Posts tagged 漢莎航空

嘩嘩嘩!!連稅4千!!創新低!迫你睇北極光!香港往返冰島雷克雅未克只需$2,140起 – 漢莎航空

嘩嘩嘩!!連稅4千飛冰島!漢莎航空創新低!激抵!

迫你飛去睇北極光!仲有記得欣賞埋白雪雪靚爆嘅冰川呀!

香港往返冰島雷克雅未克只需$2,140起,連稅$4,014起,絕對抵!無理由唔買!

出發日期由11月6日至明年3月30日

往返均需經蘇黎世/慕尼黑/法蘭克福轉機

平飛主要集中係星期一、三、六出發,以及星期二、四、日回程

仲唔即刻Tag埋各方好友入黎搶飛!

呢個價仲平過前幾日英航推出嘅優惠唔少,英航做緊連稅4千4起 (優惠至12月1日):http://www.meethk.com/?p=92967

暫時所見以下日子都有平飛:(僅供參考)

去程:11月6,11,13,18,20,25,27,30日、12月2,7,9,11,14,16日、2月1,3,8,12,15,17,19,26,29日、3月2,4,11,14,16,18,23,25,30日

回程:11月19,21,24,26,28日、12月1,5,8,10日、2月6,18,20,23,27日、3月3,8,12,15,19,26日、4月5,21,23,25,30日

出發日期:2019年11月6日至12月16日、2020年2月1日至3月30日

機票有效期為6日-12個月

大家可以即上漢莎航空官網搶購!

https://www.lufthansa.com/hk/hk/homepage

不得了!歐洲各大城市狂減!最平連稅3千3起!倫敦連稅3千8!直飛蘇黎世/法蘭克福連稅3千9!可以open jaw唔同地方!香港往返歐洲各地只需$1,460起 – 漢莎航空/瑞士航空 (優惠至10月28日)

而家漢莎航空/瑞士航空飛歐洲各大城市都做緊狂減優惠!最平連稅3千3起!

倫敦連稅3千8!直飛蘇黎世/法蘭克福連稅3千9!今次勁多航點狂減

香港直飛蘇黎世來回只需$2,725起,連稅$3,925起、直飛法蘭克福$2,430起,連稅$3,950起

轉飛歐洲各地$1,460起

連稅日內瓦$3,326起、里斯本$3,593起、巴塞$3,624起、哥本哈根$3,649起、布拉格$3,654起、貝爾格萊德$3,657起、米蘭$3,679起、阿姆斯特丹$3,685起、布達佩斯$3,725起、布魯塞爾$3,728起、巴黎$3,772起、哥德堡$3,827起、倫敦$3,843起、曼徹斯特$3,845起、維也納$3,851起、紐倫堡$3,920起、柏林$3,978起,仲有其他少量歐洲冷門城市有平

以上航點需經蘇黎世/慕尼黑/法蘭克福轉機

出發日期由11月1日至明年4月15日 (視乎航點而定)

優惠可以open jaw,即係唔同城市出入

優惠需係出發前7日或之前訂購

訂票日期:即日至2019年10月28日

出發日期:2019年11月1日至12月4日、12月27日至2020年1月1日、1月31日至4月2日、4月11日至4月15日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上漢莎航空官網睇睇

漢莎航空官網有個好方便搵平飛既功能,只要係主頁搜尋版面先打航點,下面就會自動顯示每個月份價錢,之後搵出最抵月份再click入去,揀選旅行日數後會顯示出該月既價錢表,search平飛會更快捷!

https://www.lufthansa.com/hk/hk/homepage

嘩嘩嘩!!連稅2千7咋!直飛慕尼黑!史上最平!必睇童話式新天鵝堡!唔買走寶!香港直航往返慕尼黑只需$1,800起 – 漢莎航空 (優惠至10月28日)

22/10 5:00pm:連稅2千7優惠已提早完結

嘩嘩嘩!!漢莎航空直飛慕尼黑連稅只係2千7!2千7!2千7!係連稅呀!

激抵!史上最平!迫你衝出亞洲!唔買走寶!

香港直航慕尼黑只需$1,800起,連稅$2,757起

呢個價真係流晒口水!!直飛歐洲仲平過傳統機直飛東京/大阪!

出發日期由11月10日至明年3月28日

慕尼黑必睇童話式新天鵝堡!唔好諗!即刻埋tag@朋友快d買啦!

航班時間:

去程:LH731 23:50-05:10+1

回程:LH730 22:25-16:40+1

暫時所見以下日子都有平飛:

去程:11月10,11,14,17,18,20,24,25,27日、12月1,2日、2月3,8日、3月28日

回程:11月17,19,20,22,23,24,26,27,29,30日、12月1,3,4,6,8,10日、2月18,23日、3月8,20,22,27,29,31日、4月21,22,23,26,28日

訂票日期:即日至2019年10月28日

出發日期:2019年11月10日至12月2日、2020年2月3日、2月8日、3月28日

機票有效期為6日-1個月

大家可以即上漢莎航空官網搶購!

https://www.lufthansa.com/hk/hk/homepage

歐洲各大城市狂減!最平連稅3千4起!可以open jaw唔同地方!香港往返歐洲各地只需$2,030起 – 漢莎航空/瑞士航空 (優惠至8月13日)

正!唔止英國有平 (詳情:http://www.meethk.com/?p=88857)

漢莎航空/瑞士航空飛歐洲各大城市都做緊狂減優惠!最平連稅3千4起!等於坐傳統航空飛日本個價!

