Tagged: 漢諾威

歐洲狂減!連稅2千6起!倫敦連稅3千6!12月21日前出發!香港往返歐洲各地只需$153起 – 土耳其航空

呢排有唔少下半年飛歐洲平飛,今次輪到土耳其航空!

最平連稅2千6起!倫敦連稅3千6!12月21日前出發!

香港往返歐洲各地只需$153起

連稅布加勒斯特$2,623起、華倫西亞$2,820起、哥本哈根$2,854起、華沙$2,875起、日內瓦$2,879起、巴塞隆那$2,891起、布達佩斯$2,923起、馬德里$2,931起、盧森堡$2,942起、布拉格$2,948起、斯德哥爾摩$2,951起、巴塞爾$2,962起、布魯塞爾$2,968起、阿姆斯特丹$2,993起、里昂$2,999起、巴黎$3,003起、蘇黎世$3,051起、馬賽$3,089起、維也納$3,143起、都柏林$3,265起、里斯本$3,338起、法蘭克福$3,383起、慕尼黑$3,389起、斯圖加特$3,393起、紐倫堡$3,410起、柏林$3,417起、哥德堡$3,438起、不來梅$3,440起、漢諾威$3,501起、伯明罕$3,565起、倫敦$3,601起、曼徹斯特$3,635起、杜塞爾多夫$3,685起

出發日期由而家至12月21日

近期出發既話,訂之前務必考慮同留意當地疫情最新發展先好再作決定!

土耳其航空包左30kg行李

香港往返歐洲需要係伊斯坦堡轉機

優惠最多可以一票玩三地,Open Jaw可以揀係唔同城市出入,而去程或回程其中一程,可以俾多大約幾百蚊機場稅Stopover伊斯坦堡

香港往返各航點均不適合星期三出發

出發日期:即日至2020年7月1日、8月21日至9月3日、11月1日至12月21日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價Apphttps://appurl.io/jjy75rv7

Stopover伊斯坦堡玩幾日嘅話,可以上Trip.com 或者Cheaptickets.hk 利用「多個目的地」分開三程去search

https://www.cheaptickets.hk (長線機票減$100折扣代碼:MEETHKINT2020,需透過此連結預訂)

嘩嘩嘩!歐洲連稅2千7起!倫敦連稅3千2咋!2020年第一擊超癲價! 可一票三地!香港往返歐洲各地只需$73起 – 土耳其航空 (優惠至1月10日)

嘩嘩嘩!新一年新開始!土耳其航空推出2020年第一擊歐洲超癲價!

熱門城市連稅2千7起咋!倫敦連稅只係3千2!好好好抵入手!

香港往返歐洲各地只需$73起

連稅米蘭$2,784起、哥本哈根$2,787起、都柏林$2,868起、羅馬$2,873起、里昂$2,881起、華倫西亞$2,906起、漢堡$2,916起、馬拉加$2,919起、畢爾巴$2,930起、漢諾威$2,935起、紐倫堡$2,947起、柏林$2,956起、杜塞爾多夫$2,963起、不來梅$2,980起、馬賽$2,999起、日內瓦$3,047起、尼斯$3,049起、倫敦$3,208起、法蘭克福$3,223起、伯明罕$3,375起、曼徹斯特$3,704起、雅典$3,862起、赫爾辛基$3,940起、奧斯陸$3,945起、阿姆斯特丹$3,946起、威尼斯$3,964起、巴塞隆那$4,136起、里斯本$4,199起、巴黎$4,226起、馬德里/波圖$4,231起,仲有好多其他歐洲航點有平

出發日期由1月30日至2月23日

土耳其航空包左30kg行李

香港往返歐洲需要係伊斯坦堡轉機

優惠最多可以一票玩三地,Open Jaw可以揀係唔同城市出入,而去程或回程其中一程,可以俾多大約幾百蚊機場稅Stopover伊斯坦堡

暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考)

去程:1月30日、2月1,2,6,8,14,15,16,23日

回程:2月13,15,16,20,21,22,24,25,26,27,28日

訂票日期:即日至2020年1月10日

出發日期:2020年1月30日至2月23日 (回程平飛集中係2020年2月13日至2月28日)

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價Apphttps://appurl.io/jjy75rv7

Stopover伊斯坦堡玩幾日嘅話,可以上Cheaptickets.hk 利用「多個目的地」分開三程去search

https://www.cheaptickets.hk (長線機票減$100折扣代碼:MEETHKINT2020,需透過此連結預訂)

 

歐洲各大城市狂減!最平連稅3千4起!可以open jaw唔同地方!香港往返歐洲各地只需$2,030起 – 漢莎航空/瑞士航空 (優惠至8月13日)

正!唔止英國有平 (詳情:http://www.meethk.com/?p=88857)

漢莎航空/瑞士航空飛歐洲各大城市都做緊狂減優惠!最平連稅3千4起!等於坐傳統航空飛日本個價!

