1,140起):2018917至9月27日、10月2日至12月19日、12月26日至2019122

金邊:($975起,連稅1,465起):20189171027

米子:($1,370起,$1,625起):2018年9月17日至9月26日、10月1日至12月19日、12月29日至2019年6月30日

宮崎:($1,490起,$1,745起):20189171027

岡山:($1,650起,連稅1,905起):2018917至9月26日、10月1日至12月19日、12月29日2019630日)

鹿兒島:($1,770起,連稅$2,025起):20189172019630

機票有效期為2-7日

大家可以係今晚12點上香港航空官網搶購 

https://www.hongkongairlines.com

滙豐信用卡減高達$160優惠代碼:420184HK

首爾、曼谷、河内、金邊減$160,出發日期:即日至2018年9月20日、10月9日至12月13日

(曼谷$740起,連稅1,190起)、(首爾$830起,連稅1,282起)、(河內$560起,連稅1,028起)、(金邊$680起,連稅1,172起)

沖繩、東京、大阪、岡山減$120,出發日期:即日至2018年9月20日、10月4日至12月13日

(沖繩$800起,連稅1,126起)、(東京$1,230起,連稅$1,669起)、(大阪$1,230起,連稅$1,699起)

詳情:https://www.redhotoffers.hsbc.com.hk/tc/latest-offers/red-hot-travel-special/offers/travel-merchant-offers

嘩嘩嘩!必搶!迫大家狂飛!連稅唔洗1千飛沖繩!來回沖繩$600,曼谷$550,大阪$900,洛杉磯/三藩市$2,000,奧克蘭$2,300,溫哥華$2,550,仲有好多其他航點 – 香港航空 (優惠至1月12日)

嘩嘩嘩!激激激抵!2018年岩岩開始,第一件事緊係要搶平飛啦!

$600飛沖繩!$550飛曼谷!

香港航空推出New Year Sale迫大家狂飛呀,價錢同上次mage sale睇齊!

來回價錢:

(沖繩$600 連稅$925)、(曼谷$550 連稅$1,000)、(大阪$900 連稅$1,370)、(岡山$1,200 連稅$1,455)、(米子$1,300 連稅$1,555)、(宮崎/鹿兒島$1,330 連稅$1,585)、(峇里島$1,720 連稅$2,095)、(洛杉磯/三藩市$2,000 連稅$2,820)、(黃金開岸/開恩茲$1,950 連稅$2,835)、(奧克蘭$2,300 連稅$3,010)、(溫哥華$2,550 連稅$3,165)

仲有好多其他內地航點

出發日期由1月19日至12月13日 (視乎航點而定)

香港航空有20kg寄艙行李,澳紐美加線有2件各23kg寄艙行李

即刻放低手頭上嘅嘢,tag晒所有親朋戚友一齊去搶!

訂票日期:即日至201817日 (沖繩、曼谷、大阪、岡山、米子、宮崎、鹿兒島、峇里島)

即日至2018年1月12日 (洛杉磯、三藩市、黃金開岸、開恩茲、奧克蘭、溫哥華)

出發日期:2018年1月19日至2018年12月13日 (視乎航點而定,旺季日子除外)

宮崎/鹿兒島:2018年1月19日至2月6日、2月23日至3月27日、4月9日至6月30日

岡山:2018年8月26日至9月27日、10月9日至12月12日

米子:2018年1月19日至2月6日、2月23日至3月27日、4月9日至6月30日

沖繩:2018年1月19日至2月6日(連稅$925)、2月23日至3月27日、4月9日至5月20日(連稅$1,255)、7月1日至9月15日(連稅$2,135)

大阪:2018年1月19日至2月6日(連稅$1,370)、4月7日至6月30日(連稅$1,680)、8月26日至9月27日、10月9日至12月12日(連稅$1,520)

曼谷:2018年2月23日至3月27日、5月1日至7月10日(連稅$1,000)、7月14日至8月20日(連稅$1,450)、8月21日至9月27日、10月9日至12月12日(連稅$1,360)

