Posts tagged 布拉格

嘩正!英航/維珍又有歐洲超平癲價!連稅3千2起!可Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$2,550起 – 英國航空/維珍航空 (優惠至9月20日)

嘩正!英航/維珍又做歐洲超平癲價!最平連稅3千2起!

香港往返歐洲各地只需$2,550起

連稅都柏林$3,208起、巴塞隆拿$3,357起、馬德里$3,366起、哥本哈根$3,382起、日內瓦$3,408起、里斯本$3,416起、布拉格$3,422起、米蘭$3,447起、奧斯陸$3,467起、蘇黎世$3,475起、華沙$3,494起、羅馬$3,503起、布達佩斯$3,530起、布魯塞爾$3,532起、威尼斯$3,550起、維也納$3,617起、赫爾辛基$3,627起、漢堡$3,699起、柏林$3,757起、慕尼黑$3,864起、巴黎$4,021起、阿姆斯特丹$4,111起、法蘭克福$4,363起,仲有好多其他航點

呢個價包左1件23kg行李

出發日期由10月7日至明年3月31日

最長可以stay 2個月

優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走,俾你遊歷唔同地方玩多d!

香港往返歐洲各航點均需經倫敦轉機

訂票日期:即日至2019年9月20日

出發日期:2019年10月7日至12月11日、12月24日至12月31日、2020年2月2日至3月31日 (部份航點遠至2020年4月8日、4月26日至6月24日)

機票有效期為3-60日

大家可以上CheapTickets.hk訂購,每單減$100折扣代碼:MEETHKINT2019,需透過此連結預訂

https://www.cheaptickets.hk ($2,550起,連稅都柏林$3,208起、巴塞隆拿$3,357起、馬德里$3,366起、哥本哈根$3,382起、日內瓦$3,408起、里斯本$3,416起、布拉格$3,448起、米蘭/奧斯陸$3,467起、蘇黎世$3,475起、華沙$3,509起、羅馬$3,519起、布達佩斯$3,530起、布魯塞爾$3,532起、威尼斯$3,550起、赫爾辛基$3,627起、維也納$3,647起、漢堡$3,699起、柏林$3,757起、慕尼黑$3,869起、巴黎$4,021起、阿姆斯特丹$4,111起、法蘭克福$4,363起,仲有好多其他航點)

亦可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com ($2,549起,連稅都柏林$3,308起、馬德里$3,382起、巴塞隆拿$3,393起、日內瓦/布拉格$3,422起、里斯本$3,430起、米蘭$3,447起、華沙$3,494起、奧斯陸$3,500起、羅馬$3,503起、哥本哈根$3,507起、布魯塞爾$3,516起、蘇黎世$3,522起、阿姆斯特丹$3,552起、布達佩斯$3,565起、威尼斯$3,586起、維也納$3,617起、赫爾辛基$3,650起、柏林$3,785起、漢堡$3,796起、慕尼黑$3,864起、巴黎$4,235起、法蘭克福$4,582起,仲有好多其他航點)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

阿聯酋航空歐洲優惠!連稅3千8起!明年5月31日前出發!可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,985起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至9月8日)

歐洲平飛常客阿聯酋航空再做優惠!最平連稅3千8起!唔少大城市有平!

香港往返歐洲各地只需$1,985起

來回連稅:

米蘭$3,807起、雅典$3,868起、哥本哈根$4,002起、伊斯坦堡$4,102起、巴塞隆那$4,103起、都柏林$4,134起、阿姆斯特丹$4,137起、巴黎$4,239起、波圖$4,251起、慕尼黑$4,256起、馬德里$4,270起、布魯塞爾$4,290起、布拉格$4,308起、羅馬$4,341起、法蘭克福$4,362起、維也納$4,394起、蘇黎世$4,397起、布魯塞爾$4,413起、斯德哥爾摩$4,472起、伯明罕$4,495起、布達佩斯$4,496起、日內瓦$4,497起、漢堡$4,540起、倫敦$4,611起、曼徹斯特$4,712起

出發日期由而家至明年5月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約幾百蚊機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入巴黎出為例,大家可以先search倫敦來回同巴黎來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入巴黎出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2019年9月8日

