Posts tagged 黃金開岸

嘩!來回$700飛沖繩!香港往返沖繩只需$700、曼谷$1,000、三藩市/洛杉磯$2,000、奧克蘭$2,300、黃金開岸/開恩茲$2,900 – 香港航空 (優惠至1月24日)

嘩!$700飛沖繩!二千蚊飛美國!好抵呀!香港航空又黎迫大家飛!

香港航空今晚12點推出新一期限時3日Flash Sale

來回價錢:(沖繩$700 連稅$1,025)、(曼谷$1,000 連稅$1,455)、(三藩市/洛杉磯$2,000 連稅$2,825)、(奧克蘭$2,300 連稅$3,020)、(黃金開岸/開恩茲$2,900 連稅$3,795起)

香港航空有20kg寄艙行李,美國/澳紐航線有2件各23kg寄艙行李

出發日期介乎2月22日至6月20日 (視乎航點而定)

今次優惠沖繩同美國航點價錢都好吸引,仲唔即刻Tag埋各方好友訂飛

訂票日期:2018年1月22日至1月24日

出發日期:2018年2月22日至3月20日 (沖繩)

2018年2月22日至3月21日 (曼谷)

2018年2月20日至5月18日 (洛杉磯)

2018年4月9日至6月15日 (三藩市)

2018年2月21日至6月20日 (黃金開岸/開恩茲)

機票有效期為2-7日、美國/澳紐航線2-14日

大家可以今晚12點上香港航空官網訂購

http://www.hongkongairlines.com

嘩嘩嘩!必搶!迫大家狂飛!連稅唔洗1千飛沖繩!來回沖繩$600,曼谷$550,大阪$900,洛杉磯/三藩市$2,000,奧克蘭$2,300,溫哥華$2,550,仲有好多其他航點 – 香港航空 (優惠至1月12日)

嘩嘩嘩!激激激抵!2018年岩岩開始,第一件事緊係要搶平飛啦!

$600飛沖繩!$550飛曼谷!

香港航空推出New Year Sale迫大家狂飛呀,價錢同上次mage sale睇齊!

來回價錢:

(沖繩$600 連稅$925)、(曼谷$550 連稅$1,000)、(大阪$900 連稅$1,370)、(岡山$1,200 連稅$1,455)、(米子$1,300 連稅$1,555)、(宮崎/鹿兒島$1,330 連稅$1,585)、(峇里島$1,720 連稅$2,095)、(洛杉磯/三藩市$2,000 連稅$2,820)、(黃金開岸/開恩茲$1,950 連稅$2,835)、(奧克蘭$2,300 連稅$3,010)、(溫哥華$2,550 連稅$3,165)

仲有好多其他內地航點

出發日期由1月19日至12月13日 (視乎航點而定)

香港航空有20kg寄艙行李,澳紐美加線有2件各23kg寄艙行李

即刻放低手頭上嘅嘢,tag晒所有親朋戚友一齊去搶!

訂票日期:即日至201817日 (沖繩、曼谷、大阪、岡山、米子、宮崎、鹿兒島、峇里島)

即日至2018年1月12日 (洛杉磯、三藩市、黃金開岸、開恩茲、奧克蘭、溫哥華)

出發日期:2018年1月19日至2018年12月13日 (視乎航點而定,旺季日子除外)

宮崎/鹿兒島:2018年1月19日至2月6日、2月23日至3月27日、4月9日至6月30日

岡山:2018年8月26日至9月27日、10月9日至12月12日

米子:2018年1月19日至2月6日、2月23日至3月27日、4月9日至6月30日

沖繩:2018年1月19日至2月6日(連稅$925)、2月23日至3月27日、4月9日至5月20日(連稅$1,255)、7月1日至9月15日(連稅$2,135)

大阪:2018年1月19日至2月6日(連稅$1,370)、4月7日至6月30日(連稅$1,680)、8月26日至9月27日、10月9日至12月12日(連稅$1,520)

曼谷:2018年2月23日至3月27日、5月1日至7月10日(連稅$1,000)、7月14日至8月20日(連稅$1,450)、8月21日至9月27日、10月9日至12月12日(連稅$1,360)