峇里島:2018年2月23日至3月27日、4月1日至4月26日、4月29日至6月14日、6月17日至7月13日

洛杉磯/溫哥華:2018年2月17日至3月23日、4月9日至6月13日、11月1日至12月13日

三藩市:2018年4月9日至6月13日、11月1日至12月13日

黃金開岸/開恩茲/奧克蘭:2018年5月1日至6月20日

機票有效期為2-7日,澳紐美加為1個月

大家有興趣可以上香港航空官網搶購

http://www.hongkongairlines.com/newyearsale/tc

日韓台賞櫻優惠!香港往返台北只需$560,日本$950起,首爾$1,050 – 香港航空 (優惠至3月3日)

連稅唔駛九百飛台北,日本韓國都有優惠

香港航空推出左日韓台賞櫻優惠

來回價錢:

(台北$560,連稅$896)、(米子$950,連稅$1,160)、(首爾$1,050,連稅$1,451)、(鹿兒島/宮崎$1,080,連稅$1,290)、(東京$1,080,連稅$1,469)、(岡山$1,100,連稅$1,310)、(大阪$1,100,連稅$1,519)、(札幌$2,290,連稅$2,696)

價錢唔錯呀,香港航空有20kg寄艙行李

出發日期由3月15日至5月31日

小編check過台北平飛集中係3月25日前出發,其他日子連稅$966起

日本韓國平飛日子唔多,大家要慢慢搵下

訂票日期:即日至2017年3月3日

出發日期:2017年3月15日至5月31日(旺季日子除外)

機票有效期為2-7日

大家可以上香港航空官網訂購

http://www.hkairlines-campaign.com/season/sakura/tc/

Fans專享:經永安旅遊APP預訂全線酒店(預付),憑推廣碼GH719滿$1500即減$100 (優惠至3月31日)

暑假旺季平飛日本!包20kg行李!香港往返鹿兒島/宮崎只需$1,980、米子$2,150、札幌$3,870 – 香港航空

暑假除左$2,150平飛大阪外(詳情:https://www.meethk.com/?p=47030)

香港航空其他日本航點都幾抵架!尤其係北海道札幌!

大家可以用往年淡季價錢,2017年暑假出發,抵啦!

來回價錢:

(鹿兒島/宮崎$1,980,連稅$2,190)、(米子$2,150 連稅$2,360)、(岡山$2,420 連稅$2,630)、(札幌$3,870 連稅$4,148)

出發日期介乎7月至8月,價錢唔排除仲有下調空間,但以暑假旺季黎講都值得入手!

香港航空有20kg寄艙行李

航班時間:

札幌

去程:HX690 12:10-18:10(五)、10:00-16:10(六)、09:15-15:25(日)、HX692 09:00-14:30(二、三)

回程:HX693 15:30-20:45(二、三)、19:10-23:50(五)、17:10-21:45(六)、16:25-20:55(日)

鹿兒島

去程:HX670 10:55-15:20(一)、12:00-16:15(二)、11:25-15:40(四、日)、11:50-16:05(五)

回程:HX671 16:20-18:45(一)、17:15-19:30(二)、16:35-18:45(四、日)、17:05-19:25(五)

宮崎

去程:HX648 11:00-15:20 (三、六)

回程:HX649 16:20-18:45

米子

去程:HX6650 12:05-16:10 (三、六)

回程:HX6651 17:10-19:55 (三、六)

岡山

去程:HX6682 10:50-15:30 (一、五)

回程:HX6683 16:30-19:05 (一、五)

機票有效期為2-14日

大家可以上香港航空官網訂購

http://www.hongkongairlines.com

hx1222

嘩!無所不用其極迫大家飛飛飛!11月22日前出發!來回米子/岡山$950、東京/鹿兒島/宮崎$1,080、札幌$2,290 – 香港航空

嘩嘩嘩!香港航空真係癲架!佢又再推出日本優惠啦

真係無所不用其極迫大家個個月都飛一轉!

今次出發日期仲可以去到下年11月添,完全沒有不飛的理由!

