Posts tagged 香港快運

買回程,去程$1!香港飛東京/大阪/福岡來回只需$799、釜山$599、東南亞$399起 – HK Express (優惠至1月31日4pm)

去程$1!HK Express 岩岩推推出左買回程,去程$1優惠!

今日先黎7個熱門航點,日本來回只需$799起、釜山$599、東南亞$399起

來回價錢:(峴港$399、連稅$832)、(釜山$599,連稅$1,019)、(布吉$499、連稅$945)、(暹粒$599,連稅$1,054)、(福岡$799,連稅$1,126)、(東京$799,連稅$1,246)、(大阪$799,連稅$1,284)

價錢一般般啦,旅行日期由2月5日至9月10日

行李寄艙費用:20kg 每程$229,25kg 每程$360,30kg 每程$365

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2018年1月29日4pm至1月31日4pm

出發日期:2018年2月5日至9月10日

有興趣可以上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com (記住要來回咁search先搵到去程$1優惠!)

(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李” 同 “不用,謝謝。 我將另行安排旅遊保險”)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.livedemo.net/hkexpress/videofaq/page/farerules_zh_hk.ftl)

凌晨2時開賣!限時5小時!低至$98! 台灣$98起,東南亞$119起,釜山/濟州/首爾$179起,日本各地$239起 – HK Express (優惠至1月29日7am)

嘩!未訓既Fans留意啦

HK Express 會係凌晨2點推出限時5小時貓頭鷹優惠!22個航點,低至$98!

22個航點單程只需$98起,台灣$98,東南亞$119起,韓國$179起,日本$239起

來回價錢:(台中/花蓮$196 連稅$586)、(昆明/寧波$196 連稅$667)、(芽莊$238 連稅$617)、(峴港$238 連稅$635)、(清邁/清萊$238 連稅$684)、(布吉$298 連稅$744)、(石垣島$358 連稅$613)、(釜山/濟州$358 連稅$778)、(暹粒$358 連稅$813)、(首爾$358 連稅$815)、(鹿兒島/廣島/高松$478 連稅$733)、(福岡$478 連稅$805)、(東京/名古屋$478 連稅$925)、(大阪$478 連稅$963)

旅行日期由2月5日至3月30日

有興趣就[email protected]你身邊嘅朋友起身齊齊搶飛啦,優惠去到朝早7點咋

如果有Ufly-Pass可以提早而家就上去訂飛

行李寄艙費用:20kg 每程$229,25kg 每程$360,30kg 每程$365

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2018年1月29日2am-7am

出發日期:2018年2月5日至3月30日

有興趣可以凌晨2點上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com

(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李” 同 “不用,謝謝。 我將另行安排旅遊保險”)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.hkexpress.com/zh-hant/faqs)

Mega Sale又打到嚟啦!22個航點全線有平!低至$68!今晚10點開搶!Tag埋朋友一齊搶搶搶! 台灣$68起,東南亞$119起,釜山/濟州/首爾$179起,日本各地$239起 – HK Express (優惠至1月21日)

嘩!Mega Sale再接再勵,又打到嚟啦!!!22個航點全線有平!

低至$68呀!仲唔即刻Tag埋朋友今晚一齊搶!

HK Express 會係今晚10點推出Mega Sale!22個航點,低至$68!

22個航點單程只需$68起,台灣$68,東南亞$119起,韓國$179起,日本$239起

來回價錢:(台中/花蓮$136 連稅$526)、(昆明/寧波$136 連稅$607)、(芽莊$238 連稅$617)、(峴港$238 連稅$635)、(清邁/清萊$238 連稅$684)、(布吉$298 連稅$744)、(石垣島$358 連稅$613)、(釜山/濟州$358 連稅$778)、(暹粒$358 連稅$813)、(首爾$358 連稅$815)、(鹿兒島/廣島/高松$478 連稅$733)、(福岡$478 連稅$805)、(東京/名古屋$478 連稅$925)、(大阪$478 連稅$963)

旅行日期由1月21日至10月27日

有DBS信用卡既話可以用優惠代碼再85折

有興趣就[email protected]你身邊嘅朋友齊齊搶飛啦

如果有Ufly-Pass可以提早4pm就上去訂飛

行李寄艙費用:20kg 每程$229,25kg 每程$360,30kg 每程$365

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2018年1月20日10pm至1月21日10pm

出發日期:2018年1月21日至10月27日

有興趣可以今晚10點上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com (DBS 信用卡15%優惠代碼:HKEDBS20)

(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李” 同 “不用,謝謝。 我將另行安排旅遊保險”)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.hkexpress.com/zh-hant/faqs)

嘩!Mega Sale第三擊嚟啦!低至$68!今晚10點開搶!Tag埋朋友一齊搶!香港飛芽莊/峴港/清邁/清萊單程$119,濟州$179,東京/名古屋$239 – HK Express (優惠至1月20日)

嘩嘩嘩!又嚟平飛啦!低至$68呀!仲唔即刻Tag埋朋友一齊搶!

