HK Express會係朝早9點推出買回程,去程$0優惠!25個航點開賣!

香港飛台中來回只需$328、東南亞$398起、韓國$598、日本$598起

來回價錢:(台中$328 連稅$901)、(芽莊$398 連稅$969)、(峴港$398 連稅$1,016)、(曼谷/清邁$398 連稅$1,053)、(布吉$498 連稅$1,153)、(石垣島/鹿兒島$598 連稅$1,113)、(沖繩$598 連稅$1,188)、(釜山/濟州$598 連稅$1,195)、(首爾$598 連稅$1,228)、(宮古下地島$598 連稅$1,245)、(暹粒$598 連稅$1,283)、(長崎/高松/熊本/廣島$798 連稅$1,313)、(福岡$798 連稅$1,386)、(東京羽田$798 連稅$1,509)、(東京成田$798 連稅$1,513)、(名古屋$798 連稅$1,536)、(大阪$798 連稅$1,546)、(寧波$328 連稅$963)

旅行日期由12月30日至明年10月24日

呢個買去送回價錢比起上星期優惠貴左些少,買左Ufly-Pass可以提早而家就上去買

行李寄艙費用:20kg 每程$230,25kg 每程$290,30kg 每程$350,40kg 每程$470

網上後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435,40kg 每程$540

*單一行李重量不能超過32kg

成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態

訂票日期:2019年12月23日9am至12月29日

旅行日期:2019年12月30日至2020年10月24日

有興趣可以朝早9點上HK Express官網睇睇!

http://www.hkexpress.com (要買來回先見到優惠)

大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (https://www.livedemo.net/hkexpress/appPage/index?langId=1)