今次勁多航點狂減,立即約埋朋友展開歐洲浪漫之旅啦!

香港往返歐洲各地只需$2,030起

連稅日內$3,393起、盧森堡$3,503起、都柏林$3,569起、波圖$3,590起、華沙$3,594起、里斯本$3,603起、巴塞$3,633起、馬德里$3,642起、哥本哈根$3,658起、布拉格$3,665起、威尼斯$3,683起、米蘭$3,688起、阿姆斯特丹$3,694起、莫斯科$3,697起、尼斯$3,699起、雅典$3,730起、布達佩斯$3,735起、布魯塞爾$3,738起、羅馬$3,745起、奧斯陸$3,747起、赫爾辛基$3,749起、巴黎$3,789起、維也納$3,836起、斯德哥爾摩$3,933起、漢堡$3,973起、柏林$4,019起、杜塞爾多夫$4,025起、漢諾威$4,224起、(直飛)蘇黎世$4,307起、愛丁堡$4,521起、格拉斯哥$4,548起、(直飛)慕尼黑$4,661起、(直飛)法蘭克福$4,768起,仲有大量歐洲冷門城市有平

以上航點往返需經蘇黎世/慕尼黑/法蘭克福轉機

出發日期由10月6日至明年6月23日 (視乎航點而定)

優惠可以open jaw,即係唔同城市出入

訂票日期:即日至2019年8月13日

出發日期:2019年10月6日至12月13日、12月23日至2020年1月1日、1月16日至6月23日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上漢莎航空官網睇睇

漢莎航空官網有個好方便搵平飛既功能,只要係主頁搜尋版面先打航點,下面就會自動顯示每個月份價錢,之後搵出最抵月份再click入去,揀選旅行日數後會顯示出該月既價錢表,search平飛會更快捷!

https://www.lufthansa.com/hk/hk/homepage

嘩!英鎊係咁跌!平飛英國話咁易!連稅3千7起!香港往返倫敦、曼徹斯特只需$1,450起 – 漢莎航空/瑞士航空 (優惠至8月13日)

嘩!英鎊創近兩年新低!漢莎航空/瑞士航空即刻推出優惠引大家!

連稅三千七起!超抵買!平飛英國話咁易!

香港往返倫敦/曼徹斯特只需$1,450起

連稅曼徹斯特$3,761起、倫敦$3,838起

咁平無理由唔飛轉吧!即刻Tag埋身邊朋友一齊出發啦

出發日期由10月6日至明年2月29日,最長可以stay 1個月

暫時所見倫敦以下日子都有平飛 (僅供參考)

倫敦去程:10月6,7,8,9,13,14,15,16,21,22,23,24,27,28日、11月9,10,15,17,18,19,20,23,25,26,27,28,30日、12月1,2,4,26,30,31日、2月1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,24,25,26,29日

倫敦回程:10月22,29,30日、11月3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30日、12月1,2,3,4,5,6,7,8,9,11日、1月9,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23日、2月17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29日、3月1,3,4,5,8,10,11,18,24,25日

訂票日期:即日至2019年8月13日

出發日期:2019年10月6日至2020年2月29日

機票有效期為1個月

大家可以上漢莎航空官網睇睇

https://www.lufthansa.com/hk/zh/homepage

正!連稅三千四起平飛德國各地!直飛慕尼黑連稅三千八!必睇童話式新天鵝堡!可以open jaw玩轉唔同地方!香港往返德國各地只需$1,540起 – 漢莎航空 (優惠至5月28日)

正!漢莎航空飛德國各地都有優惠!

最平連稅三千四起!直飛慕尼黑只係三千八!必睇童話式新天鵝堡!

直航慕尼黑/法蘭克福只需$2,920起,連稅$3,889起

德國其他城市$1,540起,連稅杜塞爾多夫$3,457起、不來梅$3,637起、漢堡$3,639起、漢諾威$3,661起、柏林$3,689起、法蘭克福$3,889起

出發日期由5月21日至明年4月30日

即刻tag@朋友計劃遊德國啦!

優惠可以open jaw,即係唔同城市出入

需係出發前7日訂購先有優惠

訂票日期:即日至2019年5月28日

出發日期:2019年5月21日至6月30日、10月1日至2020年至4月30日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上漢莎航空官網睇睇

而家漢莎航空官網有個好方便搵平飛既功能,只要係主頁搜尋版面先打航點,下面就會自動顯示每個月份價錢,之後搵出最抵月份再click入去,會顯示出該月既價錢表,search平飛會更快捷!

https://www.lufthansa.com/hk/hk/homepage

嘩!抵到爆!連稅3千9直飛德國慕尼黑!迫你飛!香港直航往返慕尼黑只需$2,900起 – 漢莎航空 (優惠至3月26日)

嘩!抵到爆!德國漢莎航空直飛德國慕尼黑連稅3千9!

