Posts tagged 盧森堡

歐洲各大城市狂減!最平連稅3千4起!可以open jaw唔同地方!香港往返歐洲各地只需$2,030起 – 漢莎航空/瑞士航空 (優惠至8月13日)

正!唔止英國有平 (詳情:http://www.meethk.com/?p=88857)

漢莎航空/瑞士航空飛歐洲各大城市都做緊狂減優惠!最平連稅3千4起!等於坐傳統航空飛日本個價!

今次勁多航點狂減,立即約埋朋友展開歐洲浪漫之旅啦!

香港往返歐洲各地只需$2,030起

連稅日內$3,393起、盧森堡$3,503起、都柏林$3,569起、波圖$3,590起、華沙$3,594起、里斯本$3,603起、巴塞$3,633起、馬德里$3,642起、哥本哈根$3,658起、布拉格$3,665起、威尼斯$3,683起、米蘭$3,688起、阿姆斯特丹$3,694起、莫斯科$3,697起、尼斯$3,699起、雅典$3,730起、布達佩斯$3,735起、布魯塞爾$3,738起、羅馬$3,745起、奧斯陸$3,747起、赫爾辛基$3,749起、巴黎$3,789起、維也納$3,836起、斯德哥爾摩$3,933起、漢堡$3,973起、柏林$4,019起、杜塞爾多夫$4,025起、漢諾威$4,224起、(直飛)蘇黎世$4,307起、愛丁堡$4,521起、格拉斯哥$4,548起、(直飛)慕尼黑$4,661起、(直飛)法蘭克福$4,768起,仲有大量歐洲冷門城市有平

以上航點往返需經蘇黎世/慕尼黑/法蘭克福轉機

出發日期由10月6日至明年6月23日 (視乎航點而定)

優惠可以open jaw,即係唔同城市出入

訂票日期:即日至2019年8月13日

出發日期:2019年10月6日至12月13日、12月23日至2020年1月1日、1月16日至6月23日

機票有效期為6日-1個月

大家可以上漢莎航空官網睇睇

漢莎航空官網有個好方便搵平飛既功能,只要係主頁搜尋版面先打航點,下面就會自動顯示每個月份價錢,之後搵出最抵月份再click入去,揀選旅行日數後會顯示出該月既價錢表,search平飛會更快捷!

https://www.lufthansa.com/hk/hk/homepage

搶搶搶!「港歐X」神價再度出擊!最平連稅2千3起!來回歐洲+單程飛上海/新加坡!賣到明年2月出發!香港往返歐洲各地連稅只需$2,376起 – 漢莎航空

嘩嘩嘩!來回歐洲最平連稅2千3起!「港歐X」神價再度出擊!

漢莎航空來回歐洲再加多程香港飛上海/新加坡!賣到明年2月出發!

極多熱門城市有平!唔想飛上海,飛新加坡亦可

香港往返歐洲各地+單程香港飛上海/新加坡 連稅只需2千3起

來回連稅:

盧森堡$2,376起、里斯本$2,385起、布拉格$2,386起、斯德哥爾摩/華沙$2,418起、巴塞隆拿$2,498起、馬德里$2,503起、布魯塞爾$2,612起、阿姆斯特丹$2,688起、漢堡$2,838起、巴黎$2,837起、柏林$2,888起、雅典$2,915起、倫敦$3,816起、仲有好多其他航點

出發日期由而家至明年2月

即刻tag@朋友計劃歐遊啦!

以上航點往返歐洲或需經蘇黎世/慕尼黑/法蘭克福轉機

優惠可以open jaw歐洲唔同城市,即係去同返唔一定要係同一個地方,再單飛上海/新加坡

大家上德國漢莎航空官網 https://www.lufthansa.com/hk/zh/homepage

Step 1:搵出香港來回歐洲最平日子同航班(連稅三、四千),抄抵佢

Step 2:點選多目的地 https://www.lufthansa.com/hk/zh/flight-search

第一程:香港飛歐洲各地 (揀返剛才所抄低既最平航班組合) 

第二程:歐洲各地飛香港 (揀返剛才所抄低既最平航班組合)

第三程:到港後盡量於24小時內由”香港飛上海/新加坡”(歐洲回港及出發上海/新加坡之航班,兩者需要相隔至少60分鐘,並建議到港後翌日早上出發)  (新加坡通常比上海貴些,需選國泰/新加坡航空營運航班)

大家可以另外用Miles換多張上海/新加坡單程機票飛香港,咁就可以去完歐洲再去上海/新加坡玩

出發日期:即日至2019年4月16日、4月22日至6月30日、9月1日至2020年2月

機票有效期為1個月

大家可以上漢莎航空官網睇睇

https://www.lufthansa.com/hk/zh/flight-search

Go to Top