Posts tagged 聖彼得堡

嘩嘩嘩!連稅2千5迫你飛歐洲!激減$1,000!經ZUJI訂激平!倫敦/巴黎/羅馬/馬德里$719起、布拉格$910起,新增航點斯德哥爾摩$1,865起 – ZUJI HK (優惠至7月31日)

嘩嘩嘩!連稅2千5!連稅2千5迫你飛歐洲!仲唔即刻Tag埋各方好友搶飛!

而家經ZUJI訂東航飛歐洲機票激減$1,000!

減完之後,香港飛羅馬/倫敦/巴黎/馬德里/布拉格來回$719起!東航仲岩岩新增埋斯德哥爾摩航點比你選擇!

ZUJI HK推出左東航歐洲航線激減優惠!入code即減$1,000!名額30名!火速搶購啦!

減$1,000後來回價錢:

(羅馬$719起 連稅$2,589起)、(馬德里$719起 連稅$2,595起)、(巴黎$719起 連稅$2,692起)、(倫敦$719起 連稅$3,485起)、(布拉格$910起 連稅$2,702起)、(斯德哥爾摩$1,865起 連稅$3,848起)、(莫斯科$2,056起 連稅$3,697起)、(阿姆斯特丹$3,422起 連稅$5,115起)、 (法蘭克福$3,966起 連稅$6,225起)、(聖彼得堡$3,498 連稅$5,301起)

另外,由6月16日開始,東航全新航線往返斯德哥爾摩正式啟航,每星期4班機,逢星期二、四、六、日

出發日期由6月16日至12月31日 (視乎航點而定)

今次優惠咁吸引,仲唔即刻Tag埋各方好友搶飛

訂票日期:即日至2018年7月31日

出發日期:2018年11月13日至12月3日 (羅馬、倫敦、巴黎、馬德里、布拉格、阿姆斯特丹、法蘭克福)

2018年6月16日至10月14日 (斯德哥爾摩)

2018年10月3日至12月31日 (莫斯科、聖彼得堡)

機票有效期為5日-1個月

於ZUJI預訂中國東方航空香港至指定歐洲航點嘅來回機票,於付款頁輸入優惠券代碼 MU1000EU,單一交易可享即減HK$1000折扣,名額限30個

有興趣可以上ZUJI HK訂購

https://www.zuji.com.hk/zh-hk/exclusive-channel/china-eastern-airlines/ 優惠券代碼MU1000EU

抵呀!坐阿聯酋航空飛歐洲!連稅三千六起!10月31日前出發!仲可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$2,745起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至3月16日)

想飛歐洲嘅你要留意!阿聯酋航空終於推出新優惠啦!

大量航點有平!連稅三千六起!出發日期仲去到10月!

香港往返歐洲各地只需$2,745起

來回連稅:阿姆斯特丹$3,628起、米蘭$3,680起、巴黎$3,855起、馬德里$3,908起、蘇黎世$3,960、羅馬$3,994起、哥本哈根$4,172起、伊斯坦堡$4,246起、日內瓦$4,272起、布魯塞爾$4,300起、維也納$4,326起、杜塞爾多夫$4,396起、巴塞隆拿$4,411起、慕尼黑$4,468起、法蘭克福$4,603起、倫敦$4,711起、曼徹斯特$4,836起

除左以上航點有優惠之外,其他歐洲城市都有平

出發日期由3月18日至10月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2018年3月16日

出發日期:2018年3月18日至3月27日、4月3日至6月28日、9月10日至9月26日、10月5日至10月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

抵呀!全球最佳航空!明年11月30日前出發!香港往返歐洲各地連稅只需$3,564起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至1月2日)

全球最佳航空阿聯酋航空終於推出新優惠啦,出發日期仲去到11月!

今次唔少航點都比之前平,最平連稅三千五,長途機坐全球最佳航空,簡直係最高享受!

香港往返歐洲各地只需$2,967起

來回連稅:伊斯坦堡$3,564、阿姆斯特丹$3,600、日內瓦$3,730、羅馬$3,818、馬德里$3,854、漢堡$3,879、米蘭$3,887、巴黎$3,888、哥本哈根$3,939、斯德哥爾摩$3,982、巴塞隆拿$4,049、慕尼黑$4,074、維也納$4,099、蘇黎世$4,108、杜塞爾多夫$4,127、法蘭克福$4,256、布魯塞爾$4,298、倫敦$4,435、曼徹斯特$4,681

出發日期由12月30日至明年11月30日(部份日子除外)

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2017年1月2日

出發日期:2016年12月30日至2017年1月24日、1月30日至4月11日、4月18日至6月29日、9月10日至9月28日、10月3日至11月30日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上Ctrip HK / 阿聯酋航空官網 睇睇

http://www.ctrip.com.hk (Ctrip價錢比官網平約二百蚊)

http://www.emirates.com

全球最佳航空!明年6月29日前出發!香港往返歐洲各地連稅$3,770起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至12月2日)

全球最佳航空阿聯酋航空推出新優惠,今次出發日期去到6月

最平連稅三千八,長途機坐全球最佳航空,簡直係最高享受!

