Webjet HK 近幾個月既宣傳攻勢一浪接一浪

佢地今日就推出左一個名為 “情人節浪漫之旅 Webjet 送上甜蜜驚喜”既 promotion

由即日起至2月14日期間於 Webjet HK 訂購 2 張來回機票,即可獲贈 Jean-Paul Hévin 情人節特別推介 – Boîte 5 macarons 一盒

而且包埋免費送貨到港島及九龍商業地區

個promotion 除左唔可以訂 AirAsia, Jetstar 及 Tiger Airways 呢幾間廉航外,基本上無甚麼特別限制

大家可以訂比較平既台灣機票

推廣優惠期:2012年1月27日至2月14日

呢盒 Boîte 5 macarons 係尖沙咀既門市好似賣緊$110

Jean-Paul Hévin : http://www.openrice.com/restaurant/sr2.htm?shopid=22091

活動詳情:http://www.webjet.com.hk/air-tickets-tc/valentines-day-promotion/

條款及細則

1. 推廣優惠期由2012年1月27日至2月14日。要享受該優惠,客戶須於2月14日前於 Webjet HK 成功訂購每次最少2張或以上之來回機票方可獲贈品 (Boîte 5 macarons) 一份,而來回機票的出發日期不限。惟優惠不適用於購買廉價航空公司之來回機票包括 AirAsia, Jetstar 及 Tiger Airways。

2. 客戶於完成購買來回機票後,Webjet HK 會致電或向客戶發出電郵,通知換領事宜。客戶須以電郵回覆Webjet HK,確認送貨地址。

3. 免費送貨服務範圍只包括港島及九龍之商業地區(新界、離島及偏遠地區除外);送貨時期因應貨量而定,或有延時之誤。如送貨地址不在範圍以內,客戶須親臨本公司辦事處領取。

送貨時間:星期一至五,上午十時至下午六時;星期六、日及公眾假期休息

換領時間:星期一至五,上午九時至晚上七時;星期六上午九時至下午二時;星期日及公眾假期休息

4. 如取消已訂購之來回機票,Webjet HK 會向客戶收取HK$130 元作為購買該贈品之成本,及HK$60送貨費用。

5. 贈品數量有限,送完即止。 贈品必須貯存於攝氏18- 20度, 並於3日內食用。如贈品沒有現貨,Webjet HK 有權以其他之贈品替代。

6. Webjet HK 並非該贈品製造及供應商,並在任何情況下均毋須就贈品製造及供應商所提供之贈品或對於使用該贈品所構成之後果 (包括但不限於其有效性、食用性或產品質素) 負上任何責任。

7. Webjet HK 保留隨時更改條款及細則之權利,恕不另行通知。

8. 如有任何爭議,Webjet HK保留最終決定權。

9. 本條款及細則之英、中文版本如有任何差別,一概以中文版本為準。