Posts tagged 里昂

歐洲狂減!連稅2千6起!倫敦連稅3千6!12月21日前出發!香港往返歐洲各地只需$153起 – 土耳其航空

呢排有唔少下半年飛歐洲平飛,今次輪到土耳其航空!

最平連稅2千6起!倫敦連稅3千6!12月21日前出發!

香港往返歐洲各地只需$153起

連稅布加勒斯特$2,623起、華倫西亞$2,820起、哥本哈根$2,854起、華沙$2,875起、日內瓦$2,879起、巴塞隆那$2,891起、布達佩斯$2,923起、馬德里$2,931起、盧森堡$2,942起、布拉格$2,948起、斯德哥爾摩$2,951起、巴塞爾$2,962起、布魯塞爾$2,968起、阿姆斯特丹$2,993起、里昂$2,999起、巴黎$3,003起、蘇黎世$3,051起、馬賽$3,089起、維也納$3,143起、都柏林$3,265起、里斯本$3,338起、法蘭克福$3,383起、慕尼黑$3,389起、斯圖加特$3,393起、紐倫堡$3,410起、柏林$3,417起、哥德堡$3,438起、不來梅$3,440起、漢諾威$3,501起、伯明罕$3,565起、倫敦$3,601起、曼徹斯特$3,635起、杜塞爾多夫$3,685起

出發日期由而家至12月21日

近期出發既話,訂之前務必考慮同留意當地疫情最新發展先好再作決定!

土耳其航空包左30kg行李

香港往返歐洲需要係伊斯坦堡轉機

優惠最多可以一票玩三地,Open Jaw可以揀係唔同城市出入,而去程或回程其中一程,可以俾多大約幾百蚊機場稅Stopover伊斯坦堡

香港往返各航點均不適合星期三出發

出發日期:即日至2020年7月1日、8月21日至9月3日、11月1日至12月21日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價Apphttps://appurl.io/jjy75rv7

Stopover伊斯坦堡玩幾日嘅話,可以上Trip.com 或者Cheaptickets.hk 利用「多個目的地」分開三程去search

https://www.cheaptickets.hk (長線機票減$100折扣代碼:MEETHKINT2020,需透過此連結預訂)

嘩嘩嘩!歐洲連稅2千7起!倫敦連稅3千2咋!2020年第一擊超癲價! 可一票三地!香港往返歐洲各地只需$73起 – 土耳其航空 (優惠至1月10日)

嘩嘩嘩!新一年新開始!土耳其航空推出2020年第一擊歐洲超癲價!

熱門城市連稅2千7起咋!倫敦連稅只係3千2!好好好抵入手!

香港往返歐洲各地只需$73起

連稅米蘭$2,784起、哥本哈根$2,787起、都柏林$2,868起、羅馬$2,873起、里昂$2,881起、華倫西亞$2,906起、漢堡$2,916起、馬拉加$2,919起、畢爾巴$2,930起、漢諾威$2,935起、紐倫堡$2,947起、柏林$2,956起、杜塞爾多夫$2,963起、不來梅$2,980起、馬賽$2,999起、日內瓦$3,047起、尼斯$3,049起、倫敦$3,208起、法蘭克福$3,223起、伯明罕$3,375起、曼徹斯特$3,704起、雅典$3,862起、赫爾辛基$3,940起、奧斯陸$3,945起、阿姆斯特丹$3,946起、威尼斯$3,964起、巴塞隆那$4,136起、里斯本$4,199起、巴黎$4,226起、馬德里/波圖$4,231起,仲有好多其他歐洲航點有平

出發日期由1月30日至2月23日

土耳其航空包左30kg行李

香港往返歐洲需要係伊斯坦堡轉機

優惠最多可以一票玩三地,Open Jaw可以揀係唔同城市出入,而去程或回程其中一程,可以俾多大約幾百蚊機場稅Stopover伊斯坦堡

暫時所見以下日子都有平飛 (僅供參考)