激抵!慳返唔少時間呀!迫你飛!

香港直航往返慕尼黑只需$2,900起,連稅$3,903起

直航做到咁平喺以往根本好少有,叫埋朋友齊齊出發啦!

出發日期由而家至10月31日

去慕尼黑緊係要坐車去位於德國同奧地利之間嘅新天鵝堡,充滿童話色彩!

暫時所見以下日子為最平飛 (僅供參考)

去程:4月3日、5月13,14,15日、6月4,10,11日、9月15,16,17,22日、10月2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31日

回程:4月9,10,16,18,20,21,22,23,24,28,29,30日、5月1,2,3,19,21,22,23,24,26,28,29,30日、6月2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,20日、9月26日、10月14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30日、11月1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,29,30日

航班時間:

去程:LH731 23:05-05:05+1 

回程:LH730 22:15-15:25+1 

訂購日期:即日至2019年3月26日

出發日期:2019年3月20日至10月31日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢 

https://www.duckducklook.com ($2,900起,連稅$3,903起)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

正!連稅3千6起平飛歐洲!可以open jaw玩轉唔同地方!香港往返歐洲各地只需$1,940起 – 漢莎航空/瑞士航空 (優惠至2月11日)

正!德國漢莎航空同瑞士航空一齊做歐洲優惠!

連稅3千6起!優惠可以open jaw玩轉唔同地方

香港往返歐洲各地只需$1,940起

來回連稅:維也納$3,691起、羅馬$3,694起、阿姆斯特丹$3,725起、哥本哈根$3,860起、布拉格$3,814起

以上航點往返需經蘇黎世/慕尼黑/法蘭克福轉機

出發日期由2月8日至6月30日

即刻tag@朋友計劃歐遊啦!

優惠可以open jaw,即係唔同城市出入

需係出發前7日訂購先有優惠

訂票日期:即日至2019年2月11日

出發日期:2019年2月8日至4月16日、4月22日至6月30日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

 

連稅4千8直飛德國兩大城市!可Open Jaw!賣到明年5月!香港直航往返慕尼黑、法蘭克福只需3,880起 – 漢莎航空 (優惠至9月5日)

德國漢莎航空直飛德國有優惠,直飛慳返唔少時間呀!賣到明年5月!

香港直航往返慕尼黑、法蘭克福只需$3,880起

連稅慕尼黑$4,851起、法蘭克福$4,962起

出發日期由10月8日至明年5月30日

漢莎航空前排榮獲Skytrax歐洲最佳航空公司,服務質素有一定保證!

優惠可以open jaw,可以慕尼黑入法蘭克福走,又或者法蘭克福入慕尼黑走都得

航班時間:

慕尼黑:

去程:LH731 23:05-05:05+1 

回程:LH730 22:30-16:40+1 

法蘭克福:

去程:LH797 23:15-05:40+1

回程:LH796 22:15-16:15+1

訂購日期:即日至2018年9月5日

出發日期:2018年10月8日至11月1日、11月4日至11月8日、11月12日至12月20日、12月23日至12月26日、12月29日、2019年1月2日、1月7日至1月30日、2月9日至4月11日、4月15日、4月22日至5月30日 (慕尼黑)

2018年10月8日至10月31日、11月5日至11月9日、11月12日至11月22日、11月26日至12月12日、12月17日、12月27日、12月31日、2019年1月13日至1月30日、2月10日至2月28日、3月2日至3月27日、 3月30日至4月9日、5月6日、5月13日、5月20日至5月21日、5月27日 (法蘭克福)

機票有效期為6日-1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

平遊冰島睇北極光!坐歐洲最佳航空公司!德國漢莎航空連稅四千六!香港往返冰島雷克雅未克只需$2,880起 – 漢莎航空

正呀!連稅四千六平飛冰島!坐Skytrax歐洲最佳航空公司德國漢莎航空

冰島當地有唔少大自然景色,亦可以欣賞奇幻北極光,值得一去!

香港往返冰島雷克雅未克(KEF)只需$2,880起,連稅$4,688起

出發日期由10月24日至明年3月27日

即刻tag@朋友計劃歐遊啦!

各位留意返,呢個優惠往返均需經法蘭克福轉機

暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考)

去程:10月24,27,29日、11月5,7,12,14,19,21,26,28日、12月1,3,5,10,12,17,31日、1月16,19,21,28日、2月11,13,16,18,20,23,25日、3月4,6,11,13,16,18,20,23,25,27日

回程:11月6,11,18,20,22,25,27,29日、12月2,4,9,11日、1月8,13,15,17,22,24,29日、2月3,21,24,26,28日、3月3,5,12,14,17,19,21,24,26,28日

出發日期:2018年10月24日至10月29日、11月5日至11月21日、11月26日至12月17日、12月31日、1月16日至1月28日、2月11日至2月25日、3月4日至3月27日

機票有效期為1個月

大家可以上漢莎航空官網訂購

https://www.lufthansa.com

Go to Top