今次勁多航點狂減,立即約埋朋友展開歐洲浪漫之旅啦!

香港往返歐洲各地只需$2,030起

連稅日內$3,393起、盧森堡$3,503起、都柏林$3,569起、波圖$3,590起、華沙$3,594起、里斯本$3,603起、巴塞$3,633起、馬德里$3,642起、哥本哈根$3,658起、布拉格$3,665起、威尼斯$3,683起、米蘭$3,688起、阿姆斯特丹$3,694起、莫斯科$3,697起、尼斯$3,699起、雅典$3,730起、布達佩斯$3,735起、布魯塞爾$3,738起、羅馬$3,745起、奧斯陸$3,747起、赫爾辛基$3,749起、巴黎$3,789起、維也納$3,836起、斯德哥爾摩$3,933起、漢堡$3,973起、柏林$4,019起、杜塞爾多夫$4,025起、漢諾威$4,224起、(直飛)蘇黎世$4,307起、愛丁堡$4,521起、格拉斯哥$4,548起、(直飛)慕尼黑$4,661起、(直飛)法蘭克福$4,768起,仲有大量歐洲冷門城市有平

以上航點往返需經蘇黎世/慕尼黑/法蘭克福轉機

出發日期由10月6日至明年6月23日 (視乎航點而定)

優惠可以open jaw,即係唔同城市出入

訂票日期:即日至2019年8月13日

出發日期:2019年10月6日至12月13日、12月23日至2020年1月1日、1月16日至6月23日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上漢莎航空官網睇睇

漢莎航空官網有個好方便搵平飛既功能,只要係主頁搜尋版面先打航點,下面就會自動顯示每個月份價錢,之後搵出最抵月份再click入去,揀選旅行日數後會顯示出該月既價錢表,search平飛會更快捷!

https://www.lufthansa.com/hk/hk/homepage

正!連稅三千四起平飛德國各地!直飛慕尼黑連稅三千八!必睇童話式新天鵝堡!可以open jaw玩轉唔同地方!香港往返德國各地只需$1,540起 – 漢莎航空 (優惠至5月28日)

正!漢莎航空飛德國各地都有優惠!

最平連稅三千四起!直飛慕尼黑只係三千八!必睇童話式新天鵝堡!

直航慕尼黑/法蘭克福只需$2,920起,連稅$3,889起

德國其他城市$1,540起,連稅杜塞爾多夫$3,457起、不來梅$3,637起、漢堡$3,639起、漢諾威$3,661起、柏林$3,689起、法蘭克福$3,889起

出發日期由5月21日至明年4月30日

即刻tag@朋友計劃遊德國啦!

優惠可以open jaw,即係唔同城市出入

需係出發前7日訂購先有優惠

訂票日期:即日至2019年5月28日

出發日期:2019年5月21日至6月30日、10月1日至2020年至4月30日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上漢莎航空官網睇睇

而家漢莎航空官網有個好方便搵平飛既功能,只要係主頁搜尋版面先打航點,下面就會自動顯示每個月份價錢,之後搵出最抵月份再click入去,會顯示出該月既價錢表,search平飛會更快捷!

https://www.lufthansa.com/hk/hk/homepage

北歐航空全年歐洲優惠!賣到明年1月份喇!連稅3千5平飛歐洲!勁抵!Open Jaw+Stopover哥本哈根!香港往返歐洲各地只需$2,440起 – 北歐航空

正正正!北歐航空推出左全年歐洲平飛優惠!

賣到明年1月份喇!連稅3千5!勁抵!