去程:1月30日、2月1,2,6,8,14,15,16,23日

回程:2月13,15,16,20,21,22,24,25,26,27,28日

訂票日期:即日至2020年1月10日

出發日期:2020年1月30日至2月23日 (回程平飛集中係2020年2月13日至2月28日)

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

https://www.duckducklook.com

立即下載DuckDuckLook 機票格價Apphttps://appurl.io/jjy75rv7

Stopover伊斯坦堡玩幾日嘅話,可以上Cheaptickets.hk 利用「多個目的地」分開三程去search

https://www.cheaptickets.hk (長線機票減$100折扣代碼:MEETHKINT2020,需透過此連結預訂)

 

抵!坐阿聯酋航空飛歐洲!連稅3千6起!明年5月前出發!可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$1,656起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至8月27日)

呢排多咗唔少航空公司做歐洲優惠,又點少得歐洲平飛常客阿聯酋航空呢!

最平連稅3千6!可以Open Jaw!明年5月前出發!

香港往返歐洲各地只需$1,656起

來回連稅:

雅典$3,625起、米蘭$3,657起、莫斯科$3,662起、伊斯坦堡$3,832起、巴塞隆那$3,869起、都柏林$3,874起、哥本哈根$3,919起、馬德里$3,993起、阿姆斯特丹$4,000起、布拉格$4,053起、波圖$4,116起、巴黎$4,124起、布魯塞爾$4,155起、慕尼黑$4,161起、法蘭克福$4,165起、維也納$4,197起、斯德哥爾摩$4,240起、羅馬$4,274起、日內瓦$4,283起、漢堡$4,304起、倫敦$4,367起、伯明罕$4,475起、曼徹斯特$4,559起、威尼斯$4,561起、里昂$4,595起

出發日期由9月2日至明年5月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約幾百蚊機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入巴黎出為例,大家可以先search倫敦來回同巴黎來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入巴黎出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2019年8月27日

出發日期:2019年9月2日至9月26日、10月2日至12月19日、12月25日至2020年1月16日、1月26日至4月7日、4月12日至5月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

立即下載DuckDuckLook 機票格價App:https://appurl.io/jjy75rv7

抵呀!坐阿聯酋航空飛歐洲!連稅三千六起!10月31日前出發!仲可以Open Jaw!香港往返歐洲各地只需$2,745起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至3月16日)

想飛歐洲嘅你要留意!阿聯酋航空終於推出新優惠啦!

大量航點有平!連稅三千六起!出發日期仲去到10月!

香港往返歐洲各地只需$2,745起

來回連稅:阿姆斯特丹$3,628起、米蘭$3,680起、巴黎$3,855起、馬德里$3,908起、蘇黎世$3,960、羅馬$3,994起、哥本哈根$4,172起、伊斯坦堡$4,246起、日內瓦$4,272起、布魯塞爾$4,300起、維也納$4,326起、杜塞爾多夫$4,396起、巴塞隆拿$4,411起、慕尼黑$4,468起、法蘭克福$4,603起、倫敦$4,711起、曼徹斯特$4,836起

除左以上航點有優惠之外,其他歐洲城市都有平

出發日期由3月18日至10月31日

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2018年3月16日

出發日期:2018年3月18日至3月27日、4月3日至6月28日、9月10日至9月26日、10月5日至10月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上全新機票格價網站比較唔同網上旅行社既價錢

http://www.duckducklook.com

https://www.emirates.com (想stopover停留杜拜既話可以上阿聯酋航空官網用”多目的地”功能search)

抵呀!全球最佳航空!明年11月30日前出發!香港往返歐洲各地連稅只需$3,564起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至1月2日)

全球最佳航空阿聯酋航空終於推出新優惠啦,出發日期仲去到11月!

今次唔少航點都比之前平,最平連稅三千五,長途機坐全球最佳航空,簡直係最高享受!

