Posts tagged 巴塞

不得了!歐洲各大城市狂減!最平連稅3千3起!倫敦連稅3千8!直飛蘇黎世/法蘭克福連稅3千9!可以open jaw唔同地方!香港往返歐洲各地只需$1,460起 – 漢莎航空/瑞士航空 (優惠至10月28日)

而家漢莎航空/瑞士航空飛歐洲各大城市都做緊狂減優惠!最平連稅3千3起!

倫敦連稅3千8!直飛蘇黎世/法蘭克福連稅3千9!今次勁多航點狂減

香港直飛蘇黎世來回只需$2,725起,連稅$3,925起、直飛法蘭克福$2,430起,連稅$3,950起

轉飛歐洲各地$1,460起

連稅日內瓦$3,326起、里斯本$3,593起、巴塞$3,624起、哥本哈根$3,649起、布拉格$3,654起、貝爾格萊德$3,657起、米蘭$3,679起、阿姆斯特丹$3,685起、布達佩斯$3,725起、布魯塞爾$3,728起、巴黎$3,772起、哥德堡$3,827起、倫敦$3,843起、曼徹斯特$3,845起、維也納$3,851起、紐倫堡$3,920起、柏林$3,978起,仲有其他少量歐洲冷門城市有平

以上航點需經蘇黎世/慕尼黑/法蘭克福轉機

出發日期由11月1日至明年4月15日 (視乎航點而定)

優惠可以open jaw,即係唔同城市出入

優惠需係出發前7日或之前訂購

訂票日期:即日至2019年10月28日

出發日期:2019年11月1日至12月4日、12月27日至2020年1月1日、1月31日至4月2日、4月11日至4月15日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上漢莎航空官網睇睇

漢莎航空官網有個好方便搵平飛既功能,只要係主頁搜尋版面先打航點,下面就會自動顯示每個月份價錢,之後搵出最抵月份再click入去,揀選旅行日數後會顯示出該月既價錢表,search平飛會更快捷!

https://www.lufthansa.com/hk/hk/homepage

歐洲各大城市狂減!最平連稅3千4起!可以open jaw唔同地方!香港往返歐洲各地只需$2,030起 – 漢莎航空/瑞士航空 (優惠至8月13日)

正!唔止英國有平 (詳情:http://www.meethk.com/?p=88857)

漢莎航空/瑞士航空飛歐洲各大城市都做緊狂減優惠!最平連稅3千4起!等於坐傳統航空飛日本個價!

今次勁多航點狂減,立即約埋朋友展開歐洲浪漫之旅啦!

香港往返歐洲各地只需$2,030起

連稅日內$3,393起、盧森堡$3,503起、都柏林$3,569起、波圖$3,590起、華沙$3,594起、里斯本$3,603起、巴塞$3,633起、馬德里$3,642起、哥本哈根$3,658起、布拉格$3,665起、威尼斯$3,683起、米蘭$3,688起、阿姆斯特丹$3,694起、莫斯科$3,697起、尼斯$3,699起、雅典$3,730起、布達佩斯$3,735起、布魯塞爾$3,738起、羅馬$3,745起、奧斯陸$3,747起、赫爾辛基$3,749起、巴黎$3,789起、維也納$3,836起、斯德哥爾摩$3,933起、漢堡$3,973起、柏林$4,019起、杜塞爾多夫$4,025起、漢諾威$4,224起、(直飛)蘇黎世$4,307起、愛丁堡$4,521起、格拉斯哥$4,548起、(直飛)慕尼黑$4,661起、(直飛)法蘭克福$4,768起,仲有大量歐洲冷門城市有平

以上航點往返需經蘇黎世/慕尼黑/法蘭克福轉機

出發日期由10月6日至明年6月23日 (視乎航點而定)

優惠可以open jaw,即係唔同城市出入

訂票日期:即日至2019年8月13日

出發日期:2019年10月6日至12月13日、12月23日至2020年1月1日、1月16日至6月23日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上漢莎航空官網睇睇

漢莎航空官網有個好方便搵平飛既功能,只要係主頁搜尋版面先打航點,下面就會自動顯示每個月份價錢,之後搵出最抵月份再click入去,揀選旅行日數後會顯示出該月既價錢表,search平飛會更快捷!

https://www.lufthansa.com/hk/hk/homepage

Go to Top