峇里島:2018年2月23日至3月27日、4月1日至4月26日、4月29日至6月14日、6月17日至7月13日

洛杉磯/溫哥華:2018年2月17日至3月23日、4月9日至6月13日、11月1日至12月13日

三藩市:2018年4月9日至6月13日、11月1日至12月13日

黃金開岸/開恩茲/奧克蘭:2018年5月1日至6月20日

機票有效期為2-7日,澳紐美加為1個月

大家有興趣可以上香港航空官網搶購

http://www.hongkongairlines.com/newyearsale/tc

嘩嘩嘩!今晚12點必搶!迫大家狂飛!$650飛日本!包20kg行李!來回沖繩$650,東京/大阪$800,首爾$850 ,曼谷$400,台北$490,札幌$2,200 – 香港航空 (優惠至11月28日)

嘩嘩嘩!激激激抵!香港航空迫大家狂飛呀!

香港航空會係今晚12點推出十周年震撼優惠,$650飛日本!

來回價錢:

(曼谷$400 連稅$788)、(台北$490 連稅$822)、(米子$600 連稅$810)、(沖繩$650 連稅$931)、(宮崎$700 連稅$910)、(鹿兒島$800 連稅$1,010)、(東京$800 連稅$1,196)、(大阪$800 連稅$1,226)、(岡山$850 連稅$1,060)、(首爾$850 連稅$1,245)、(峇里島$1,750 連稅$2,076)、(札幌$2,200 連稅$2,484)、(黃金開岸$2,250 連稅$3,036)、(開恩茲$2,250 連稅$3,183)、(奧克蘭$3,050 連稅$3,720),仲有好多其他航點

今次價錢真係抵過坐廉航

另外Business Class同樣有優惠:(大阪$3,850 連稅$4,346)、(東京$3,850 連稅$4,316)、(黃金海岸$7,850 連稅$8,656)、(開恩茲$7,850 連稅$8,783)、(奧克蘭$9,030 連稅$9,700)

出發日期由12月5日至明年6月15日 (視乎航點而定,確實日子有待官網公佈)

香港航空有20kg寄艙行李,澳紐線有30kg寄艙行李

沖繩2月至6月出發$900,連稅$1,181,曼谷2月至6月出發$700,連稅$1,088

航班時間 (確實日子有待官網公佈,暫時未知有無航班限制):

東京:

去程:HX608 09:05-13:55、HX610 15:50-21:00、HX606 01:55-07:05(3月25日或之前)

回程:HX607 08:30-12:50(3月25日或之前)、HX611 09:05-13:30、HX609 14:55-19:15

大阪:

3月25日或之前:

去程:HX618 11:30-15:50、HX612 18:15-20:35

回程:HX619 16:50-20:10、HX613 23:35-02:55+1

3月26日或之後:

去程:HX6028 12:05-16:45(一、五)、13:10-17:50(二)、11:00-15:35(三、六)、10:35-14:55(四)、11:15-15:50(日)、HX6014 17:10-21:55(每日)

回程:HX6029 17:45-20:30(一、五)、18:50-21:30(二)、16:25-18:40(三)、15:55-18:35(四)、16:50-19:00(六)、16:40-19:30(日)、HX6015 22:55-01:35+1(每日)

訂票日期:20161122日至1128

出發日期:2016年12月5日至2017年6月15日 (視乎航點而定,旺季日子除外,確實日子有待官網公佈)

沖繩:2016年12月5日至2017年1月23日、213日至411日、416日至427日、54日至525日、528日至615

札幌$2,200:2016年12月5日至2017年1月23日

曼谷:2016年12月5日至2017年1月23日、213日至615

機票有效期為2-7日,澳紐為2-14日

大家可以今晚12點上香港航空官網搶購

https://book.hongkongairlines.com/hxet/home.do (右上方揀繁體中文, 就有港幤揀)

http://www.hongkongairlines.com/zh_HK/homepage

http://www.hongkongairlines.com/10thannivmegasale/tc/index.html

https://m.hongkongairlines.com/

hx1120

Go to Top