出發日期:即日至2019年9月26日、10月2日至12月19日、12月25日至2020年1月16日、1月26日至4月7日、4月12日至5月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

——————————————————————

DBS信用卡7%推廣代碼:HKDBS19,預訂網站:https://www.emirates.com/hk/chinese/ (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

DBS Omni「一扣即享」高達$800折扣 (每個DBS Omni帳戶只可享優惠一次)

只要消費滿以下指定金額,即獲「一扣即享」折扣

滿$2,000即享$100折扣、滿$6,000即享$400折扣、滿$10,000即享$800折扣

優惠詳情:https://go.dbs.com/hk-emirates

嘩正!英航/維珍航空歐洲超平癲價!連稅3千2起!可Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$2,550起 – 英國航空/維珍航空 (優惠至9月6日)

嘩正!英航/維珍航空做緊歐洲超平癲價!最平連稅3千2起!

等於傳統航空日本價飛歐洲!好抵買!

香港往返歐洲各地只需$2,550起

連稅都柏林$3,287起、巴塞隆拿$3,352起、馬德里$3,361起、哥本哈根$3,378起、日內瓦$3,404起、里斯本$3,411起、布拉格$3,433起、威尼斯$3,444起、米蘭$3,458起、奧斯陸$3,461起、蘇黎世$3,475起、布達佩斯$3,505起、布魯塞爾$3,508起、羅馬$3,515起、赫爾辛基$3,552起、維也納$3,584起、漢堡$3,697起、柏林$3,754起、慕尼黑$3,867起、華沙$4,004起、阿姆斯特丹$4,106起、巴黎$4,221起、法蘭克福$4,576起,仲有好多其他航點

呢個價包左1件23kg行李

出發日期由10月7日至明年3月31日

最長可以stay 2個月

優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走,俾你遊歷唔同地方玩多d!

香港往返歐洲各航點均需經倫敦轉機

訂票日期:即日至2019年9月6日

出發日期:2019年10月7日至12月3日、12月24日至12月31日、2020年2月2日至3月31日

機票有效期為3-60日

大家可以上CheapTickets.hk訂購

https://www.cheaptickets.hk (每單減$100折扣代碼:MEETHKINT2019,需透過此連結預訂)

抵!坐阿聯酋航空飛歐洲!連稅3千6起!明年5月前出發!可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,656起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至8月27日)

呢排多咗唔少航空公司做歐洲優惠,又點少得歐洲平飛常客阿聯酋航空呢!

最平連稅3千6!可以Open Jaw!明年5月前出發!

香港往返歐洲各地只需$1,656起

來回連稅:

雅典$3,625起、米蘭$3,657起、莫斯科$3,662起、伊斯坦堡$3,832起、巴塞隆那$3,869起、都柏林$3,874起、哥本哈根$3,919起、馬德里$3,993起、阿姆斯特丹$4,000起、布拉格$4,053起、波圖$4,116起、巴黎$4,124起、布魯塞爾$4,155起、慕尼黑$4,161起、法蘭克福$4,165起、維也納$4,197起、斯德哥爾摩$4,240起、羅馬$4,274起、日內瓦$4,283起、漢堡$4,304起、倫敦$4,367起、伯明罕$4,475起、曼徹斯特$4,559起、威尼斯$4,561起、里昂$4,595起

出發日期由9月2日至明年5月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約幾百蚊機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入巴黎出為例,大家可以先search倫敦來回同巴黎來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入巴黎出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2019年8月27日

出發日期:2019年9月2日至9月26日、10月2日至12月19日、12月25日至2020年1月16日、1月26日至4月7日、4月12日至5月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

正!英航飛歐洲大減!最平連稅3千6!可Open Jaw!賣到明年6月出發!香港往返歐洲各地只需$2,473起 – 英國航空 (優惠至8月14日)

正!英航飛歐洲平飛出現啦!最平連稅3千6起!

整體價錢都幾吸引!賣到出年6月出發!

