Posts tagged 紐倫堡

歐洲狂減!連稅2千6起!倫敦連稅3千6!12月21日前出發!香港往返歐洲各地只需$153起 – 土耳其航空

呢排有唔少下半年飛歐洲平飛,今次輪到土耳其航空!

最平連稅2千6起!倫敦連稅3千6!12月21日前出發!

香港往返歐洲各地只需$153起

連稅布加勒斯特$2,623起、華倫西亞$2,820起、哥本哈根$2,854起、華沙$2,875起、日內瓦$2,879起、巴塞隆那$2,891起、布達佩斯$2,923起、馬德里$2,931起、盧森堡$2,942起、布拉格$2,948起、斯德哥爾摩$2,951起、巴塞爾$2,962起、布魯塞爾$2,968起、阿姆斯特丹$2,993起、里昂$2,999起、巴黎$3,003起、蘇黎世$3,051起、馬賽$3,089起、維也納$3,143起、都柏林$3,265起、里斯本$3,338起、法蘭克福$3,383起、慕尼黑$3,389起、斯圖加特$3,393起、紐倫堡$3,410起、柏林$3,417起、哥德堡$3,438起、不來梅$3,440起、漢諾威$3,501起、伯明罕$3,565起、倫敦$3,601起、曼徹斯特$3,635起、杜塞爾多夫$3,685起

出發日期由而家至12月21日

近期出發既話,訂之前務必考慮同留意當地疫情最新發展先好再作決定!

土耳其航空包左30kg行李

香港往返歐洲需要係伊斯坦堡轉機

優惠最多可以一票玩三地,Open Jaw可以揀係唔同城市出入,而去程或回程其中一程,可以俾多大約幾百蚊機場稅Stopover伊斯坦堡

香港往返各航點均不適合星期三出發

出發日期:即日至2020年7月1日、8月21日至9月3日、11月1日至12月21日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價Apphttps://appurl.io/jjy75rv7

Stopover伊斯坦堡玩幾日嘅話,可以上Trip.com 或者Cheaptickets.hk 利用「多個目的地」分開三程去search

https://www.cheaptickets.hk (長線機票減$100折扣代碼:MEETHKINT2020,需透過此連結預訂)

嘩嘩嘩!歐洲連稅2千7起!倫敦連稅3千2咋!2020年第一擊超癲價! 可一票三地!香港往返歐洲各地只需$73起 – 土耳其航空 (優惠至1月10日)

嘩嘩嘩!新一年新開始!土耳其航空推出2020年第一擊歐洲超癲價!

熱門城市連稅2千7起咋!倫敦連稅只係3千2!好好好抵入手!

香港往返歐洲各地只需$73起

連稅米蘭$2,784起、哥本哈根$2,787起、都柏林$2,868起、羅馬$2,873起、里昂$2,881起、華倫西亞$2,906起、漢堡$2,916起、馬拉加$2,919起、畢爾巴$2,930起、漢諾威$2,935起、紐倫堡$2,947起、柏林$2,956起、杜塞爾多夫$2,963起、不來梅$2,980起、馬賽$2,999起、日內瓦$3,047起、尼斯$3,049起、倫敦$3,208起、法蘭克福$3,223起、伯明罕$3,375起、曼徹斯特$3,704起、雅典$3,862起、赫爾辛基$3,940起、奧斯陸$3,945起、阿姆斯特丹$3,946起、威尼斯$3,964起、巴塞隆那$4,136起、里斯本$4,199起、巴黎$4,226起、馬德里/波圖$4,231起,仲有好多其他歐洲航點有平

出發日期由1月30日至2月23日

土耳其航空包左30kg行李

香港往返歐洲需要係伊斯坦堡轉機

優惠最多可以一票玩三地,Open Jaw可以揀係唔同城市出入,而去程或回程其中一程,可以俾多大約幾百蚊機場稅Stopover伊斯坦堡

暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考)

去程:1月30日、2月1,2,6,8,14,15,16,23日

回程:2月13,15,16,20,21,22,24,25,26,27,28日

訂票日期:即日至2020年1月10日

出發日期:2020年1月30日至2月23日 (回程平飛集中係2020年2月13日至2月28日)

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價Apphttps://appurl.io/jjy75rv7

Stopover伊斯坦堡玩幾日嘅話,可以上Cheaptickets.hk 利用「多個目的地」分開三程去search

https://www.cheaptickets.hk (長線機票減$100折扣代碼:MEETHKINT2020,需透過此連結預訂)

 

Go to Top