香港往返歐洲各地只需$2,967起

來回連稅:伊斯坦堡$3,564、阿姆斯特丹$3,600、日內瓦$3,730、羅馬$3,818、馬德里$3,854、漢堡$3,879、米蘭$3,887、巴黎$3,888、哥本哈根$3,939、斯德哥爾摩$3,982、巴塞隆拿$4,049、慕尼黑$4,074、維也納$4,099、蘇黎世$4,108、杜塞爾多夫$4,127、法蘭克福$4,256、布魯塞爾$4,298、倫敦$4,435、曼徹斯特$4,681

出發日期由12月30日至明年11月30日(部份日子除外)

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2017年1月2日

出發日期:2016年12月30日至2017年1月24日、1月30日至4月11日、4月18日至6月29日、9月10日至9月28日、10月3日至11月30日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上Ctrip HK / 阿聯酋航空官網 睇睇

http://www.ctrip.com.hk (Ctrip價錢比官網平約二百蚊)

http://www.emirates.com

全球最佳航空!明年6月29日前出發!香港往返歐洲各地連稅$3,770起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至12月2日)

全球最佳航空阿聯酋航空推出新優惠,今次出發日期去到6月

最平連稅三千八,長途機坐全球最佳航空,簡直係最高享受!

香港往返歐洲各地連稅$3,770起

來回連稅:伊斯坦堡$3,770、米蘭$3,902、巴黎$3,988、阿姆斯特丹$4,023、羅馬$4,072、日內瓦$4,075、漢堡$4,265、法蘭克福$4,280、馬德里$4,281、慕尼黑$4,289、倫敦$4,304、杜塞爾多夫$4,341、維也納$4,344、蘇黎世$4,370、布魯塞爾$4,376、斯德哥爾摩$4,398、哥本哈根$4,452、巴塞隆拿$4,557、曼徹斯特$4,638

出發日期由11月21日至明年6月29日(部份日子除外)

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2016年12月2日

出發日期:2016年11月21日至12月31日、2017年1月11日至1月24日、2月1日至4月11日、4月18日至6月29日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上Ctrip HK / 阿聯酋航空官網 睇睇

http://www.ctrip.com.hk (Ctrip價錢比官網平約二百蚊)

http://www.emirates.com

ek1116

全球最佳航空!明年3月31日前出發!香港往返歐洲各地連稅$3,650起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至10月27日)

全球最佳航空阿聯酋航空推出新優惠

最平連稅三千六,長途機坐全球最佳航空,簡直係最高享受!

香港往返歐洲各地連稅$3,650起

來回連稅:伊斯坦堡$3,650、米蘭$3,843、蘇黎世$3,991、巴黎$3,974、斯德哥爾摩$3,976、日內瓦$4,127、法蘭克福$4,192、羅馬$4,196、阿姆斯特丹$4,227、馬德里$4,242、慕尼黑$4,289、倫敦$4,355、哥本哈根$4,382、維也納$4,449、布魯塞爾/漢堡$4,457、巴塞隆拿$4,500、曼徹斯特$4,527、杜塞爾多夫$4,533

出發日期由10月28日至明年3月31日(部份日子除外)

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2016年10月27日

出發日期:2016年10月28日至12月31日、2017年1月11日至1月24日、2月1日至3月31日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上Ctrip HK / 阿聯酋航空官網 睇睇

http://www.ctrip.com.hk (Ctrip價錢比官網平約二百蚊)

http://www.emirates.com

ek1023

全球最佳航空!明年6月30日前出發!香港往返歐洲各地連稅$3,929起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至10月7日)

全球最佳航空阿聯酋航空推出歐洲各地冬季早鳥優惠喇

今次優惠真心買得過,連稅最平4千有找,長途機坐全球最佳航空,簡直係最高享受!