香港往返歐洲各地只需$2,473起

連稅都柏林$3,668起、華沙$3,693起、赫爾辛基$3,722起、馬德里$3,765起、威尼斯$3,782起、日內瓦$3,784起、里斯本$3,791起、米蘭$3,793起、阿姆斯特丹$3,794起、布達佩斯$3,835起、布魯塞爾$3,838起、奧斯陸$3,841起、羅馬$3,845起、蘇黎世$3,851起、巴塞隆拿$3,908起、哥本哈根$3,931起、布拉格$3,936起、維也納$3,963起、漢堡$4,077起、柏林$4,133起、巴黎$4,192起、慕尼黑$4,197起、法蘭克福$4,254起,仲有好多其他航點

呢個價包左1件23kg行李

出發日期由10月7日至明年6月23日

最長可以stay 2個月

優惠可以open jaw,可以係一個地方入,再係另一個地方走,俾你遊歷唔同地方玩多d!

香港往返歐洲航點均需經倫敦轉機

訂票日期:即日至2019年8月14日

出發日期:2019年10月7日至12月3日、12月29日至12月31日、2020年2月2日至4月5日、4月27日至6月23日

機票有效期為5-60日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

https://www.duckducklook.com 

立即下載DuckDuckLook 機票格價Apphttps://appurl.io/jjy75rv7

歐洲各大城市狂減!最平連稅3千4起!可以open jaw唔同地方!香港往返歐洲各地只需$2,030起 – 漢莎航空/瑞士航空 (優惠至8月13日)

正!唔止英國有平 (詳情:http://www.meethk.com/?p=88857)

漢莎航空/瑞士航空飛歐洲各大城市都做緊狂減優惠!最平連稅3千4起!等於坐傳統航空飛日本個價!

今次勁多航點狂減,立即約埋朋友展開歐洲浪漫之旅啦!

香港往返歐洲各地只需$2,030起

連稅日內$3,393起、盧森堡$3,503起、都柏林$3,569起、波圖$3,590起、華沙$3,594起、里斯本$3,603起、巴塞$3,633起、馬德里$3,642起、哥本哈根$3,658起、布拉格$3,665起、威尼斯$3,683起、米蘭$3,688起、阿姆斯特丹$3,694起、莫斯科$3,697起、尼斯$3,699起、雅典$3,730起、布達佩斯$3,735起、布魯塞爾$3,738起、羅馬$3,745起、奧斯陸$3,747起、赫爾辛基$3,749起、巴黎$3,789起、維也納$3,836起、斯德哥爾摩$3,933起、漢堡$3,973起、柏林$4,019起、杜塞爾多夫$4,025起、漢諾威$4,224起、(直飛)蘇黎世$4,307起、愛丁堡$4,521起、格拉斯哥$4,548起、(直飛)慕尼黑$4,661起、(直飛)法蘭克福$4,768起,仲有大量歐洲冷門城市有平

以上航點往返需經蘇黎世/慕尼黑/法蘭克福轉機

出發日期由10月6日至明年6月23日 (視乎航點而定)

優惠可以open jaw,即係唔同城市出入

訂票日期:即日至2019年8月13日

出發日期:2019年10月6日至12月13日、12月23日至2020年1月1日、1月16日至6月23日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上漢莎航空官網睇睇

漢莎航空官網有個好方便搵平飛既功能,只要係主頁搜尋版面先打航點,下面就會自動顯示每個月份價錢,之後搵出最抵月份再click入去,揀選旅行日數後會顯示出該月既價錢表,search平飛會更快捷!

https://www.lufthansa.com/hk/hk/homepage

坐阿聯酋航空飛歐洲連稅3千9起!賣到明年3月出發!可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,907起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至8月7日)

呢排平飛歐洲有唔少航空公司選擇,而阿聯酋航空就係其中之一!

最平連稅3千9!可以Open Jaw!首次開賣到出年3月出發!

香港往返歐洲各地只需$1,907起

來回連稅:

雅典$3,936起、莫斯科$3,973起、米蘭$3,983起、巴塞隆那$4,227起、奧斯陸$4,246起、哥本哈根$4,276起、伊斯坦堡$4,323起、巴黎$4,355起、馬德里$4,383起、布魯塞爾$4,405起、法蘭克福$4,479起、羅馬$4,480起、阿姆斯特丹$4,492起、蘇黎世$4,523起、都柏林$4,586起

出發日期由8月19日至明年3月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約幾百蚊機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入雅典出為例,大家可以先search倫敦來回同雅典來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2019年8月7日

出發日期:2019年8月19日至9月26日、10月3日至12月19日、12月25日至2020年1月16日、1月26日至3月31日

機票有效期為4日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

法航官網限時減$400!名額200個!法航飛歐洲連稅3千8起!香港飛歐洲各地來回只需$2,000起 – 法國航空 (優惠至7月15日)

法航官網慶祝法國國慶日推出限時歐洲優惠!入code即減$400!名額200個!