香港經哥本哈根轉飛歐洲城市只需$2,440起

來回連稅:都柏林$3,535起、華沙$3,561起、日內瓦$3,645起、米蘭$3,661起、阿姆斯特丹$3,663起、布魯塞爾$3,708起、蘇黎世$3,710起、羅馬$3,717起、巴黎$3,766起、漢堡$3,948起、杜塞爾多夫/漢諾威$4,002起、柏林$4,041起、慕尼黑$4,071起、法蘭克福$4,127起、伯明罕$4,367起、曼徹斯特$4,414起、倫敦$4,429起

出發日期由2月8日至明年1月11日,各位可以plan定嚟緊一整年歐洲之旅!

優惠可以open jaw,另外去程或回程其中一程可以stopover哥本哈根

仲唔即刻Tag埋各方好友飛歐洲玩到盡啦!

大家可以先上北歐航空官網 https://www.flysas.com/hk-en/ 用”Low price calendar” check左平飛日子先,然後再經網上旅行社訂會平些

優惠需係出發前8日訂購

出發日期:2019年2月8日至4月15日、5月5日至6月11日、9月10日至2020年1月11日 (回程需於2020年1月17日或之前)

機票有效期最少為6日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

嘩!北歐航空連稅3千5起飛歐洲各地!賣到11月!連稅4千飛北極光熱點!連稅4千5直航哥本哈根!香港往返歐洲各地只需$2,394起 – 北歐航空 (優惠至1月14日)

嘩!北歐航空連稅3千5起飛歐洲各地!賣到11月!

北極光熱點:芬蘭赫爾辛基/瑞典斯德哥爾摩做連稅4千!直航哥本哈根都係連稅4千5!一樣值得入手!

香港經哥本哈根轉飛歐洲城市只需$2,394起

來回連稅:都柏林$3,541起、華沙$3,569起、日內瓦$3,654起、米蘭$3,686起、阿姆斯特丹$3,688起、布魯塞爾$3,716起、蘇黎世$3,720起、羅馬$3,730起、巴黎$3,792起、漢堡$3,958起、杜塞爾多夫$4,012起、柏林$4,027起、哥德堡$4,034起、奧蘭堡$4,054起、赫爾辛基$4,057起、斯德哥爾摩$4,061起、卑爾根$4,097起、奧斯陸$4,097起、漢諾威$4,013起、奧爾胡斯$4,128起、伯明罕$4,363起、慕尼黑$4,083起、法蘭克福$4,140起、曼徹斯特$4,410起、倫敦$4,425起

仲有香港直航往返哥本哈根只需$3,940起,連稅$4,508起

小編check過超過80個歐洲各地航點都罕有激減,包括北歐唔少城市都有吸引價,速搶!

出發日期由而家至11月30日

優惠可以open jaw,另外去程或回程其中一程可以stopover哥本哈根

仲唔即刻Tag埋各方好友飛歐洲玩到盡啦!

哥本哈根直航哥本哈根最平飛去程限星期一、二、五、六、日出發,回程限星期三、四、五、六、日,以下為航班時間:

去程:SK966 01:00-06:00/01:20-06:20/01:20-07:20

回程:SK965 20:55-13:45+1/20:55-14:45+1

訂票日期:即日至2019年1月14日

出發日期:即日至2019年11月30日 (回程最平飛需於2019年12月3日或之前)

機票有效期最少為5日

大家可以先上北歐航空官網 https://www.flysas.com/hk-en/ 用”Low price calendar” check左平飛日子先,然後再經網上旅行社訂會平些

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

嘩嘩嘩!震撼減減減!連稅2千9起飛歐洲各地!北歐航空雙11優惠!赫爾辛基/奧斯陸連稅2千9!迫你買!可Open Jaw+Stopover哥本哈根!香港往返歐洲各地只需$1,930起 – 北歐航空 (優惠至11月15日)

嘩嘩嘩!北歐航空慶祝雙11震撼減減減!

Like爆!!連稅二千九飛歐洲各地!真係太太太抵喇!

真心推介:北極光熱點:芬蘭赫爾辛基連稅2千9!瑞典斯德哥爾摩連稅3千2!

阿姆斯特丹連稅3千1!巴黎連稅3千3!倫敦連稅3千9!直航哥本哈根連稅3千5!