HK Express 會係今晚10點推出Mega Sale第三擊!8個航點,低至$68!

寧波單程$68,芽莊/峴港/清邁/清萊$119,濟州$179,東京羽田/名古屋$239

來回價錢:

(寧波$136 連稅$607)、(芽莊$238 連稅$617)、(峴港$238、連稅$635)、(清邁/清萊$238 連稅$684)、(濟州$358 連稅$778)、(東京羽田/名古屋$478 連稅$925)

旅行日期由1月21日至10月27日

有DBS信用卡既話可以用優惠代碼再85折

有興趣就[email protected]你身邊嘅朋友齊齊搶飛啦

如果有Ufly-Pass可以提早4pm就上去訂飛

行李寄艙費用:20kg 每程$229,25kg 每程$360,30kg 每程$365

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2018年1月18日10pm至1月20日10pm

出發日期:2018年1月21日至10月27日

有興趣可以今晚10點上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com (DBS 信用卡15%優惠代碼:HKEDBS20)

(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李” 同 “不用,謝謝。 我將另行安排旅遊保險”)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.hkexpress.com/zh-hant/faqs)

嘩!必搶!$68!$68!今晚10點開搶!Tag埋朋友一齊搶!香港飛花蓮單程$68,布吉$149,釜山$179,東京/大阪/福岡$239 – HK Express (優惠至1月18日)

嘩嘩嘩!係$68呀!必搶!仲唔即刻Tag埋朋友一齊搶!

HK Express 會係今晚10點推出Mega Sale第二擊!7個航點,低至$68!

花蓮單程$68,布吉$149,釜山$179,東京/大阪/福岡$239

來回價錢:

(花蓮$136 連稅$526)、(昆明$136 連稅$607)、(布吉$298、連稅$744)、(釜山$358 連稅$778)、(福岡$478 連稅$805)、(東京成田$478 連稅$925)、(大阪$478 連稅$963)

旅行日期由1月21日至10月27日

有DBS信用卡既話可以用優惠代碼再85折

有興趣就[email protected]你身邊嘅朋友齊齊搶$68平飛啦

如果有Ufly-Pass可以提早而家就上去訂飛

行李寄艙費用:20kg 每程$229,25kg 每程$360,30kg 每程$365

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2018年1月16日10pm至1月18日10pm

出發日期:2018年1月21日至10月27日

有興趣可以今晚10點上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com (DBS 信用卡15%優惠代碼:HKEDBS20)

(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李” 同 “不用,謝謝。 我將另行安排旅遊保險”)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.hkexpress.com/zh-hant/faqs)

嘩嘩嘩!今晚10點開搶!低至$68!$68!$68!Tag埋朋友一齊搶!香港飛台中單程$68起,石垣島/首爾/暹粒$179起,日本各地$239起 – HK Express (優惠至1月16日)

嘩嘩嘩!$68!$68!$68!搶搶搶!

HK Express 會係今晚10點推出Mega Sale!7個航點,低至$68!

台中單程$68起,石垣島/首爾/暹粒$179起,日本各地$239起

來回價錢:

(台中$136 連稅$526)、(石垣島$358 連稅$613)、(暹粒$358 連稅$813)、(首爾$358 連稅$815)、(廣島/鹿兒島/高松$478 連稅$733)

旅行日期由1月21日至10月27日

有DBS信用卡既話可以用優惠代碼再85折

有興趣就[email protected]你身邊嘅朋友齊齊搶$68平飛啦

如果有Ufly-Pass可以提早而家就上去訂飛

行李寄艙費用:20kg 每程$229,25kg 每程$360,30kg 每程$365

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2018年1月14日10pm至1月16日10pm

出發日期:2018年1月21日至10月27日

有興趣可以今晚10點上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com (DBS 信用卡15%優惠代碼:HKEDBS201月15日至1月21日適用)

(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李” 同 “不用,謝謝。 我將另行安排旅遊保險”)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.hkexpress.com/zh-hant/faqs)

今晚6點開賣!香港飛台中/花蓮單程$178起,東南亞$208起,首爾/釜山/濟州$308,日本各地$308起 – HK Express (優惠至1月11日)

HK Express 會係今晚6點推出二人同行優惠!

每人來回價錢:

(台中/花蓮$356 連稅$746)、(芽莊$416 連稅$795)、(峴港$416 連稅$813)、(清邁/清萊$416 連稅$862)、(布吉$516 連稅$962)、(石垣島$616 連稅$871)、(釜山/濟州$616 連稅$1,036)、(暹粒$616 連稅$1,071)、(首爾$616 連稅$1,073)、(廣島/鹿兒島/高松$816 連稅$1,071)、(福岡$816 連稅$1,143)、(東京/名古屋$816 連稅$1,263)、(塞班$816 連稅$1,287)、(大阪$816 連稅$1,301)

旅行日期由1月15日至7月20日

優惠唔算太吸引,有興趣就[email protected]你身邊既朋友一齊出發啦

如果有Ufly-Pass可以提早而家就上去訂飛

行李寄艙費用:20kg 每程$229,25kg 每程$360,30kg 每程$365

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2017年1月8日6pm至1月11日6pm

出發日期:2018年1月15日至7月20日

有興趣可以今晚6點上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com (記住人數必須揀2的倍數)

(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李” 同 “不用,謝謝。 我將另行安排旅遊保險”)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.hkexpress.com/zh-hant/faqs)

買去程,送回程!明年7月14日前出發!香港飛台灣/東南亞來回$200起,日本各地$598起,首爾/釜山/濟州$598起 – HK Express (優惠至12月28日)

回程$0!HK Express 推出左買去程,送回程優惠!而家已經開賣緊!

