【Uber優惠】新舊客都有!用MeetHK專屬優惠碼搭Uber Taxi往或返香港機場,新用戶即享最高HK$100折扣!現有用戶可享8折優惠!

call Uber去機場記得用埋優惠碼呀!

終於出發去旅行啦!拎住大件行李擔心出入機場唔方便?想預留充裕一啲嘅時間去到機場,call Uber Taxi就啱晒!

由即日起至831日,無論新客戶抑或現有用戶,搭Uber Taxi前往或離開香港國際機場都有優惠!

現有用戶使用優惠碼【MEETHK20】可享一程8折優惠 (折扣上限HK$50)

新客戶使用優惠碼【MEETHK50】可享首程5折優惠 (折扣上限HK$100)

名額有限,先到先得!即刻拎優惠碼:https://z.uber.com/meethk

坐Uber Taxi去機場有咩咁方便?打開app隨時隨地可以call到的士,除咗車資路線清晰透明、付款方式彈性外,依家仲有埋「提前預訂」功能!大家可以提早30分鐘至最多90日前預訂行程,比你可以預先安排好,體驗無憂出行,唔怕出發先嚟搵唔到車!行程突發取消/延遲影響行程預訂?唔怕!Booking可以喺預訂行程開始60分鐘前免費取消!咁方便~即刻喺Uber App提早預訂行程!今趟旅程一於由屋企出發開始歎起!

醒多個喺機場call Uber Taxi嘅小貼士俾大家:喺香港機場上車大家可以揀喺4號停車場附近嘅富豪機場酒店(對面巴士站)上車,又或者喺1號停車場上車(但會有多$16停車場費用)!


Uber Taxi 往返機場優惠#*:

 • 新客戶優惠碼【MEETHK50可享首程5折優惠 (折扣上限HK$100)
 • 現有用戶優惠碼【MEETHK20可享一程8折優惠 (折扣上限HK$50)

優惠期:即日至2023年8月31日

*優惠受條款及細則約束

Uber Taxi好處:

 • 隨時隨地預約的士
 • 行程開始前清楚知道預計抵達時間、行車路線和預估車資
 • 靈活選擇現金或電子支付方式

Uber 提前預約功能:

 • 預先配對司機夥伴及確認行程
 • 準時接載 (包含額外等候時間)
 • 車資清晰透明:預訂行程時會清楚列明行程的預估車資,行程開始後車資一般不受加乘影響而有所調整
 • 彈性安排行程(提早最少30分鐘至最多90日前預訂行程)
 • 最遲可於預訂行程開始前60分鐘免費取消行程

Uber 優惠碼如何使用

1. 開啟 Uber App,點選底部的「帳戶」分頁,點選「錢包」

2. 在最下方的「優惠碼」欄位裡,點選「新增優惠碼」

3. 輸入 Uber 優惠碼

條款及細則:

首程 Uber 行程半價優惠:

 • 全新用戶必須於開始行程前輸入「MEETHK50」優惠碼方能使用。名額有限,先到先得,額滿即止。每位合資格用戶最多僅可享受一次半價優惠。
 • 優惠有效期由即日起至 2023 年 8 月 31 日(「優惠期」)。
 • 於優惠期內,全新用戶乘搭的首程 Uber 行程可獲得 5 折優惠 (折扣上限HK$100),超出之車資差額須由用戶自行負擔,不足之差額無法積累使用。
 • 優惠僅適用於未曾擁有 Uber 帳戶及首次使用 Uber App 的新用戶,並只限首程 Uber 行程。
 • 優惠不可轉讓、不設退款及不能兌換現金。
 • 優惠碼只適用於香港境內及在優惠期內開始及結束之 Uber 行程。
 • 每次 Uber 行程只能使用一個優惠碼。如果你的帳戶有多於一個適用的優惠,系統會優先使用符合條款及細則,以及價值最高的優惠。
 • 每位用戶只能擁有一個 Uber 帳戶。 如果我們有合理理由懷疑用戶正在建立欺詐性帳戶及違反我們的條款及細則及/或社群指引,我們可能會暫停你的帳戶,你亦會失去使用任何優惠的資格。
 • 優惠受其他相關條款及細則約束。有關任何優惠的爭議,Uber 保留最終決定權。
 • 任何與行程相關的問題,可透過 Uber 應用程式通報。
 • Uber 有權隨時修改本條款及細則、更改或終止優惠而毋須作出任何通知。
 • 若本條款與英文版有歧異,詮釋以英文版為準。

一程Uber Taxi往或返香港國際機場行程8折優惠:

 • 現有用戶必須於開始行程前輸入「MEETHK20」優惠碼方能使用,名額有限,先到先得,額滿即止。每位合資格用戶於優惠期內最多僅可享受一次此優惠。
 • 優惠期由即日起至 2023 年 8 月 31 日(「優惠期」)。
 • 於優惠期內,合資格用戶乘搭的一趟 Uber Taxi行程往或返香港國際機場可獲得 8 折優惠 (每程折扣上限HK$50),超出之車資差額須由用戶自行負擔,不足之差額無法積累使用。。
 • 本優惠碼只適用於優惠期內在香港國際機場開始或結束之Uber Taxi 行程 。
 • 每趟 Uber 行程只能使用一個優惠。如果你的帳戶有多於一個適用的優惠,系統會優先使用符合條款及細則,以及價值最高的優惠。
 • 每位用戶只能擁有一個 Uber 帳戶。如果我們有合理理由懷疑用戶正在建立欺詐性帳戶及違反我們的條款及細則及/或社群指引,我們可能會暫停你的帳戶,你亦會失去使用任何優惠的資格。
 • 任何與行程相關的問題,都應透過 Uber 應用程式通報。
 • Uber 有權隨時修改本條款及細則、更改或終止優惠而毋須作出任何通知。
 • 優惠受其他相關條款及細則約束。有關任何優惠的爭議,Uber 保留最終決定權。
 • 若本條款與英文版有歧異,詮釋以英文版為準。