香港經哥本哈根轉飛歐洲城市只需$1,930起

來回連稅:赫爾辛基$2,935起、奧斯陸$2,986起、都柏林$3,114起、日內瓦/阿姆斯特丹$3,178起、布拉格$3,220起、米蘭$3,239起、斯德哥爾摩$3,284起、布魯塞爾$3,285起、蘇黎世$3,288起、羅馬$3,299起、華沙$3,321起、巴黎$3,345起、漢堡$3,487起、杜塞爾多夫$3,542起、漢諾威$3,544起、慕尼黑$3,607起、法蘭克福$3,665起、曼徹斯特$3,917起、伯明罕$3,919起、倫敦$3,982起

仲有香港直航往返哥本哈根只需$2,982起,連稅$3,514起

小編check過超過80個歐洲各地航點都罕有激減,包括北歐唔少城市都有吸引價,速搶!

出發日期由而家至明年4月10日,各位可以搶啦!

優惠可以open jaw,另外去程或回程其中一程可以stopover哥本哈根

仲唔即刻Tag埋各方好友飛歐洲玩到盡啦!

航班時間:

哥本哈根:

去程:SK966 01:20-06:20/01:20-07:20 (一、二、五、六、日)

回程:SK965 20:55-14:45+1/20:55-13:45+1 (三、四、五、六、日)

訂票日期:即日至2018年11月15日

出發日期:即日至2019年4月10日 (回程最平飛需於2019年4月13日前)

機票有效期最少為5日

大家可以先上北歐航空官網 https://www.flysas.com/hk-en/ 用”Low price calendar” check左平飛日子先,然後再經網上旅行社訂會平些

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

嘩嘩嘩!真心抵到飛起!連稅2千9起飛歐洲!北歐航空終極平飛!赫爾辛基/奧斯陸連稅2千9!香港往返歐洲城市只需$1,813起 – 北歐航空 (優惠至10月7日)

嘩嘩嘩!!真心抵到飛起!北歐航空超級平飛終極大放送!!

限時3日瘋狂大減!最平連稅二千九!唔好諗搶左先講!!

重點推介:北極光熱點:芬蘭赫爾辛基連稅2千9!瑞典斯德哥爾摩連稅3千2!

阿姆斯特丹/羅馬3千4!巴黎3千6!慕尼黑3千7!倫敦4千1!仲賣到明年9月!連暑假都有平!

香港經哥本哈根轉飛歐洲城市只需$1,813起

來回連稅:赫爾辛基$2,891起、奧斯陸$2,967起、布拉格$3,247起、都柏林$3,270起、斯德哥爾摩$3,272起、米蘭$3,296起、布魯塞爾$3,342起、蘇黎世$3,347起、日內瓦$3,378起、阿姆斯特丹$3,407起、羅馬$3,438起、華沙$3,496起、巴黎$3,597起、杜塞爾多夫$3,660起、慕尼黑$3,726起、漢諾威$3,762起、法蘭克福$3,786起、漢堡$3,890起、曼徹斯特$4,031起、伯明罕$4,094起、倫敦$4,162起

小編check過超過80個歐洲各地航點都罕有激減,包括北歐唔少城市都有吸引價,速搶!

仲有香港直航往返哥本哈根做連稅3千5!激抵! (詳情:http://www.meethk.com/?p=75012)

出發日期由即日至明年9月29日,各位可以提早plan定!

優惠可以open jaw,另外去程或回程其中一程可以stopover哥本哈根

仲唔即刻Tag埋各方好友飛歐洲玩到盡啦!

大家可以先上北歐航空官網 https://www.flysas.com/hk-en/ 用”Low price calendar” check左平飛日子先,然後再經網上旅行社訂會平些

訂票日期:即日至2018年10月7日

出發日期:即日至2019年9月29日

機票有效期最少為5日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

嘩!北歐航空又黎平飛大放送!連稅3千6飛瑞典睇北極光!直航哥本哈根4千1!連其他航點有平!明年6月8日前出發!香港往返歐洲城市只需$2,218起 – 北歐航空 (優惠至9月30日)

嘩!抵!北歐航空又黎平飛大放送!瑞典斯德哥爾摩連稅三千六,睇北極光大好機會!

直飛哥本哈根四千一咋!另外都柏林3千4!羅馬3千6!仲有唔少航點激平!