來回價錢:

(米子/岡山$950 連稅$1,160)、(鹿兒島/宮崎$1,080 連稅$1,290)、(東京$1,080 連稅$1,466)、(札幌$2,290 連稅$2,570)

出發日期介乎明年2月4日至11月22日 (視乎航點而定)

香港航空有20kg寄艙行李

今次東京仲要無航班限制添,可以早機去午機返

優惠可以open jaw,即係去同返唔一定要係同一個地方

米子星期三同星期六先有航班;鹿兒島星期一、二、四、五、日先有航班;宮崎星期三、六先有航班;岡山星期一、五先有航班

出發日期:

東京:2017年2月4日至2月12日、4月1日至4月6日、4月19日至4月26日、5月2日至5月4日、5月9日至7月12日、8月26日至9月15日

札幌:2017年2月20日至4月9日、4月22日至4月26日、5月2日至5月7日、5月14日至6月28日、9月1日至11月22日

米子:2017年4月22日至7月12日、8月26日至9月13日

鹿兒島:2017年2月6日至3月27日、5月4日至7月11日、8月27日至11月16日

宮崎:2017年2月4日至3月22日、4月19日至7月12日、8月26日至11月4日

岡山:2017年2月3日至3月27日、4月21日至7月7日、9月1日至9月15日

機票有效期為2-7日

大家可以上香港航空官網訂購

http://www.hongkongairlines.com

hx1214

嘩嘩嘩!今晚12點必搶!迫大家狂飛!$650飛日本!包20kg行李!來回沖繩$650,東京/大阪$800,首爾$850 ,曼谷$400,台北$490,札幌$2,200 – 香港航空 (優惠至11月28日)

嘩嘩嘩!激激激抵!香港航空迫大家狂飛呀!

香港航空會係今晚12點推出十周年震撼優惠,$650飛日本!

來回價錢:

(曼谷$400 連稅$788)、(台北$490 連稅$822)、(米子$600 連稅$810)、(沖繩$650 連稅$931)、(宮崎$700 連稅$910)、(鹿兒島$800 連稅$1,010)、(東京$800 連稅$1,196)、(大阪$800 連稅$1,226)、(岡山$850 連稅$1,060)、(首爾$850 連稅$1,245)、(峇里島$1,750 連稅$2,076)、(札幌$2,200 連稅$2,484)、(黃金開岸$2,250 連稅$3,036)、(開恩茲$2,250 連稅$3,183)、(奧克蘭$3,050 連稅$3,720),仲有好多其他航點

今次價錢真係抵過坐廉航

另外Business Class同樣有優惠:(大阪$3,850 連稅$4,346)、(東京$3,850 連稅$4,316)、(黃金海岸$7,850 連稅$8,656)、(開恩茲$7,850 連稅$8,783)、(奧克蘭$9,030 連稅$9,700)

出發日期由12月5日至明年6月15日 (視乎航點而定,確實日子有待官網公佈)

香港航空有20kg寄艙行李,澳紐線有30kg寄艙行李

沖繩2月至6月出發$900,連稅$1,181,曼谷2月至6月出發$700,連稅$1,088

航班時間 (確實日子有待官網公佈,暫時未知有無航班限制):

東京:

去程:HX608 09:05-13:55、HX610 15:50-21:00、HX606 01:55-07:05(3月25日或之前)

回程:HX607 08:30-12:50(3月25日或之前)、HX611 09:05-13:30、HX609 14:55-19:15

大阪:

3月25日或之前:

去程:HX618 11:30-15:50、HX612 18:15-20:35

回程:HX619 16:50-20:10、HX613 23:35-02:55+1

3月26日或之後:

去程:HX6028 12:05-16:45(一、五)、13:10-17:50(二)、11:00-15:35(三、六)、10:35-14:55(四)、11:15-15:50(日)、HX6014 17:10-21:55(每日)

回程:HX6029 17:45-20:30(一、五)、18:50-21:30(二)、16:25-18:40(三)、15:55-18:35(四)、16:50-19:00(六)、16:40-19:30(日)、HX6015 22:55-01:35+1(每日)

訂票日期:20161122日至1128

出發日期:2016年12月5日至2017年6月15日 (視乎航點而定,旺季日子除外,確實日子有待官網公佈)

沖繩:2016年12月5日至2017年1月23日、213日至411日、416日至427日、54日至525日、528日至615

札幌$2,200:2016年12月5日至2017年1月23日

曼谷:2016年12月5日至2017年1月23日、213日至615

機票有效期為2-7日,澳紐為2-14日

大家可以今晚12點上香港航空官網搶購

https://book.hongkongairlines.com/hxet/home.do (右上方揀繁體中文, 就有港幤揀)

http://www.hongkongairlines.com/zh_HK/homepage

http://www.hongkongairlines.com/10thannivmegasale/tc/index.html

https://m.hongkongairlines.com/

hx1120

嘩!神價$950飛日本!爆抵!必搶!包20kg行李!大阪、東京、鹿兒島、宮崎、米子、岡山只需$950,札幌$2,950 – 香港航空 (優惠至8月31日)

update:

hutchgo hk 已經搶先開賣

zuji 已經開賣,DBS減$200名額已滿

嘩嘩嘩!神價$950飛日本!從未見過咁抵!留意今次唔係坐廉航呀!