香港往返歐洲各地連稅$3,770起

來回連稅:伊斯坦堡$3,770、米蘭$3,902、巴黎$3,988、阿姆斯特丹$4,023、羅馬$4,072、日內瓦$4,075、漢堡$4,265、法蘭克福$4,280、馬德里$4,281、慕尼黑$4,289、倫敦$4,304、杜塞爾多夫$4,341、維也納$4,344、蘇黎世$4,370、布魯塞爾$4,376、斯德哥爾摩$4,398、哥本哈根$4,452、巴塞隆拿$4,557、曼徹斯特$4,638

出發日期由11月21日至明年6月29日(部份日子除外)

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2016年12月2日

出發日期:2016年11月21日至12月31日、2017年1月11日至1月24日、2月1日至4月11日、4月18日至6月29日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上Ctrip HK / 阿聯酋航空官網 睇睇

http://www.ctrip.com.hk (Ctrip價錢比官網平約二百蚊)

http://www.emirates.com

ek1116

全球最佳航空!明年3月31日前出發!香港往返歐洲各地連稅$3,650起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至10月27日)

全球最佳航空阿聯酋航空推出新優惠

最平連稅三千六,長途機坐全球最佳航空,簡直係最高享受!

香港往返歐洲各地連稅$3,650起

來回連稅:伊斯坦堡$3,650、米蘭$3,843、蘇黎世$3,991、巴黎$3,974、斯德哥爾摩$3,976、日內瓦$4,127、法蘭克福$4,192、羅馬$4,196、阿姆斯特丹$4,227、馬德里$4,242、慕尼黑$4,289、倫敦$4,355、哥本哈根$4,382、維也納$4,449、布魯塞爾/漢堡$4,457、巴塞隆拿$4,500、曼徹斯特$4,527、杜塞爾多夫$4,533

出發日期由10月28日至明年3月31日(部份日子除外)

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2016年10月27日

出發日期:2016年10月28日至12月31日、2017年1月11日至1月24日、2月1日至3月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上Ctrip HK / 阿聯酋航空官網 睇睇

http://www.ctrip.com.hk (Ctrip價錢比官網平約二百蚊)

http://www.emirates.com

ek1023

全球最佳航空!明年6月30日前出發!香港往返歐洲各地連稅$3,929起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至10月7日)

全球最佳航空阿聯酋航空推出歐洲各地冬季早鳥優惠喇

今次優惠真心買得過,連稅最平4千有找,長途機坐全球最佳航空,簡直係最高享受!

出發日期仲可以去到出年6月份添

香港往返歐洲各地$3,929起

連稅伊斯坦堡$3,929、馬德里$4,003、蘇黎世$4,009、阿姆斯特丹$4,016、慕尼黑$4,087、米蘭$4,162、里斯本$4,164、維也納$4,267、巴黎$4,285、巴塞隆拿$4,322、博洛尼亞$4,337、法蘭克福$4,343、羅馬$4,369、日內瓦$4,451、杜塞爾多夫$4,560、布達佩斯$4,654、漢堡$4,614、倫敦$4,729、布魯塞爾$4,793、里昂$4,845、聖彼得堡$4,856、曼徹斯特$4,908

出發日期由11月1日至明年6月30日(部份日子除外)

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2016年10月7日

出發日期:2016年11月1日至12月31日、2017年1月11日至1月24日、2月1日至4月11日、4月18日至6月30日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上Ctrip HK / 阿聯酋航空官網 / Zuji HK官網睇睇

http://www.ctrip.com.hk (Ctrip價錢比官網平約二百蚊)

http://www.emirates.com

http://www.zuji.com.hk (東亞信用卡減$500優惠券代碼:BEA500LHP2 )

ek-europe

11月30日前出發!香港往返歐洲各地連稅$4,406起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至3月11日)