出發日期仲可以去到出年6月份添

香港往返歐洲各地$3,929起

連稅伊斯坦堡$3,929、馬德里$4,003、蘇黎世$4,009、阿姆斯特丹$4,016、慕尼黑$4,087、米蘭$4,162、里斯本$4,164、維也納$4,267、巴黎$4,285、巴塞隆拿$4,322、博洛尼亞$4,337、法蘭克福$4,343、羅馬$4,369、日內瓦$4,451、杜塞爾多夫$4,560、布達佩斯$4,654、漢堡$4,614、倫敦$4,729、布魯塞爾$4,793、里昂$4,845、聖彼得堡$4,856、曼徹斯特$4,908

出發日期由11月1日至明年6月30日(部份日子除外)

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2016年10月7日

出發日期:2016年11月1日至12月31日、2017年1月11日至1月24日、2月1日至4月11日、4月18日至6月30日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上Ctrip HK / 阿聯酋航空官網 / Zuji HK官網睇睇

http://www.ctrip.com.hk (Ctrip價錢比官網平約二百蚊)

http://www.emirates.com

http://www.zuji.com.hk (東亞信用卡減$500優惠券代碼:BEA500LHP2 )

ek-europe

11月30日前出發!香港往返歐洲各地連稅$4,406起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至3月11日)

阿聯酋航空推出左新優惠,今次優惠去到11月份出發

香港往返歐洲各地$3,830起

連稅馬德里$4,406、蘇黎世$4,482、伊斯坦堡$4,515、巴黎$4,549、阿姆斯特丹$4,562、羅馬$4,633、慕尼黑$4,763、維也納$4,791、法蘭克福$4,810、里昂$4,845、米蘭$4,940、倫敦$5,050、聖彼得堡$5,066、巴塞隆拿$5,070、杜塞爾多夫$5,080、漢堡$5,283、布達佩斯$5,294、格拉斯哥$5,616、曼徹斯特$5,619、紐卡素$5,649、伯明罕$5,722

出發日期由而家至11月30日(部份日子除外)

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2016年3月11日

出發日期:即日至2016年6月16日、9月11日至9月26日、10月3日至11月30日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上阿聯酋航空官網睇睇

http://www.emirates.com

EK0309

11月30日前出發!香港往返歐洲各地連稅$4,509起(可stopover杜拜) – 阿聯酋航空 Emirates (優惠至1月19日)

除左曼谷外,阿聯酋航空仲推出左歐洲新優惠,出發日期同樣遠至11月

香港往返歐洲各地$3,450起

連稅阿姆斯特丹$4,509、蘇黎世$4,729、巴黎$4,815、羅馬$4,820、慕尼黑$4,940、伊斯坦堡$4,963、法蘭克福$5,009、杜塞爾多夫$5,054、華沙$5,059、布達佩斯$5,071、巴塞隆拿$5,100、日內瓦$5,191、聖彼得堡$5,196、馬德里$5,307、漢堡$5,382、哥本哈根$5,397、維也納$5,418、里斯本$5,514、布拉格$5,551、奧斯陸$5,553、里昂$5,592、威尼斯$5,598、曼徹斯特$5,640、伯明罕$5,920、倫敦$6,116、格拉斯哥$6,163、紐卡素$6,197

出發日期由1月15日至11月30日(部份日子除外)

大家可以選擇stopover停留杜拜玩一玩,只需俾多約$180機場稅

另外可以open jaw (即唔同地方入,唔同地方出),open jaw有機會比同一地方來回還要平

因為倫敦離境稅太貴,唔經倫敦走就唔駛俾高昂既離境稅

以倫敦入蘇黎世出為例,大家可以先search倫敦來回同蘇黎世來回確保所揀日子都有平飛,並且抄低價格最低既航班組合

之後用”多目的地”功能來search倫敦入蘇黎世出,記住要揀返之前所抄低既航班組合,咁樣就可以做到最低既機票價格

訂票日期:即日至2016年1月19日

出發日期:2016年1月15日至2月3日、2月11日至3月22日、3月30日至6月16日、9月11日至9月22日、10月2日至11月30日

機票有效期為3日至1個月

大家可以上阿聯酋航空官網睇睇

http://www.emirates.com

用渣打信用卡輸入優惠代碼 HKSCB15 可享受7%折扣優惠,5月31日前出發,詳情:http://www.emirates.com/SessionHandler.aspx?pub=/hk/chinese&pageurl=/cugo.aspx&PromoCode=HKSCB15

EK0105a

Go to Top