香港直航往返哥本哈根只需$3,650起,連稅$4,164起

香港經哥本哈根轉飛歐洲城市只需$2,218起

來回連稅:都柏林$3,423起、羅馬$3,602起、漢堡$3,761起、斯德哥爾摩$3,672起、漢諾威$3,897起、伯明罕$4,202起

另外小編check過其他歐洲冷門地方都有優惠,包括北歐唔少城市都有吸引價

以下係重點優惠之一:(連稅價)

波蘭:弗羅茨瓦夫(WRO)$3,276起、格但斯克(GDN)$3,301起、波茲南(POZ)$3,397起

挪威:斯塔萬格(SVG)$3,387起、特隆赫姆(TRD)$3,459起

愛沙尼亞:塔林(TLL)$3,261起;立陶苑:維爾紐斯(VNO)$4,083起

出發日期由11月1日至明年6月5日

優惠可以open jaw,另外去程或回程其中一程可以stopover哥本哈根

仲唔即刻Tag埋各方好友飛歐洲玩到盡啦!

由11月2日起香港往返斯德哥爾摩,由直航改為經哥本哈根轉機,出發之優惠航班限星期日、一、二、五、六,而回程則星期日、三、四、五、六

香港往返哥本哈根航班時間:

去程:SK966 01:20-06:20/01:20-07:20 (一、二、五、六、日)

回程:SK965 20:55-14:45+1/20:55-13:45+1 (三、四、五、六、日)

所有航點回程均需係6月8日或之前

訂票日期:即日至2018年9月30日

出發日期:2018年11月1日至12月19日、2019年1月9日至6月5日

2018年11月5日至11月26日、12月1日至12月11日、12月17日、12月24日、2019年1月1日、1月21日至22日、2月5日至2月12日、2月18日至2月19日、2月25日至2月26日、3月4日至3月26日、4月1日至4月26日、5月3日至5月26日、6月2日至6月4日 (斯德哥爾摩,回程平飛集中係11月7日、11月11日至11月30日、12月6日至12月7日、1月9日至1月31日、2月6日、2月20日、2月27日至2月28日、3月6日至3月29日、4月7日至4月28日、5月8日至5月29日、6月7日)

2018年11月5日、11月9日至11月16日、11月19日至11月30日、12月1日至12月11日、12月17日、12月24日、12月27日至12月31日、2019年1月1日、1月13日至1月22日、1月26日至1月29日、2月5日至2月19日、2月22日至2月26日、3月3日至3月31日、4月1日至4月2日、4月5日至4月16日、4月19日至4月27日、5月3日至5月26日、6月2日日 (哥本哈根,回程平飛集中係11月7日至11月30日、12月5日至12月7日、2019年1月9日至1月20日、1月23日至1月31日、2月3日至2月31日、3月6日至3月29日、4月7日至4月28日、5月5日、5月8日至5月31日、6月2日至6月8日)

機票有效期最少為5日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

嘩!機會嚟喇!連稅3千5飛瑞典欣賞北極光!連其他航點有平!都柏林3千4!羅馬3千6!明年6月5日前出發!香港往返歐洲城市只需$2,122起 – 北歐航空 (優惠至8月30日)

嘩!北歐航空又有爆抵優惠喇!連稅3千5飛瑞典斯德哥爾摩睇夢幻如畫嘅北極光!

另外唔少歐洲航點都有平!都柏林連稅3千4!羅馬3千6!一樣極正呀!

香港經哥本哈根轉飛歐洲城市只需$2,122起

來回連稅:都柏林$3,404起、斯德哥爾摩$3,566起、羅馬$3,592起、漢堡$3,856起、漢諾威$3,919起、伯明罕$4,069起

另外小編check過其他歐洲冷門地方都有優惠,特別係北歐唔少城市都有吸引價!

出發日期由11月1日至明年6月5日

優惠可以open jaw,另外去程或回程其中一程可以stopover哥本哈根

仲唔即刻Tag埋各方好友飛歐洲玩到盡啦!

由11月2日起香港往返斯德哥爾摩,由直航改為經哥本哈根轉機,出發之優惠航班限星期日、一、二、五、六,而回程則星期日、三、四、五、六

所有航點回程均需係6月8日或之前

訂票日期:即日至2018年8月30日

出發日期:2018年11月1日至12月19日、2019年1月9日至6月5日

2018年11月5日至12月18日、2019年1月1日、1月14日至22日、2月4日至2月12日、2月18日至2月19日、2月25日至2月26日、3月4日至3月26日、4月1日至4月26日、5月3日至5月26日、6月2日至6月4日 (斯德哥爾摩)

機票有效期最少為5日

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7