飛歐洲各地連稅三千八起!

用code減$400後價錢:

香港飛歐洲各地只需$2,000起

連稅馬德里$3,810起、哥本哈根$3,867起、布拉格$3,874起、米蘭$3,896起、雅典$3,934起、蘇黎世$3,952起,羅馬$3,953起、奧斯陸$4,055起、都柏林$4,189起、華沙$4,202起、巴塞隆拿$4,239起、阿姆斯特丹$4,301起、赫爾辛基$4,406起、布魯塞爾$4,424起、維也納$4,469起、日内瓦$4,486起、布達佩斯$4,539起、曼徹斯特$4,595起、倫敦$4,643起,直航巴黎$5,398起、仲有其他歐洲航點

呢個價已經包左行李1件23kg行李!

旅行日期由9月11日至12月31日

提提大家,法國航空經巴黎轉機;荷蘭皇家航空經阿姆斯特丹轉機

訂票日期:即日至2019年7月15日

旅行日期:2019年9月11日至9月18日、10月2日至12月17日、12月23日至12月31日 (回程要係12月31日或之前先用到減$400 code)

機票有效期為5日-1個月

提提大家記得揀「Standard」票價先包1件23kg行李!

大家有興趣可以上法國航空官網訂購

https://www.airfrance.com.hk/HK/zh/local/resainfovol/meilleuresoffres/bastille-day19.htm

(揀選完航班後喺最後一步付款頁面輸入優惠碼:BDHKJUN400,未連稅滿$2,200每單減$400,名額200個!)

芬蘭航空歐洲各地減減減!連稅3千6起飛歐洲!直飛赫爾辛基連稅3千8!可Open Jaw+Stopover赫爾辛基!一票玩足三地!香港往返歐洲各地只需$2,300起 – 芬蘭航空 (優惠至7月21日)

正呀!芬蘭航空飛歐洲已經好耐無大減!今次大減好抵買呀!

超多熱門城市減減減!連稅3千6起!直飛芬蘭赫爾辛基睇北極光連稅3千8!

香港直航赫爾辛基只需$3,500起,連稅$3,804

經赫爾辛基往返歐洲各地只需$2,300起

連稅巴塞隆那$3,617起、華沙$3,769起、赫爾辛基$3,804起、哥本哈根$3,908起、莫斯科$3,912起、馬德里$3,914起、巴黎$3,902起、日內瓦$3,951起、布拉格$3,987起、斯德哥爾摩$4,001起、維也納$4,041起、阿姆斯特丹$4,043起、奧斯陸$4,051起、蘇黎世$4,058起、里斯本$4,063起、羅馬$4,094起、布魯塞爾$4,070起、米蘭$4,105起、布達佩斯$4,162起、哥德堡$4,233起、漢堡$4,274起、柏林$4,299起、杜塞爾多夫$4,351起、慕尼黑$4,423起、法蘭克福$4,477起、愛丁堡$4,617起、曼徹斯特$4,622起、倫敦$4,676

出發日期由9月2日至12月4日

優惠可以Open Jaw+Stopover一票玩足三地!首先揀唔同航點來回,其中一程Stopover赫爾辛基(限130小時內),轉坐內陸機去 Rovaniemi-Santa Claus Village聖誕老人村!