阿聯酋航空推出左新優惠,今次優惠去到11月份出發

香港往返歐洲各地$3,830起

連稅馬德里$4,406、蘇黎世$4,482、伊斯坦堡$4,515、巴黎$4,549、阿姆斯特丹$4,562、羅馬$4,633、慕尼黑$4,763、維也納$4,791、法蘭克福$4,810、里昂$4,845、米蘭$4,940、倫敦$5,050、聖彼得堡$5,066、巴塞隆拿$5,070、杜塞爾多夫$5,080、漢堡$5,283、布達佩斯$5,294、格拉斯哥$5,616、曼徹斯特$5,619、紐卡素$5,649、伯明罕$5,722

出發日期由而家至11月30日(部份日子除外)

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2016年3月11日

出發日期:即日至2016年6月16日、9月11日至9月26日、10月3日至11月30日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上阿聯酋航空官網睇睇

http://www.emirates.com

EK0309

11月30日前出發!香港往返歐洲各地連稅$4,509起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至1月19日)

除左曼谷外,阿聯酋航空仲推出左歐洲新優惠,出發日期同樣遠至11月

香港往返歐洲各地$3,450起

連稅阿姆斯特丹$4,509、蘇黎世$4,729、巴黎$4,815、羅馬$4,820、慕尼黑$4,940、伊斯坦堡$4,963、法蘭克福$5,009、杜塞爾多夫$5,054、華沙$5,059、布達佩斯$5,071、巴塞隆拿$5,100、日內瓦$5,191、聖彼得堡$5,196、馬德里$5,307、漢堡$5,382、哥本哈根$5,397、維也納$5,418、里斯本$5,514、布拉格$5,551、奧斯陸$5,553、里昂$5,592、威尼斯$5,598、曼徹斯特$5,640、伯明罕$5,920、倫敦$6,116、格拉斯哥$6,163、紐卡素$6,197

出發日期由1月15日至11月30日(部份日子除外)

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2016年1月19日

出發日期:2016年1月15日至2月3日、2月11日至3月22日、3月30日至6月16日、9月11日至9月22日、10月2日至11月30日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上阿聯酋航空官網睇睇

http://www.emirates.com

用渣打信用卡輸入優惠代碼 HKSCB15 可享受7%折扣優惠,5月31日前出發,詳情:http://www.emirates.com/SessionHandler.aspx?pub=/hk/chinese&pageurl=/cugo.aspx&PromoCode=HKSCB15

EK0105a

明年4月30日前出發!香港往返歐洲各地連稅$4,798起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至12月21日)

阿聯酋航空推出左新優惠,今次優惠去到4月份出發

香港往返歐洲各地$3,480起

連稅阿姆斯特丹$4,798、蘇黎世$4,880、羅馬$4,996慕尼黑$5,004、巴黎$5,058、法蘭克福$5,124、米蘭$5,186杜塞爾多夫$5,238、巴塞隆拿$5,259、馬德里$5,316、里昂$5,343、伊斯坦堡$5,399、漢堡$5,434、維也納$5,450、聖彼得堡$5,632、布達佩斯$5,719、曼徹斯特$6,011、伯明罕$6,025、倫敦$6,361、格拉斯哥$6,370、紐卡素$6,415

出發日期由12月21日至4月30日(部份日子除外)

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2015年12月21日

出發日期:2015年12月21日至12月31日、2016年1月12日至1月28日、2月15日至3月22日、3月30日至4月30日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上阿聯酋航空官網睇睇

http://www.emirates.com

用渣打信用卡輸入優惠代碼 HKSCB15 可享受7%折扣優惠,詳情:http://www.emirates.com/SessionHandler.aspx?pub=/hk/chinese&pageurl=/cugo.aspx&PromoCode=HKSCB15

EK1216

明年3月20日前出發!香港往返歐洲各地連稅$4,791起 – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至10月7日)

阿聯酋航空推出左新優惠,今次優惠去到3月份出發

香港往返歐洲各地$3,466起

連稅阿姆斯特丹$4,791、伊斯坦堡$5,034、蘇黎世$5,126、聖彼得堡5,213、布達佩斯$5,232、巴黎$5,258、法蘭克福$5,569、慕尼黑$5,576、倫敦$5,578、曼徹斯特$5,700,

出發日期由10月4日至12月31日、1月12日至1月28日、2月15日至3月20日

今次價錢比上次優惠平左幾百

訂票日期:即日至2015年10月7日

2015年10月4日至12月31日、2016年1月12日至1月28日、2月15日至3月20日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上 Ctrip HK 睇睇

http://www.ctrip.com.hk

我們以倫敦3月1日去,3月15日返為例

只需$3,466 + $2,112 (稅) = 機票連稅$5,578

EK0923

Go to Top