香港航空會係星期日晚(8月22日0:00)推出日本航線激減優惠

香港往返日本各地只需$950

連稅鹿兒島/宮崎/米子/岡山$1,160、大阪$1,395、東京$1,363,真係仲抵過坐廉航

另外札幌$2,950,連稅$3,240,創歷史新抵!

出發日期由8月29日至明年3月25日(部份日子除外)

香港航空有20kg寄艙行李

東京去程坐HX610 15:30-20:55,回程坐HX611 09:30-13:30,加$300可以揀其他航班

大阪去程坐HX6014 17:10-21:55,加$300可以揀其他航班,回程無航班限制

航班時間:

大阪

去程:HX6618 12:05-16:45(一、五)、13:00-17:50(二)、11:00-15:35(三、六)、10:05–14:55(四)、11:00-15:50(日)、HX6014 17:10-21:55

回程:HX6619 17:45–20:30(一、五)、18:50–21:30(二)、16:25–18:55(三、六)、15:55-18:35(四)、16:50–19:30(日)、HX6015 22:55-01:35+1

東京

去程:HX608 09:15-14:55、HX610 15:30-20:55

回程:HX611 09:30-13:30、HX609 15:55-20:05

岡山逢星期一、五先有航班;宮崎逢星期三、六有航班;鹿兒島一、二、四、五有航班;米子9月14日開航三、六有航班

訂票日期:2016年8月22日至8月31日

出發日期:2016年8月29日至12月20日、2017年1月1日至1月25日、2月3日至3月25日

機票有效期為2-7日

大家可以星期日晚上12點(8月22日0:00)上香港航空官網/Hutchgo HK/Wefly.com.hk/Zuji HK搶飛

http://www.hutchgo.com.hk (已經搶先開賣)

http://www.zuji.com.hk (已經開賣,DBS Eminent Card/Black Card/COMPASS VISA連稅滿$2,000減$200優惠券代碼:DBS200SH )

http://www.hongkongairlines.com (8月22日0:00開賣)

http://www.wefly.com.hk (8月22日0:00開賣)

HX0819a

抵呀!台北/曼谷連稅唔駛一千!曼谷$550,台北$650,宮崎$1,040,東京$1,550,大阪$1,950,黃金海岸/開恩茲$2,650 – 香港航空 (優惠至8月17日)

嘩!連稅唔駛一千飛台北/曼谷,千二蚊連稅飛宮崎!

香港航空今日推出左限時3日Flash Sale!價錢好抵下

來回價錢:

(曼谷$550 連稅$933)、(台北$650 連稅$985)、(宮崎$1,040 連稅$1,250)、(東京$1,550 連稅$1,960)、(岡山$1,850 連稅$2,060)、(大阪$1,950 連稅$2,393)、(黃金海岸$2,650 連稅$3,451)、(開恩茲$2,650 連稅$3,602)

出發日期介乎8月22日至10月29日(視乎航點而定),暑假尾段出發都有平

岡山逢星期一、五先有航班、宮崎逢星期三、六有航班

東京去程坐HX610 15:30-20:55,回程坐HX611 09:30-13:30,加$400可以揀坐其他航班

訂票日期:即日至2016年8月17日

出發日期:2016年8月24日至9月13日 (曼谷)

2016年8月24日至9月14日 (台北)

2016年8月24日至10月29日 (宮崎)

2016年8月22日至9月15日 (東京)

2016年8月28日至9月15日 (大阪)

2016年9月2日至9月12日 (岡山)

2016年8月25日至9月8日 (黄金海岸/開恩茲)

大家可以上香港航空官網訂購

http://www.hongkongairlines.com

HX0815


Go to Top