暫時所見以下日子直飛赫爾辛基都有平 (僅供參考)

去程:9月2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13日、10月3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31日、11月1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29日、12月1,2,3,4日

回程:9月7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,29日、10月1,15,22,23,24,27,28,29,30,31日、11月2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30日、12月1,2,3,4,5,6,8,9日

訂票日期:即日至2019年7月21日

出發日期:2019年9月2日至9月13日、10月3日至12月4日

機票有效期為5日至1個月

大家可以上CheapTickets.hk訂購,每單減$100折扣代碼:MEETHKINT2019,需透過此連結預訂

https://www.cheaptickets.hk (洲各地$2,300起,連稅巴塞隆那$3,617起、華沙$3,769起、赫爾辛基$3,804起、哥本哈根$3,908起、莫斯科$3,912起、馬德里$3,914起、巴黎$3,920起、日內瓦$3,951起、布拉格$3,987起、斯德哥爾摩$4,001起、維也納$4,041起、阿姆斯特丹$4,043起、奧斯陸$4,051起、里斯本$4,063起、蘇黎世‌‌/羅馬$4,067起、布魯塞爾$4,070起、米蘭$4,105起、布達佩斯$4,198起、哥德堡$4,249起、漢堡$4,274起、柏林$4,299起、杜塞爾多夫$4,355起、慕尼黑$4,423起、法蘭克福$4,479起、愛丁堡$4,617起、曼徹斯特$4,622起、倫敦$4,676起)

亦可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com (歐洲各地$2,218起,連稅巴塞隆那$3,652起、赫爾辛基$3,819起、華沙$3,861起、巴黎$3,902起、馬德里$3,943起、哥本哈根$3,968起、布拉格$3,977起、莫斯科$3,987起、日內瓦$4,029起、阿姆斯特丹$4,056起、蘇黎世‌‌$4,058起、奧斯陸$4,063起、斯德哥爾摩$4,077起、維也納$4,083起、羅馬$4,094起、里斯本$4,105起、米蘭$4,135起、布魯塞爾$4,162起、哥德堡$4,233起、漢堡$4,279起、布達佩斯$4,290起、杜塞爾多夫$4,351起、柏林$4,372起、慕尼黑$4,445起、法蘭克福$4,477起、曼徹斯特$4,622起、愛丁堡$4,636起、倫敦$4,689起)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

抵買!一減再減!坐阿聯酋航空飛歐洲連稅3千6起!倫敦連稅4千4咋!香港往返歐洲各地只需$1,720起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至7月2日)

阿聯酋航空歐洲優惠!一減再減!連稅最平3千6起!

倫敦連稅4千4咋!各航點都比之前平左唔少!抵買!

香港往返歐洲各地只需$1,720起

來回連稅:

米蘭$3,619起、莫斯科$3,637起、雅典$3,669起、巴塞隆那$3,784起、奧斯陸$3,907起、馬德里$3,929起、巴黎$3,976起、伊斯坦堡$3,999起、波圖$4,017起、布魯塞爾$4,048起、阿姆斯特丹$4,118起、布拉格$4,161起、蘇黎世$4,196起、都柏林$4,204起、羅馬$4,209起、法蘭克福$4,230起、漢堡$4,306起、倫敦$4,417

出發日期由而家至11月30日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

優惠需係出發前7日訂購

訂票日期:即日至2019年7月2日

出發日期:即日至2019年7月11日、8月18日至9月26日、10月3日至11月30日 (歐洲各地)

2019年7月8日、8月19日至9月25日、10月3日至11月30日 (波圖)

機票有效期為4日至1個月

大家可以上CheapTickets.hk訂購,每單減$100折扣代碼:MEETHKINT2019,需透過此連結預訂

https://www.cheaptickets.hk (歐洲各地$1,740起,連稅米蘭$3,619起、莫斯科$3,637起、雅典$3,669起、巴塞隆那$3,784起、奧斯陸$3,907起、馬德里$3,929起、波圖$4,017起、巴黎$4,029起、布魯塞爾$4,048起、日內瓦/蘇黎世$4,158起、布拉格$4,161起、阿姆斯特丹$4,165起、都柏林$4,227起、法蘭克福/羅馬$4,230起、漢堡$4,306起、倫敦$4,430起)

亦可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com (歐洲各地$1,698起,連稅莫斯科$3,656起、米蘭$3,668起、雅典$3,733起、巴塞隆那$3,830起、奧斯陸$3,960起、馬德里$3,966起、巴黎$3,976起、伊斯坦堡$3,999起、波圖$4,049起、布魯塞爾$4,089起、阿姆斯特丹$4,118起、蘇黎世$4,196起、都柏林$4,204起、羅馬$4,209起、法蘭克福$4,230起、布拉格$4,248起、漢堡$4,344起、倫敦$4,417起)

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

Go to Top