來回價錢:

(暹粒$200 連稅$665)、(台中/花蓮$328 連稅$707)、(芽莊$398 連稅$785)、(峴港$248 連稅$681)、(清邁/清萊$398 連稅$849)、(布吉$498 連稅$949)、(石垣島$598 連稅$853)、(釜山/濟州$598 連稅$1,018)、(首爾$598 連稅$1,055)、(塞班$798 連稅$1,190)、(廣島/鹿兒島/高松$798 連稅$1,053)、(福岡$798 連稅$1,125)、(東京/名古屋$798 連稅$1,247)、(大阪$798 連稅$1,281)

旅行日期由明年1月2日至7月14日

行李寄艙費用:20kg 每程$229,25kg 每程$360,30kg 每程$365

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:即日至2017年12月28日6pm

出發日期:2018年1月2日至7月14日

有興趣可以上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com (記住要來回咁search先搵到回程$0優惠!)

(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李” 同 “不用,謝謝。 我將另行安排旅遊保險”)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.livedemo.net/hkexpress/videofaq/page/farerules_zh_hk.ftl)

嘩嘩嘩!$68聖誕Mega Sale!Tag埋所有朋友星期一6pm一齊搶!台灣單程$68,東南亞$119起,首爾/釜山/濟州$179,日本各地$239起 – HK Express (優惠至12月21日)

嘩嘩嘩!$68!$68!$68!搶搶搶!

HK Express聖誕Mega Sale!星期一6pm開搶!

22個航點單程只需$68起,台灣$68,東南亞$119起,韓國$179,日本$239起

來回價錢:

(台中/花蓮$136 連稅$526)、(昆明/寧波$136 連稅$607)、(芽莊$238 連稅$625)、(峴港$238 連稅$671)、(清邁/清萊/布吉$238 連稅$684)、(石垣島$358 連稅$613)、(釜山/濟州$358 連稅$778)、(暹粒$358 連稅$813)、(首爾$358 連稅$815)、(鹿兒島/廣島/高松$478 連稅$733)、(福岡$478 連稅$805)、(東京/名古屋$478 連稅$925)、(大阪$478 連稅$963)

旅行日期由明年2月24日至7月24日

快啲快啲Tag埋所有朋友一齊搶$68平飛啦!

有Ufly-Pass可以提早星期一中午12點就上去搶啦

行李寄艙費用:20kg 每程$229,25kg 每程$360,30kg 每程$365

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2017年12月18日6pm至12月21日6pm

出發日期:2018年2月24日至7月24日

有興趣可以星期一6pm上HK Express官網搶飛!

http://www.hkexpress.com

(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李” 同 “不用,謝謝。 我將另行安排旅遊保險”)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.livedemo.net/hkexpress/videofaq/page/farerules_zh_hk.ftl)

嘩嘩嘩!雙11大優惠!今晚12點開搶!東京/大阪/首爾/名古屋/福岡/鹿兒島/台中/花蓮/峴港/芽莊/暹粒單程$111、昆明/寧波單程$11 – HK Express (優惠至11月12日)

嘩!$11/$111!日韓台東南亞航點單程$111起,昆明/寧波單程$11!

HK Express 會係今晚12點推出限時2日雙11大優惠!

單程$11,來回連稅:昆明/寧波$493

單程$111,來回連稅:鹿兒島$477、福岡$549、芽莊$601、台中/花蓮$612、峴港$619、首爾$679、暹粒$677、東京/名古屋$669、大阪$707

單程$211,來回連稅:清萊/清邁/布吉$868

單程$311,來回連稅:石垣島$877、釜山/濟洲$1,042

單程$411,來回連稅:廣島/高松$1,077

單程$511,來回連稅:塞班$1,414

旅行日期由11月18日至明年1月31日

有興趣可以Tag埋朋友今晚12點一齊搶!

至於大家搶定唔搶?真係諗清楚先好搶!

行李寄艙費用:20kg 每程$229,25kg 每程$360,30kg 每程$365

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2017年11月11日至11月12日

旅行日期:2017年11月18日至2018年1月31日

有興趣可以今晚12點上HK Express搶飛!

http://www.hkexpress.com 10%優惠代碼:fly1111

(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李” 同 “不用,謝謝。 我將另行安排旅遊保險”)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.livedemo.net/hkexpress/videofaq/page/farerules_zh_hk.ftl)

Go to Top